מונוגמים והשטויות שלהם?!
מאת: ליה שרביט , עורכת יעל רפ , מדור:
הפוליאמוריה כנראה לא מתאימה לכולנו, אבל הרעיונות שהיא מביאה עמה בהחלט פותחים את הראש בכל מה שנוגע למערכות יחסים  
נגישות