למה אוכל מנחם אותנו?
מאת: דקלה קציר , עורכת יעל רפ , מדור:
הוא מנחם אותנו אחרי יום ארוך, מעודד אותנו כשעצוב ונמצא תמיד במרכז של כל חגיגה. אוכל הוא הרבה יותר ממזון, ולא במקרה
נגישות