כלכלה למתחילים 570
מאת: נתנאל סימקין

האם שווה לנו להילחם על שכר המינימום?

"שכר מינימום עולה = יותר כסף" היא משוואה שרבים רואים בה פתרון לבעיית העוני והאבטלה במדינה. פוליטיקאים המגדירים את עצמם חברתיים אמנם מנופפים בדגל הקריאה להעלאת שכר המינימום, אבל בפועל אין הם מבינים בהכרח את ההשלכות הכלכליות שעלולות לנבוע מצעד זה. מהו שכר המינימום? האם הוא חיובי או שלילי? ואיך אנחנו עלולים להיות מושפעים מקיומו או מהיעדרו?

שכר מינימום מהווה מסגרת שכר המעוגנת בחוק לכלל עובדי המדינה, והוא קובע שאסור למעסיק לשלם למועסק שכר שהוא פחות מהתעריף שנקבע בחוק פר שעה, יום או חודש. בכך מנסה המדינה למנוע פגיעה בזכויות העובדים ולאפשר לתושבי המדינה להתקיים באופן ראוי.

מה נורא כל כך בלתת עוד כסף לעובדים? סוגיית הכדאיות של שכר המינימום מחולקת לשני מחנות מרכזיים. המחנה הסוציאליסטי רואה בשכר המינימום כלי חשוב לשמירה על העובדים ועל זכויותיהם וכן אמצעי לוויסות יכולותיהם של תושבי המדינה ביחס למחירים במשק. לטענתם שכר מינימום בגובה מסוים מעודד את צמצום אי-השוויון בין העשירים והעניים במדינה, מעניק הזדמנויות ושכר שוויוני לנשים ולמיעוטים ומונע מתאגידים לנצל את העובדים שלהם בכך שמוצב בפניהם שכר בסיס שהם מחויבים לעמוד בו.

מנגד נמצא המחנה הליברלי אשר דוגל בתפיסה שלפיה למדינה אסור להתערב במשק בטענה כי מצבם של העובדים והמשק יהיה טוב יותר אם השכר ייקבע בהתאם לדרישות השוק.

איך שכר המינימום עלול לפוגע במשק? דמיינו מסעדה שעובדים בה שלושה סטודנטים המקבלים שכר מסוים בהתאם לרווחי המסעדה, למשל שלושת אלפים ש"ח בחודש לכל עובד. עכשיו, מחליטה המדינה לקבוע שכר מינימום שעומד על כחמשת אלפים ש"ח לעובד. הדבר יביא להתרחשות אחת משלוש האופציות הבאות: 1. מחירי המזון במסעדה יעלו באופן משמעותי, מה שיוריד את כמות הלקוחות ויגרום לעליית מחירים כללית במשק ולעלייה ביוקר המחייה. 2. בעל המסעדה יבחר לפטר כמה מעובדיו משיקולי כדאיות כלכלית, כלומר הדבר ישפיע על עליית אחוזי האבטלה. 3. בעל המסעדה כעסק פרטי לא יצליח לעמוד בעליית המחירים ובהתמודדות מול חברות ותאגידים גדולים, כך שהוא ייאלץ לסגור את העסק שלו, וכמוהו עוד עסקים רבים. דוגמה זו ממחישה איך אמצעי שכוונתו המקורית היא לסייע לחלשים ולמעוטי היכולת עלול להביא לתוצאה ההפוכה. העניים יהיו עניים יותר, אחוזי האבטלה יעלו והתאגידים הגדולים יתחזקו, והשוק כולו עלול לסבול מעליית מחירים ומצמצום התחרות.

האם קיימות חלופות לשכר המינימום שיכולות להגן על העובדים? ישנן כמה אלטרנטיבות, אבל לשם כך המדינה תצטרך לפעול מול האזרחים ולא מול השוק. המדינה יכולה למשל להעניק פטור ממיסים שונים עבור הזכאים או להעניק תלושים ומענקים לעובדים אשר מרוויחים פחות מרף מסוים. בנוסף היא יכולה לחוקק חוקים המחייבים שכר שוויוני בין-מגדרי ולפעול לעידוד התמקצעות תעסוקתית. בפעולות מעין אלו המדינה תשמר שוק נקי מהתערבות ותעזור למי שבאמת צריך עזרה.

בכלכלה אין פתרונות קסם. ניסיונותיהם של חברי כנסת להיות מעין רובין הוד הדואג לעניים הם אכן יזמה מבורכת, אך עלינו לזכור כי הגורם הקריטי אינו המספר שמופיע על תלוש המשכורת אלא כמה כסף נמצא בחשבון הבנק בסוף היום.

נגישות