למה מספרי הבניינים באוניברסיטה מבולגנים?
מאת: דורון לוינסון , עורכת יעל רפ , מדור:
כולנו חווינו את החיפוש המתסכל אחר הבניין שבו נמצא השיעור שלנו, דורון יצא לברר למה אין היגיון בסדר של המבנים בקמפוס?
נגישות