גדרות
מתח / פעולה
מיקום הקרנה: אולם 6

סיפורו של אב אפרו-אמריקאי ממעמד הפועלים, המנסה לגדל את משפחתו בשנות ה-50 בארה"ב, תוך שהוא מתמודד עם האירועים השונים והקשיים בחייו.

סיפורו של אב אפרו-אמריקאי ממעמד הפועלים, המנסה לגדל את משפחתו בשנות ה-50 בארה"ב, תוך שהוא מתמודד עם האירועים השונים והקשיים בחייו.

תאריך הקרנה יום שעת הקרנה
נגישות