פרוטוקול ישיבות הנהלה

ישיבות הנהלה הינן ישיבות קבועות שמטרתן עדכון וסנכרון כלל גורמי האגודה פעילות השוטפת ובתהליכים ארגוניים לאורך השנה.

במהלך הסמסטר הישיבות מתקיימות מדי שבוע בימי רביעי בשעה 8:30 בבוקר
במהלך תקופת מבחנים הישיבות מתקיימות אחת לשבועיים

נוכחים קבועים בישיבה:

  • הנהלת האגודה: יו"ר, סיו"ר, רמ"ד תרבות, רמ"ד מעורבות, רמ"ד אקדמיה, רמ"ד הסברה, רמ"ד רווחה, רמ"ד כספים ומנאלת משאבי אנוש
  • נציגות מועצה: יו"ר ועד מנהל ו/או מזכ"ל ו/או חבר מועצה
  • נציגות חבר ועדת ביקורת
  • קלדן/ית לתיעוד
2019
תאריך פרסום
נגישות