הבירוקרט 568
מאת: ארנון זלמנוב

Money Time

הקיץ מתקרב, ואתו ההזדמנות להרוויח מספיק כסף כדי לממן עוד שנה של הוללות בבירת הנגב. אז לפני שכולנו רצים לחלק קורות חיים לכל אדם שמוכן לתת לנו המלצה לתואר שני, יצרתי שוב קשר עם עו"ד שירה ארד, ושאלתי אותה כמה שאלות על אחד הנושאים העמומים והמבלבלים יותר בחיי, פנסיה.

לאחר כמה זמן המעביד מחויב להפריש לקרן הפנסיה של העובד, ומהו הסכום המינימאלי שעליו להפריש? 
"על פי צו הרחבה לפנסיה חובה, החל משנת 2008 לעובד שיש ביטוח פנסיוני כלשהו בעת קבלה לעבודה, המעביד מחויב להפריש לו לקופת הפנסיה מהיום הראשון (את ההפרשות ניתן לבצע תוך שלושה חודשים או בתום שנת המס, על פי המוקדם אך באופן רטרואקטיבי). עובד שאין לו קופה פנסיה כלשהי ביום תחילת העבודה, על המעביד לבטחו בקופת פנסיה החל מהחודש השישי לעבודה. לגבי גובה ההפרשות, החל מתאריך 1.1.17 אחוז ההפרשות לפנסיה הוא כדלקמן: שישה אחוזים מהשכר הנם מתוך חלקו על העובד, שישה אחוזים וחצי מהשכר הנם מתוך חלקו של המעביד בפנסיה, שישה אחוזים נוספים – הפרשות המעסיק לרכיב פיצויי פיטורים".

האם עובד יכול לדרוש מהמעביד להעביר את הכסף לקרן פנסיה קיימת, ואם כן, באחריות מי מהצדדים ההעברה? "העובד צריך לבחור את הקופה שאליה יופקדו הכספים תוך שישים יום מיום תחילת  עבודתו, אחרת על המעביד להפקיד את הכספים בקרן פנסיה מקיפה חדשה – קרן שקיבלה את אישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, ושכוללת גם קצבת זקנה, שארים ונכות".

האם ישנה דרך למצוא קרנות פנסיה "ישנות", לדוגמה, מעבודה שעסקתי בה לפני חמש שנים ואין בידיי את התלושים? 
"ניתן למצוא קופות ישנות באמצעות האתר של משרד האוצר.
 החברות והקופות עצמן מחויבות לדווח למשרד האוצר וללקוחות עצמם".

 רוב הסטודנטים עובדים בעבודות מזדמנות עם חוזים בעל פה. כיצד מתבצעת האכיפה על הפרות חוזה שכאלה? לדוגמה, מעביד שאמר שהוא צריך מספר מסוים של משמרות בשבוע, ומפטר את העובד מאחר שלא הסכים לעבוד יותר מכך, או עובד שרוצה להתפטר באופן מידי, ולא לחכות שבועיים מראש כפי שהתחייב בעל פה.
"לגבי אכיפה של חוקי העבודה, ניתן להגיש תלונה בעניינים  ספציפיים הקשורים בהפרות של חוקי העבודה למחלקת האכיפה במשרד הכלכלה. בעניינים אחרים, ככל שהדבר נוגע לענייני חוזים לרבות חוזים בעל פה, האכיפה היא באמצעות בית המשפט".

נוסף למעקב אחר קופות הפנסיה שלנו מומלץ לבדוק האם אתם זכאים להחזר ממס הכנסה. בין שזה מטעות שלכם במילוי טופס 101 ובין שזו בעיה אצל המעסיק, יכול להיווצר מצב שבו לא זכיתם להטבות של חיילים משוחררים בעבודות שבהן עסקתם לאחר השחרור. ניתן למצוא מדריך להגשת בקשה להחזר מס באתר כל-זכות.

נגישות