מנורה דולקת לצד ערמת ספרים

שאלות ותשובות נפוצות בנושא בחינות

מאגר התשובות והשאלות האדיר של בן גוריון בנושא החם על הפרק – הבחינות! כנראה שהצעד הראשון לפתרון הבעיה שלך מתחיל כאן

 • מה קורה אם מחברת הבחינה שלי אובדת?

  אם מחברת הבחינה נאבדה שלא באשמת הסטודנט וטרם נקבע ותועד ציונה, ייקבע הציון על פי בחירת הסטודנט באחת מהאפשרויות הבאות:

  1. להבחן בעוד שני מועדים ולקבל את הציון הגבוה מבין כל המועדים בהם נבחן הסטודנט.
  2. בקורס שאינו קורס חובה – ציון הבחינה שאבדה ייקבע כממוצע ציוניו של הסטודנט בסמסטר האמור (לא כולל פרויקט גמר), ובתנאי שמשקלם לפחות עומד על 12 נק"ז
  3. בקורס שאינו קורס חובה – קבלת ציון "עובר", בתנאי שציון 100 בבחינה היה גורם לסטודנט לעבור בהצלחה את הקורס. יש לוודא את השלכות הבחירה הזו כיוון ואינה הפיכה.
  4. שכלול ציון המטלות שביצע הסטודנט בקורס, בתנאי שמשקל המטלות עומד על לפחות 50% מציון הקורס.
 • במידה וקיימת התנגשות בין בחינות, לאיזו מהן צריך לגשת?

  "התנגשות מבחנים" נחשבת כאשר שני מבחנים מתקיימים באותו יום או בימים קלנדריים עוקבים. 
  להלן הסדר בו יש לגשת למבחנים: 
  קורס מהשנה שעברה/ הסמסטר הקודם (קורס חוזר או קורס שטרם ניגשתם אליו) >
  קורס חובה > קורס בחירה במחלקה > קורס כללי.
  במידה והמבחנים נופלים על אותה קטגוריה, ניתן לבחור לאיזה מבין המועדים לגשת על פי שיקולכם האישי.

  בכל מקרה, יש לתאם סופית מול מזכירת המחלקה. 

 • מתי מגיע מועד מיוחד?

  בהתאם לנוהל הבחינות, סטודנט זכאי למועד מיוחד באחד מהמקרים הבאים:

  1. התנגשות בין בחינות
  2. שירות מילואים (התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים)
  3. אשפוז
  4. היעדרות בשל אירוע מזכה (שמירת הריון, נסיעה לחו"ל למטרת אימוץ, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה)
  5. אבל (שבעה ימים לקרבה ראשונה בלבד)
  6. חגים ומועדים דתיים מוכרים
  7. תחרות ספורט ייצוגי
  8. יום חתונה הסטודנט

   

  ניתן לראות את הפירוט לכל אחד מהמקרים בנוהל הבחינות.

 • מה קורה אם סגל ההוראה לא הגיע לבחינה בחצי שעה הראשונה לבחינה?

  אם המרצה או המתרגל לא הגיעו במחצית השעה הראשונה מתחילת הבחינה וחלוקת השאלונים, רשאי הסטודנט לבטל את השתתפותו בבחינה. סטודנט שבחר לא להשתתף בבחינה בשל היעדרות המרצה יהיה זכאי למועד בחינה נוסף. בכדי שהדבר יקרה, על הסטודנט לציין זאת על גבי שאלון הבחינה ולמסור אותו למשגיחה (על המשגיחה למלא טופס היעדרות ולמלא את פרטי הסטודנט).

 • מה קורה אם לא מתקיימת בחינה?

  אם הגעתם לבחינה וגיליתם שהיא התקיימה מבלי שקיבלתם הודעה מוקדמת על כך לפחות 12 שעות מראש, ניתן לבחור בין החלופות הבאות (בהתחשב בנסיבות, על פי התקנון):

  1. להיבחן בשני מועדים נוספים ולקבל את הציון הגבוה מבניהם.
  2. בקורס שאינו קורס חובה – ציון הבחינה יקבע כממוצע הציונים בקורסים אחרים (לא כולל פרוייקט גמר), באותו סמסטר (אם עשיתם לפחות 12 נק"ז).
  3. בקורס שאינו קורס חובה – קבלת "עובר" בקורס (בתנאי שאם הייתם מקבלים 100 הייתם עוברים).
  4. ציון מרכיבי המטלות שבוצעו בקורס, בתנאי שמשקלן לפחות 50% מציון הקורס.

