סיפור: נקודת רתיחה
מאת: דניאל פולוסצקי , עורכת יעל רפ , מדור:
נגישות