06.09.18 - 06.09.18
17:00
Unnamed Road, Be'er Sheva, ישראל
הוספה ליומן 06/09/2018 17:00 06/09/2018 23:00 Asia/Jerusalem ישיבת מועצה שישית

ישיבת מועצה שישית

המועצה מתכנסת למליאה השישית באולם רותם בשעה 17:00 וכולכן/ם מוזמנות/ים לשמוע ולקחת חלק בתהליך קבלת... Unnamed Road, Be'er Sheva, ישראל false DD/MM/YYYY

06.09.18 - 06.09.18
17:00
Unnamed Road, Be'er Sheva, ישראל

ישיבת מועצה שישית

המועצה מתכנסת למליאה השישית באולם רותם בשעה 17:00 וכולכן/ם מוזמנות/ים לשמוע ולקחת חלק בתהליך קבלת החלטות שבסופו של דבר משפיעות על כולנו!

 מה יהיה בישיבה?

  • עדכוני מזכ"ל/יו"ר ועד מנהל/יו"רי ועדות/יו"ר אגודה
  • בחירת יו"ר ועדת בחירות
  • אישור דו"חות כספיים
  • אישור תקציב האגודה
  • אופציונאלי: שינוי תקנון
  • שיבוץ חברי מועצה לועדות

כל סטודנט/ית מוזמן/ת להגיע לישיבה, לשמוע ולהשתתף בדיונים!

לזימון הרשמי, לחצ/י כאן

מחכות/ים לראותכן/ם!

לשאלות ופרטים נוספים:

נגישות