מדור אקדמיה מנגיש לסטודנטים קורסים תומכי תואר, מסייע במציאת המחירים האטרקטיביים ביותר, ומקפיד על הקורסים באיכות הגבוהה ביותר!

החברות חתומות על חוזה מול אגודת הסטודנטים והיא מבצעת מעקב ובקרה אחר תנאי הקורס ואיכותו, מבצעת שיפורים, החלפת חברות ועדכון מחירים בהתאם לצורך.

הקורסים המוצעים כיום הם:

 

קורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית

קורס זה מועבר במכינה הקדם אקדמית במטרה לסייע לסטודנטים המעוניינים לשפר את סיכוי הקבלה שלהם לאוניברסיטה. כיום חברת "EZway" אחראית על העברת הקורס. הקורס מתקיים בכל המועדים: יולי, ספטמבר, דצמבר, פברואר ואפריל. ניתן למצוא את תאריכי הבחינה המדויקים באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה.

קורס אמי"ר מקוון

מבחן אמי"ר הינו מבחן לבדיקת רמת האנגלית של הנבחן והוא משמש בין היתר לקבלת פטור מלימודי אנגלית/מעבר רמה בלימודי האנגלית. מבחן זה נערך באותם התאריכים של מבחן הפסיכומטרי. קורס זה נערך בצורה מקוונת ע"י חברת EZWAY.

קורס הכנה לבחינת המתא"ם

המתא"ם הינה בחינת מיון לתואר שני בפסיכולוגיה. מבחן זה קשה ביותר מפני שהוא יחסי לשאר הנבחנים (בדומה לבחינת הפסיכומטרי) ואורכו חמש שעות. המבחן כולל פרק בן שעה וחצי בנושא סטטיסטיקה ופרק בן שלוש שעות בנושא הבנת מאמרים באנגלית במגוון נושאים בפסיכולוגיה. הבחינה מתקיימת פעם בשנה בחודש אוקטובר. חברת אופק מתא"ם אחראית על העברת הקורס.

קורסים מקוונים במיקרו ומאקרו כלכלה ובמימון

הקורס מיועד לסטודנטים/ות הלומדים/ות את הקורסים מיקרו ומאקרו כלכלה במחלקות ניהול וכלכלה, וכן קורס במימון לניהול. את הקורס מספקת חברת אבי שטרן, אשר לה חבילת קורסים מתוקשבים עם סרטונים ואנימציות לפישוט החומר, וספר הכולל מבחנים המבוססים על המבחנים של אוניברסיטת בן גוריון. הרישום מתבצע על ידי הסטודנטים/ות דרך האתר של אבי שטרן וחלוקת הספרים מתבצעת במסגרת שעות הקבלה של רכזי בחינות וסיכומים.

כיתה באמצע הרצאה

קורס הכנה למבחן הידע ברפואה

הקורס מיועד לסטודנטים בוגרי מחלקות מדעי החיים ומעבדה רפואית, אשר מעוניינים להמשיך למסלול הארבע-שנתי לרפואה המתקיים באוניברסיטאות תל אביב ובר אילן. המבחן מתקיים בשני מועדים בשנה, אוגוסט ומרץ, ולפיכך ישנם שני מועדים לקורס.

לפרטים נוספים:

נגישות