   

  כמובן שיש לדבר עם מזכירות המחלקה ולוודא שאתם אכן עומדים בקריטריונים.

 • תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור?

  עבור בחינה שנסרקה, סטודנט חייב להגיש את ערעורו המנומק תוך שלושה ימים (72 שעות) ממועד פרסום הבחינה, לפי נוהל הגשת ערעור בפקולטה.
  אם הבחינה לא נסרקה, חייב הסטודנט להגיש את ערעורו המנומק תוך 24 שעות מהמועד האחרון שבו בוצעה החשיפה האחרונה, על פי הנוהל להגשת ערעור בפקולטה בה הוא לומד.

 • מה ניתן לעשות אם מרצה לא מחזיר תשובה על ערעור שהוגש?

  מרצה מחויב להגיב על ערעור תוך 4 ימים מהמועד האחרון להגשת הערעורים, או לכל המאוחר 48 שעות לפני הבחינה במועד ב'. אם מרצה לא הגיב עד 48 שעות לפני מועד ב', רשאי הסטודנט לגשת למועד ב' ולבחור את הציון הגבוה מבין השניים – זאת כמובן אם הערעור התקבל לידיו של המרצה, לכן ודאו שהפרטים נשלחו כמו שצריך מול מזכירת המחלקה.

 • מה קורה במידה ויש קושי ניכר בין מועד א' למועד ב'?

  נושא פערי הקושי בין מועדים הוא נושא בעייתי שכן קשה מאוד להוכיח שהפערים אכן קיימים.

  במידה ואתם מרגישים כי יש פער משמעותי בקושי הבחינה בין מועד א' למועד ב', ניתן לפנות אל וועדת ההוראה בבקשה שיבחנו את המקרה. נסו להשיג כמה שיותר נתונים שיתמכו בטענותיכם: סטודנטים שקיבלו ציון נמוך בבחינה אך הממוצע הכללי שלהם גבוה, ציוני סטודנטים שעברו את מועד א' וניגשו למועד ב' בכדי לשפר וציונם ירד משמעותית, שאלות בעייתיות ספציפיות שאחוז הנכשלים בהן היה מוגזם, וכן הלאה.

  כאשר פונים לוועדת הוראה בנושא זה, יש לנתח את הבחינות שהיו ולהציג טענות שמסבירות לעומק מה היה יותר קשה. יש לנסות שהטענות המועלות יהיו לגיטימיות והגיוניות, כמו למשל: ניתן לומר כי בחינת מועד ב' נחשבת קשה יותר ממועד א', במידה וסטודנטים שעברו את מועד א' וניגשו כדי לשפר ציון מקבלים ציון נמוך יותר משמעותית מאשר בבחינת מועד א'. במידה והצלחתם להציג דוגמאות – על ועד הכיתה להעלות פניה מסודרת לועדת הוראה מחלקתית בבקשה להתייחסות.

 • מה זה מועד ד' ומי זכאי לקבל אותו?

  מועד ד' הינו מועד נוסף אשר ניתן כאשר נמנע ממך לגשת לשני מועדי הבחינה הראשונים. מועד ד' יתרחש לרוב זמן רב לאחר הקורס (במרבית המקרים זה יהיה מועד א' בפעם הבאה בה יתקיים הקורס). יש לצין כי זהו מועד לא נפוץ וכי יש להימנע ממצבים הדורשים מועד ד', שכן מצב זה עלול ליצור בעיות בקורסים מתקדמים. לכן, אנו ממליצים ליצור קשר עם רכזי אקדמיה או עם מזכירות המחלקה לפני תקופת בחינות. 

 • האם יש צורך להירשם למועד ב'?

