פתרון תשבץ ותשחץ גיליון 579
מאת: ליאור ליאני , עורכת עדן גבע לירן , מדור: בעיות היגיון

פתרונות התשבץ היגיון והתשחץ שהופיעו בגיליון 579 של עיתון אגודת הסטודנטים "צ'ופצ'יק" שהתפרסם ב-24.2.2019.

 

נגישות