בן גוריון וחדר הסודות
מאת: ליאור גבאי , עורכת יעל רפ , מדור: כללי
שלחנו כתבת אמיצה למשימה מסווגת, לבדוק אחת ולתמיד האם השמועות על מנהרות מתחת לאוניברסיטה נכונות.
נגישות