למה קשה לנו להחליט?
מאת: רותם ציפורי , עורכת יעל רפ , מדור:
נראה כי הקושי שלנו לבחור ולהתחייב הפך למגפה דורית, רותם יצאה לברר מה הסיבות לחרדה שעולה בנו בכל פעם שאנחנו ניצבים מול החלטה
נגישות