ועדת תרבות תתכנס לישיבתה השישית במועצת תש"פ

הישיבה תתקיים ב 13/09/2020 ובמערכת הזום

לסיכומי הישיבות הקודמות:

2019
תאריך פרסום
2018
תאריך פרסום
2017
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבה מספר 8
  21/01/2018

  הישיבה התקיימה בתאריך 20.12.2017 , במשרד מזכ"ל המועצה.
  זמן התחלה: 11:00            זמן סיום: 12:00

  הנושאים העיקרים שנידונו: עדכוני רמ"ד תרבות, עדכוני יו"ר ועדת תרבות, סיכום שנת הכהונה של הועדה.

 • סיכום ישיבה מספר 7
  12/11/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 07.11.17 במשרד מזכ"ל המועצה.
  זמן התחלה: 14:00          זמן סיום: 15:00

  נוכחים:  לני צפורי, ערבה אשכנזי וכרם סעדי.
  משקיפים: רמ"ד תרבות – תומר ציקורל, חבר ועדת ביקורת- אבישי כהן.
  חסרים: אין.

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכונים של יו"ר הועדה.
  2. עדכונים של רמ"ד תרבות.
  3. דיון על תקן רכזת האפטר.
 • סיכום ישיבה מספר 6
  31/08/2017

  הישיבה בוטלה בשל קשיים בכינוס חברי הועדה,

  נערכה הצבעה מרחוק לאישור תכנית העבודה של המדור.

   

 • סיכום ישיבה מספר 5
  06/08/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 6.8.17 במשרד מזכ"ל המועצה.
  זמן התחלה: 13:00          זמן סיום: 15:00

  נוכחים:  לני צפורי, נאוה מליק, יצחק מנדל, כרם סעדי.
  משקיפים: רמ"ד תרבות – תומר ציקורל, יו"ר ועדת ביקורת- לירון ברורמן.
  חסרים: אמיר מייבום, ערבה אשכנזי.

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכונים של יו"ר הועדה.
  2. הכרת הרכזים הנכנסים והצגה כללית על מטרותיהם לשנה הבאה.
  3. עריכת יעדי המדור בתוכנית העבודה לשנה הבאה.
  4. אישור שעות עבודה רכז/ת אפטר בחודשים יולי – אוגוסט.
  5. אישור שינוי שם של תקן אחראי צוות לוגיסטי פוזיטיב לסגן מנהל פוזיטיב.
 • סיכום ישיבה מספר 4
  11/06/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 11.6.17 במשרד מזכ"ל המועצה.
  זמן התחלה: 15:00          זמן סיום: 17:30

  נוכחים:  חברי הועדה: לני צפורי, נאוה מליק, אמיר מייבום, כרם סעדי וערבה אשכנזי.
  משקיפים: רמ"ד תרבות-תומר ציקורל, חברת ועדת ביקורת – וריה אוסטרובסקי.
  חסרים: יצחק מנדל.

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכונים של יו"ר הועדה.
  2. הכרת הרמ"ד הנכנס תומר ציקורל.
  3. הצגת תפקידי המדור על ידי הרכזים היוצאים, הצגת תחום התעסקותם והגת התנהלות השנה האחרונה.
  4. הגדרת יעדי המדור בתוכנית העבודה לשנה הבאה.
  5. אישור נוהל מכירת כרטיסים לאחר שעבר דרך ועדת תקנון.
 • סיכום ישיבה מספר 3
  30/04/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 30.4.17 במשרד מזכ"ל המועצה.
  זמן התחלה: 14:00          זמן סיום: 15:00

  נוכחים:  לני צפורי, נאוה מליק, יצחק מנדל וכרם סעדי.
  משקיפים: חברת וועדת ביקורת- ניצן ישראל, רמ"ד תרבות- מיא קליין.
  חסרים: אמיר מייבום.

