פתרון תשבץ ותשחץ גיליון 580
מאת: ליאור ליאני , עורכת עדן גבע לירן , מדור: בעיות היגיון

פתרונות התשבץ היגיון והתשחץ שהופיעו בגיליון 580 של עיתון אגודת הסטודנטים "צ'ופצ'יק" שהתפרסם ב-5.5.2019.

   

נגישות