שבע דקות בגן עדן
מאת: רותם ציפורי , עורכת יעל רפ , מדור:
נגישות