  עיקרי הישיבה:

  1. עדוכנים של יו"ר הועדה.
  2. עדכונים של הרמ"ד, טיפים לכניסת הרמ"ד החדש ולבניית תוכנית העבודה.
  3. העברת 10 שעות מתקן מנהל סטודיו פוזיטיב לתקן אחראי צוות לוגיסטי בפוזיטיב.
 • סיכום ישיבה מספר 2
  20/03/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 20.3.17 במשרד מזכ"ל המועצה.
  זמן התחלה: 18:00          זמן סיום: 20:00

  נוכחים:  נועה אלמן, אמרי מייבום, נאוה מליק, יצחק מנדל, כרם סעדי
  משקיפים: חברת וועדת ביקורת- ניצן ישראל, רמ"ד תרבות- מיא קליין
  חסרים: לני ציפורי, נועה מירון

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכונים של יו"ר האגודה.
  2. ציפיות של הנוכחים מהגורמים הבאים – חברי הוועדה עצמה, יו"ר הועדה, רמ"ד תרבות וחברת ועדת ביקורת.
  3. עדכונים של הרמ"ד לסמסטר ב'.
  4. הוספת סעיף לנוהל מכירת כרטיסים בתקנון.
 • סיכום ישיבה מספר 1
  23/01/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 23.1.17 במשרד מזכ"ל .
  זמן התחלה: 20:30          זמן סיום: 21:30

  נוכחים: חברי הוועדה: אמיר, כרם , לני , נאוה ,נועה א', נועה ב', יצחק
  משקיפים: חברת וועדת ביקורת- ניצן ישראל, רמ"ד תרבות- מיא קליין, מזכ"ל המועצה – אור 
  חסרים: לני ציפורי, נועה מירון

  עיקרי הישיבה:

  1. הצגת הוועדה והמדור ותפקידיהם.
  2. הצגת תוכנית העבודה וייעדי המדור.
  3. בחירת יו"ר וועדה.
  4. הצגה והצבעה על אחריות ותפקיד הוועדה.
2016
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבה מספר 10
  20/12/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 20.12.16 בחדר מעורבות .
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 20:30

  נוכחים: חברי וועדת תרבות
  משקיפים: רמ"ד תרבות- מיא קליין
  חסרים: גלעד שוקרון, נמרוד האריס

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכון רמ"ד תרבות.
  2. תקן רכז לוגיסטי פוזיטיב.
  3. הטבות לחברי מועצה.
  4. סיכום שנה.
 • סיכום ישיבה מספר 9
  02/11/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 2.11.16 במשרד מזכ"ל .
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 20:30

  נוכחים: חברי וועדת תרבות
  משקיפים: חברת וועדת ביקורת- ניצן ישראל, רמ"ד תרבות- מאי קליין
  חסרים: גלעד שוקרון

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכון רמ"ד תרבות.
  2. תקן מדריך ריצה.
  3. תקן טכנאי אופניים.
  4. הצבעות על העסקה מדריך ריצה.
  5. הצבעות על העסקה טכנאי אופניים.
 • סיכום ישיבה מספר 7
  26/07/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 26.7.16 במשרד מזכ"ל .
  זמן התחלה: 12:00          זמן סיום: 14:30

  נוכחים: חברי וועדת תרבות
  משקיפים:  רמ"ד תרבות- מיא קליין
  חסרים: חבר וועדת ביקורת

  עיקרי הישיבה:

  1. תכנון מול ביצוע מדור תרבות בשנה האחרונה.
  2. הצבעות על יעדים.
 • סיכום ישיבה מספר 6
  15/06/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 15.6.16 במשרד מזכ"ל .
  זמן התחלה: 18:00          זמן סיום: 19:30

  נוכחים: חברי וועדת תרבות
  משקיפים: חברת וועדת ביקורת- אור, רמ"ד ומדור תרבות 
  חסרים: גלעד

  עיקרי הישיבה:

  1. היכרות וועדה – מדור.
  2. הצגת תפקיד הוועדה והמועצה בפני המדור.
  3. עדכוני רמ"ד.
  4. עדכון בנושא נגישות.
  5. תקן רכז הפקות.
 • סיכום ישיבה מספר 5
  25/05/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 25.5.16 במשרד מזכ"ל .
  זמן התחלה: 19:10          זמן סיום: 20:40

  נוכחים: חברי הוועדה: חברי ועדת ביקורת
  משקיפים: חברת וועדת ביקורת- ליאוניד,  רמ"ד תרבות נכנסת, רמ"ד תרבות יוצאת 
  חסרים: תומר

