FreeGu הינו תא פעילים ליברליים באוניברסיטת בן גוריון, הפועל תחת הארגון העולמי Students for Liberty.
התא הינו על-מפלגתי, ולא משויך לאף סיעה פוליטית בישראל, ומכאן מקום כוחו – בעצמאות ובחופש של הפעילים לקדם את הרעיונות אשר קרובים לליבם.

התא פועל לקידום ערכי החרות וחופש הפרט, תוך חתירה להפרדת דת ומדינה, לצמצום חקיקה המגבילה את חירותו של האזרח, סיום "המלחמה בסמים" ולגליזציה של קנאביס ועוד.

התא פועל למען חופש כלכלי, על מנת להבטיח שגשוג ורווחה לכלל אזרחי ישראל, מכל מעמד, מוצא, דת ומין. אנו מאמינים כי חופש כלכלי, צמצום רגולציה ממשלתית, פתיחת המשק למסחר בינלאומי והפחתת מכסים, צמצום הבירוקרטיה והשחיתות המוסדית בישראל – הן המפתחות למלחמה ביוקר המחייה בישראל.

באמצעות חשיפת הערכים שלנו, אשר כיום אינם נחשבים לדעת הכלל בישראל, אנו מאמינים כי ניתן ליצור חברה חופשית ומשגשגת, שבו לכל פרט יש שוויון הזדמנויות לרדוף אחרי האושר שלו!

הצטרפו אלינו אם אתם מאמינים כי יוקר המחייה איננו גזירה משמיים, וכי באמצעות תנועה רחבה של צעירים המאמינים בחופש – אפשרי לשנות את המצב הכלכלי-חברתי בישראל!

לעמוד הפייסבוק לחצו כאן  

נגישות