תו מידות לאפקטיביות

חשוב לנו לשמור על שקיפות מלאה. להלן מסמכים ומידע אודות ניהול העמותה:

  • כל ישיבות ההנהלה מתועדות וניתן לצפות בפרוטוקול הישיבות כאן
  • יועצים משפטיים, רואי חשבון ויועצי ביטוח של האגודה: 
    1. כהן ערב ושות' – לאתר לחצו כאן.
    2. לנדשטיין קטורזה ושות' – לאתר לחצו כאן.
    3. ארמן יועצים – לאתר לחצו כאן.

לקובץ נהלים משלימים מעודכן מיום 20.11.2019 לחץ כאן

נגישות