  כן. האוניברסיטה דורשת להירשם למועד ב' עד 48 שעות לפני המבחן, גם אם הסטודנט לא ניגש למועד א'. את הרישום ניתן לבצע דרך אתר האוניברסיטה. כמו כן, על סטודנטים שלא נרשמו בזמן יש לקחת בחשבון כי עלולים להיות עיכובים (כגון: חיפוש מקום בכיתות, המתנה להדפסת טופס בחינה ועוד) שיגרעו מזמן הבחינה. 

  חשוב! במידה ונרשמתם למועד ב', אך בסופו של דבר החלטתם לא לגשת אליו, עליכם לבטל את ההרשמה עד יומיים לפני הבחינה.

 • האם למרצה מותר לשאול במבחן על חומר שלא הופיע בסילבוס?

  הסילבוס של הקורס הוא הסכם בין המרצה והסטודנטים. לא ניתן לשאול על חומר שלא הופיע בסילבוס (קרי הרצאות, מאמרים, ספרי קריאה וכדומה). במידה ומקרה כזה אכן התרחש, יש לפנות למרצה הקורס בנידון. את הפנייה מומלץ לבצע דרך הוועד הכיתתי.

 • למי מגישים בקשה למועד מיוחד?

  בקשות למועד מיוחד יש להגיש לוועדת הוראה מחלקתית. הודעה מסודרת תישלח ממזכירות המחלקה בנוגע למועד הגשת הבקשות ודרכי ההגשה המקובלות בפקולטה.

 • מה משמעות ציון 700 (לא השתתף) בגיליון ציונים?

  ציון 700 פירושו כי הסטודנט לא השתתף בבחינה הסופית של הקורס או לא הגיש את המטלה הסופית, ולכן אין לו ציון.
  700 מחושב בממוצע של התואר כאפס, אך לאחר שהסטודנט ייגש למבחן או ישלים את הקורס בפעם הבאה בו הוא ניתן, הציון יתעדכן והממוצע יחושב באופן רגיל. 

 • במידה ואני חולה ביום של מבחן, האם אני זכאי למועד מיוחד?

  מועד מיוחד ניתן רק במקרים של מניעה חמורה להגיע למבחן, במקרים רפואיים מדובר על אשפוז בלבד.
  במקרים פרטניים שאינם מפורטים כמניעה חמורה בנוהל הבחינות, ועדת הוראה מחלקתית הינה הסמכות לאשר בקשות למועדים מיוחדים על-פי שיקול דעתה. הוועדה אינה מחויבת לאשר את בקשתכם ויש לזכור זאת בעת קבלת החלטות הקשורה בהגעה או אי-הגעה למבחן.

 • האם ניתן להיבחן ביותר משני מועדים בקורס אחד?

  בהתאם למפורט בחוק זכויות הסטודנט, כל סטודנט לתואר ראשון זכאי לשני מועדי בחינה בכל קורס המוגדר כניתן לתואר ראשון. לרוב, מועד שלישי בקורסים אלה אינו אפשרי, גם במקרים חריגים ביותר.
  סטודנטים לתואר שני או סטודנטים לתואר ראשון הלומדים קורסים הניתנים במסגרת לימודי תואר שני בלבד, זכאים להיבחן רק במועד אחד בכל קורס. בכל בקשה למועד נוסף, ניתן לפנות לוועדות ההוראה המחלקתיות לתואר ראשון ושני.

 • מה ניתן לעשות במידה ויש הפרעה קיצונית במהלך המבחן?

  במקרים כאלו יש לוודא כי המשגיחים מציינים זאת בפרוטוקול הבחינה. בנוסף, מומלץ ליידע אנשי סגל מטעם הקורס במהלך הבחינה בדבר ההפרעה ולבקש הארכת זמן (במקרים בהם הרעש הפסיק או ההפרעה נגמרה), או התחשבות בעת בדיקת הבחינה. במידה ואכן קרה מקרה ויש לטפל בו מול סגל המחלקה, מומלץ שהטיפול ייעשה בצורה מרוכזת על-ידי הוועד הכיתתי.

נגישות