פתרון תשבץ ותשחץ גיליון 578
מאת: ליאור ליאני , עורכת עדן גבע לירן , מדור: בעיות היגיון

פתרונות התשבץ היגיון והתשחץ שהופיעו בגיליון 578 של עיתון אגודת הסטודנטים "צ'ופצ'יק" שהתפרסם ב-16.12.2018.

 

נגישות