  עיקרי הישיבה:

  1. רמ"דית נכנסת.
  2. הכנות לקראת דו"ח ביקורת.
  3. הצעה לגבי קניית כרטיסים או מנויים לאירועי ספורט בעיר.
  4. מכרז רכז ספורט.
  5. נגישות.
  6. מחירון רכז הפקות.
 • סיכום ישיבה מספר 4
  03/05/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 3.5.16 במשרד מזכ"ל .
  זמן התחלה: 20:10          זמן סיום: 22:15

  נוכחים: חברי הוועדה:חברי וועדת ביקורת
  משקיפים: חברת וועדת ביקורת-לאוניד, רמ"ד תרבות
  חסרים: אלה זיגדון

  עיקרי הישיבה:

  1. אתר האגודה – הכנה לקראת התכנסות המועצה.
  2. דו"ח ביקורת – ביטול התקשרות מול חברת קד"מ.
  3. עדכון חשוב בדבר שיתוף פעולה עם אסא – תקן רכז.
 • סיכום ישיבה מספר 3
  07/03/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 7.3.16 במשרד מזכ"ל .
  זמן התחלה: 18:00          זמן סיום: 20:30

  נוכחים: חברי הוועדה: נאור דרעי, עדי כהן
  משקיפים: מנהל תפעול – עידו מרוז, חברת וועדת ביקורת – לימור
  חסרים: מתיאס, אלה

  עיקרי הישיבה:

  1. בדיקת נושאים חשובים להמשך הדרך.
 • סיכום ישיבה 2
  05/01/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 5.1.16 במשרד מזכ"ל .
  זמן התחלה: 18:00          זמן סיום: 20:00

  נוכחים: חברי הוועדה: אור קרייף ,נמרוד הריס, רון כהן , גלעד שקרון , תומר ישראלי , אלה זיגדון , ירדן לוי
  משקיפים: חברת וועדת ביקורת- ליאוניד, רמ"ד תרבות-
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. הצגת מדור תרבות, סמכויותיו ותפקידו.
  2. יו"ר וועדת תרבות הציגה את פעילות הוועדה בשנה האחרונה ואפיינה מנקודת מבטה את תפקיד יו"ר הוועדה.
2015
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבה מספר 8
  10/11/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 10.11.15 במשרד מזכ"ל .
  זמן התחלה: 20:05          זמן סיום: 21:00

  נוכחים: חברי הוועדה: אבו רביעה הנא, שמעון דיין
  משקיפים: חברת וועדת ביקורת- אור קרן, רמ"ד תרבות- סיוון פורת
  חסרים: ניתאי אריה

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכוני מדור.
  2. דיון בדבר סטודיו פוזיטיב והצגת התוכנית השנתית.
  3. עדכון בנושא תוכנית תזונה בריאה.
 • סיכום ישיבה מספר 7
  06/09/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 6.9.15 במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 20:40          זמן סיום: 22:05

  נוכחים: חברי הוועדה: ניתאי אריה, הנא אבו רביעה
  משקיפים: חבר וועדת ביקורת- ליאוניד, רמ"ד תרבות- סיוון פורת
  חסרים: ראובן סלומון, דור אופנהיים, שמעון דיין

  עיקרי הישיבה:

  1. הצגת תוצאות סקר אמנים שנערך בקיץ.
  2. אישור תוכנית עבודה.
  3. קיצוץ תקציב רכזת פוזיטיב.
  4. דיון בנושא נוהל מכירת כרטיסים.
 • סיכום ישיבה מספר 6
  06/08/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 6.815 במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 17:00          זמן סיום: 18:30

  נוכחים: חברי הוועדה: ברי שוורץ, ניתאי אריה, דור אופנהיים, שמעון דיין, הנא אבו רביעה
  משקיפים: חבר וועדת ביקורת- ליאוניד רזינסקי, רמ"ד תרבות- סיוון פורת, מ"מ מזכ"ל המועצה – דורון מדרוני
  חסרים: ראובן סלומון, מאיה גלסמן

  עיקרי הישיבה:

