פתרון תשבץ ותשחץ גיליון 577
מאת: ליאור ליאני , עורכת עדן גבע , מדור: בעיות היגיון

פתרונות התשבץ היגיון והתשחץ שהופיעו בגיליון 577 של עיתון אגודת הסטודנטים "צ'ופצ'יק" שהתפרסם ב-14.10.2018.

פיתרון תשבץ 577        

נגישות