מועדון מודל האו"ם:

תכנית אקדמית המנוהלת על ידי סטודנטים, במסגרתה כ-90 אלף סטודנטים ברחבי העולם משתתפים במעל 400 כנסים מדי שנה, הנערכים במקומות שונים ברחבי הגלובוס. בכנסים נערכות סימולציות שלפעילות מוסדות האו"ם (מועצת הביטחון, בית הדין הבינלאומי לצדק ועוד) וגופים נוספים, כגון: ארגון הסחר העולמי, נאט"ו ועוד. כל סטודנט מייצג מדינה (שאינה המדינה ממנה הוא מגיע) באחד מאותם הגופים. בפעילותם מדמים הסטודנטים פעילות דיפלומטית ומשפטית לכל דבר, כאשר הם דנים ומנסים למצוא פתרונות לבעיות עולמיות שונות.

נגישות