  1. תוכנית העבודה לשנה.
 • סיכום ישיבה מספר 5
  21/06/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 21.6.15 במשרד מזכ"ל .
  זמן התחלה: 19:10          זמן סיום: 23:30

  נוכחים: חברי הוועדה:ניתאי אריה, ברי שוורץ, הנא אבו רביעה, מאיה גלסמן, שמעון דיין
  משקיפים: וועדת ביקורת- שירן מאור, רמ"ד תרבות- סיוון פורת, חברי מועצה: תדי פרימרמן, דרור בן יוסף
  חסרים: ראובן סלומון

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכוני הנהלה.
  2. כתיבת יעדים למדור.
  3. הצגת נוהל מכירת כרטיסים.
  4. דיון בנושא פרוייקטור ריצה.
 • סיכום ישיבה מספר 4
  19/05/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 19.5.15 במשרד מזכ"ל .
  זמן התחלה: 20:10          זמן סיום: 23:00

  נוכחים: חברי הוועדה: ניתאי אריה, דור אפנהיים, ברי שוורץ, הנא אבו רביעה
  משקיפים: חברת וועדת ביקורת- שירן מאור, רמ"ד תרבות יוצא- דור כץ, רמ"ד תרבות נכנסת – סיוון פורת, רמ"ד הסבר – עודד הראל, ח"מ אורחים – צליל יוגב
  חסרים: ראובן סלומון, מאיה גלסמן, שמעון דיין

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכוני הנהלה.
  2. דיון בנושא נוהל מכירת כרטיסים באינטרנט.
  3. דיון בנושא שיפוץ סטודיו פוזיטיב.
  4. מתן מענה לסטודנטים דתיים באגודה.
 • סיכום ישיבה מספר 3
  20/04/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 20.4.15 במשרד מזכ"ל .
  זמן התחלה: 15:10          זמן סיום: 16:50

  נוכחים: חברי הוועדה: מאיה גלסמן, ניתאי אריה, דור אפנהיים, הנא אבו רביעה
  משקיפים: חברת וועדת ביקורת- שירן מאור, ח"מ אורחים – ערן יוסף, רמ"ד תרבות- דור כץ
  חסרים: ראובן סלומון, בר שוורץ, שמעון דיין

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכוני הנהלה.
  2. דיון בנושא תקן טכנאי אופניים.
  3. דיון בנושא מכירת כרטיסים באינטרנט.
 • סיכום ישיבה מספר 2
  18/02/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 18.2.15 במשרד מזכ"ל .
  זמן התחלה: 19:40          זמן סיום: 22:00

  נוכחים: חברי הוועדה: מאיה גלסמן, ניתאי אריה, הנא אבו רביעה, שמעון דיין
  משקיפים: יו"ר וועדת ביקורת- הגר מזרחי, יו"ר וועדת תקנון – יואב גולן, רמ"ד תרבות- דור כץ
  חסרים: דור אפנהיים

  עיקרי הישיבה:

  1. הצגת המדור ובעלי התפקידים בו.
  2. חלוקה לתחומי עבודה.
  3. דיון בדבר מכירת כרטיסים באינטרנט.
 • סיכום ישיבה מספר 1
  18/01/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 18.1.15 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 19:00          זמן סיום: 20:30

  נוכחים: חברי הוועדה: מאיה גלסמן, ניתאי אריה, הנא אבו רביעה, שמעון דיין, דור אפנהיים
  משקיפים:  מזכ"ל המועצה היוצאת – גל פינסלר, יו"ר וועדה יוצא – שי סלע, רמ"ד אקדמיה – דור כץ, חברת וועדת ביקורת- שירן, ח"מ יואב גולן
  חסרים: ברי שוורץ

  עיקרי הישיבה:

  1. בחירת יו"ר וועדה.
  2. בחירת ממלא מקום יו"ר וועדה.
  3. המלצת הוועדה למליאה לקבל סמכויות הועדה.
  4. הצגת סיכום שנה חולפת.
2014
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבה מספר 8
  08/09/2014

  הישיבה התקיימה בתאריך 8.9.14 במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 21:15

