תא הסטודנטים של מפלגת כחול הפועל בקמפוס מחוצה לו בפעולות חברתיות שונות מטעם המפלגה. אנו מאמינים בשינוי וקידום שיח פוליטי מכבד. בואו להיות חלק !
פייסבוק: כחול לבן באוניברסיטת בן- גוריון.

נגישות