דבר העורכת
מאת: יעל רפ
זה מצחיק שיש מישהו שבא ומותח קו ואומר – פה נגמר הדור ופה מתחיל. איכשהו הוא מתחת את הקו בדיוק מעלי.  
נגישות