  נוכחים: חברי הוועדה: מתן רווה, מיכאלה תבור, נמרוד הריס, הבא אבו רביע, שי סלע, רמ"ד תרבות – דור כץ
  משקיפים: טל דור, גילי ברנשטיין
  חסרים: וועדת ביקורת – שירן מאור

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכוני מדור.
  2. דיון בנושא שיפוץ הסטודיו.
  3. דיון בנוגע לשינוי מבנה החוגים.
 • סיכום ישיבה מספר 7
  12/08/2014

  הישיבה התקיימה בתאריך 18.1.14 במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 19:00          זמן סיום: 21:00

  נוכחים: חברי הוועדה: מתן רווה, מיכאלה תבור,  שי סלע, רמ"ד תרבות – דור כץ
  משקיפים:  וועדת ביקורת – שירן מאור
  חסרים: טל דור, נמרוד הריס, גילי ברנשטיין, הנא אבו רביע

  עיקרי הישיבה:

  1. מופע פתיחת שנה.
  2. תוכנית להרחבת תחום הפעילות של סוטדיו פוזיטיב גם לתחום הפילאטיס והיוגה.
 • סיכום ישיבה מספר 6
  18/06/2014

  הישיבה התקיימה בתאריך 18.6.14 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 19:00

  נוכחים: חברי הוועדה: גילי ברנשטיין, נמרוד הריס, מתן רווה, הנא אבו רביע, מיכאלה תבור, שי סלע, רמ"ד תרבות – דור כץ
  משקיפים:  אין
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. קביעת יעדי מדור תרבות לשנת הלימודים תשע"ה.
  2. הצגת מסקנות תחקיר הנופש באילת.
  3. דיום האם האגודה צריכה לקיים נופש באילת בשנה הבאה.
 • סיכום ישיבה מספר 4
  25/03/2014

  הישיבה התקיימה בתאריך 25.3.16 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 13:00

  נוכחים: חברי הוועדה: גילי ברנשטיין, נמרוד הריס, מתן רווה, הנא אבו רביע, מיכאלה תבור, שי סלע
  משקיפים:  רמ"ד תרבות – נועה גרושקה, רכזת הפקות – אניה שני, רכז פוזיטיב – ליעד גבעתי, רכז ספורט – נדב גביש, מנהל סטודיו פוזיטיב – אלעד הרשקוביץ, וועדת ביקרות- שגיב בן יעקב
  חסרים: ברי שוורץ

  עיקרי הישיבה:

  1. הסבר על מדור תרבות והיכרות עם הרכזים ותוכניות העבודה שלהם.
  2. עדכון בנושא יריד פציחת שנה וסטטוס יום הסטודנט.
  3. תחקיר אילת.
  4. חלוקת תפקידים פנים וועדה.
  5. בחירת ממלא מקום יו"ר הוועדה.
 • סיכום ישיבה מספר 3
  24/03/2014

  הישיבה התקיימה בתאריך 24.3.14 בלשכת היו"ר.
  זמן התחלה: 20:45

  נוכחים: חברי הוועדה: גילי ברנשטיין, נמרוד הריס, מתן רווה, הנא אבו רביע, מיכאלה תבור, שי סלע
  משקיפים: רמ"ד תרבות – נועה גרושקה, וועדת ביקורת – שגיב בן יעקב
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. הצגת תוכניות העבודה של הרכזים במדור.
  2. סטטוס יום הסטודנט.
  3. הצעת החלטה – מכירת כרטיסים באינטרנט האגודה.
  4. עדכוני המדור.
  5. דיון על ההצבעה מרחוק לביטול החלטת הוועדה.
2013
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבה מספר 10
  28/08/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 28.8.13 בצשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 16:30          זמן סיום: 18:15

  נוכחים: חברי הוועדה:מתן רווה, טל ווסר, שי סלע
  משקיפים: רמ"ד תרבות – נועה גרושקה, וועדת ביקורת – שגיב בן יעקב
  חסרים: יעל בביצקי

  עיקרי הישיבה:

  1. תוכנית העבודה של המדור.
  2. שינוי הסעיף התקציבי.
 • סיכום ישיבה מספר 9
  12/08/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 12.8.13 במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 15:30          זמן סיום: 17:30

