פתרון תשבץ ותשחץ גיליון 581
מאת: ליאור ליאני , עורכת עדן גבע לירן , מדור: בעיות היגיון

פתרונות התשבץ היגיון והתשחץ שהופיעו בגיליון 581 של עיתון אגודת הסטודנטים "צ'ופצ'יק" שהתפרסם ב-16.6.2019.

 

נגישות