  נוכחים: מתן רווה, יעל בביצקי, שי סלע
  משקיפים: רמ"ד תרבות – נועה גרושקה, וועדת ביקורת – שגיב בן יעקב
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכון בנושא התקדמות בניתת תוכנית העבודה של המדור.
  2. הוועדה אישרה שיפוץ והפעלה עצמאית של מערך חוגי האירובי.
 • סיכום ישיבה מספר 8
  02/07/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 2.7.13 במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 21:00          זמן סיום: 22:00

  נוכחים: חברי הוועדה: מתן רווה, רן טימור, טל ווסר, יעל בביצקי, אורן ריינפורד, יהונתן גוייכמן, שי סלע
  משקיפים: אבי בן הלל – יו"ר אגודה, וועדת ביקורת – איתי בן יאיר
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכוני מדור תרבות.
  2. הצעות עבור המדור בנודע לתוכנית העבודה.
 • סיכום ישיבה מספר 6
  08/05/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 8.5.13 במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 19:00          זמן סיום: 21:00

  נוכחים: חברי הוועדה: מתן רווה, רן טימור, שי סלע, יהונתן גויכמן
  משקיפים: חברת וועדת ביקורת – דורון
  חסרים:  רמ"ד תרבות – רועי אבידר, חברי הוועדה: דנה גל, אורן ריינפורד, טל ווסר

  עיקרי הישיבה:

  1. אישור לאיסור ספסרות.
  2. הוועדה אישרה הצעת ההחלטה המאשרת הרחבת סמכויות וועדת תרבות.
  3. הוצג סיכום הגיון שנערך בין רמ"ד תרבות, הסברה ויו"ר הוועדה.
 • סיכום ישיבה מספר 5
  08/04/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 8.4.13 במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 18:30          זמן סיום: 20:00

  נוכחים: חברי הוועדה: מתן רווה, דנה גל, אורן ריינפורד, רן טימור, שי סלע, טל ווסר.
  משקיפים: רמ"ד תרבות – אחיה שץ, וועדת ביקורת – איתי בן יאיר, יו"ר וועדת הסברה – ליאור יארוס, יו"ר האגודה – נתי חסון, יו"ר הוועד המנהל – יועד סספורטה, חבר מועצה – משה לוי, עדי כהן
  חסרים: יהונתן גויכמן

  עיקרי הישיבה:

  1. דיון בנושא הספסרות בכרטיסים למסיבת הבריכה הראשונה.
  2. עדכוני מדור תרבות.
 • סיכום ישיבה מספר 3
  19/03/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 24.3.12 במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 19:30          זמן סיום: 21:30

  נוכחים: חברי הוועדה:מתן רווה, יהונתן גויכמן, דנה גל, אורן ריינפורד, רן טימור, שי סלע
  משקיפים: רמ"ד תרבות – רועי אבידר, רכזת הפקות – חן אלפיה, וועדת ביקורת – איתי בן יאיר, יו"ר וועדת כספים – ערן לדור, יו"ר הוועד המנהל – יועד סספורטה
  חסרים: טל ווסר

  עיקרי הישיבה:

  1. היכרות עם רכזת הפקות ומהות התפקיד.
  2. רמ"ד תרבות נתן סקירה על פעילות המדור.
  3. מערכת מקוונת למכירת כרטיסים.
  4. סקירה של החלקים הרלוונטים מדו"ח וועדת ביקורת.
  5. קידום הבאת אמנים מזרחיים לקמפוס.
 • סיכום ישיבה מספר 4
  17/03/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 24.3.12 במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 18:10          זמן סיום: 19:30

  נוכחים: חברי הוועדה: דנה גל, טל ווסר, רן טימור, שי סלע
  משקיפים: רמ"ד תרבות – רועי אבידר, וועדת ביקורת – איתי בן יאיר, יו"ר אגודת הסטודנטים – נתי חסון, יו"ר הוועד המנהל – יועד סספורטה
  חסרים: מתן רווה, יהונתן גויכמן, אורן רנפורד

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכוני מדור תרבות.
  2. סקירת העומס בתורים.
 • סיכום ישיבה מספר 2
  24/01/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 24.1.13 בלשכת היו"ר.

  נוכחים: חברי הוועדה: מתן רווה, יהונתן גוייכמן, דנה גל, טל ווסר, אורן ריינפורד, רן טימור, שי סלע, מזכ"לית המועצה – אלינור זגורי, נציג וועדת ביקורת – איתי, חבר מועצה – יואב גולן
  משקיפים: אין
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. מערכת מקוונת לרכישת כרטיסים עבור אירועי אגודה.
  2. בחינה בתצורת ההופעות של האגודה והוצאת סקר לציבור הסטודנטים.
2012
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבה מספר 7
  20/06/2012

  הישיבה התקיימה בתאריך 20.6.12 במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 21:58

  נוכחים:חברי הוועדה: ברק דיוויס, דורון גל, מיכאל ממן, לירז יפה, אוהד כפרי
  משקיפים: רמ"ד תרבות – רועי אבידר, חברת מועצה – מור צורן
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. נושא מיעוטים.
  2. דיון לגבי הכרטיסים למופע פתיחה.
  3. יעדים של הוועדה.
 • סיכום ישיבה מספר 5
  09/05/2012

  הישיבה התקיימה בתאריך 24.1.12 במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 21:45

  נוכחים: חברי הוועדה: ברק דיוויס, דורון גל, מיכל ג'אנח, מיכאל ממן
  משקיפים: רמ"ד תרבות – מור ברדה
  חסרים: אוהד כפרי, לירז יפה

  עיקרי הישיבה:

  1. הצגת נושא אירועים למגזרים.
  2. מערכת כירטוסים.
  3. דיום על קיום שני מופעים בערב.
  4. עדכונים וסיכום על ידי רמ"ד תרבות יוצא – מור ברדה.
 • סיכום ישיבה מספר 4
  19/03/2012

  הישיבה התקיימה בתאריך 19.3.12 במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 19:00          זמן סיום: 20:15

  נוכחים: חברי הוועדה:לירז יפה, ברק דיוויס, דורון גל, אוהד כפרי, מיכל ג'אנח
  משקיפים: מזכ"ל המועצה – קסם סיימון, רמ"ד תרבות – מור ברדה, חבר מועצה – יועד סספורטה
  חסרים: מיכאל ממן

  עיקרי הישיבה:

  1. הצגת נושא פעולות למגזר הערבי.
  2. מערכת כירטוסים.
  3. נושא אירוע ספורט חורפי.
 • סיכום ישיבה מספר 3
  20/02/2012

  הישיבה התקיימה בתאריך 20.2.12 במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 13:00          זמן סיום: 13:55

  נוכחים: חברי הוועדה: לירז יפה, מיכאל ממן, ברק דיוויס
  משקיפים: מזכ"לית המועצה – קסם סיימון, וועדת ביקורת – ריקי טרכטנברג
  חסרים: דורון גל, אוהד כפרי, מיכאל ג'אנח

  עיקרי הישיבה:

  1. הצגת חברת וועדת ביקורת חדשה.
  2. הצגת נתונים על מכירת כרטיסים דרך האינטרנט.
  3. דיון על חציון ותיעדוף.
  4. דיון על עמידה ביעדי המדור.
  5. הכנסת דוכנים של היכל התרבות ומתקנים חיצוניים להצגות.
 • סיכום ישיבה מספר 2
  17/01/2012

  הישיבה התקיימה בתאריך 17.1.12 במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 16:50          זמן סיום: 18:00

  נוכחים: חברי הוועדה: מדורון גל, לירז יפה, אוהד כפרי, מיכאל ממן, מיכל ג'אנח, ברק דיוויס
  משקיפים: רמ"ד תרבות – מור ברדה, רכזת חוגים – רעות שפירא, רכז ספורט – רועי טייב, חברת מועצה – מור גבאי.
  חסרים: חבר וועדת ביקורת – אייל לוי

  עיקרי הישיבה:

  1. הצגת הרכזים של חוגים וספורט מול חברי הוועדה וסיקור תפקידם.
  2. הגברת פעילות למחלקת בריאות ובנוסף למגזר הדתי.
  3. דיון על אירוע האגודה באילת.
נגישות