סטודנטים באמצע בחינה

תקופת המבחנים בפתח, אז בואו נוריד את המתח עם העשירייה האקדמית!

1. אי ביטול מועד מיוחד אליו נרשתמן/ם לפחות חמישה ימים לפני המועד – משמעותו קנס כספי.
 
2. כדי להקל על ערעורים, בקשו מן המשגיחים לתעד אירועים חריגים בפרוטוקול הבחינה. 
 
3. ערעור על בחינה משמעותו שכלל הבחינה נבדקת מחדש, ייתכן כי יורידו לכן/ם נקודות בציון. החלטתן/ם לקחת סיכון ולערער, אבל התשובה לא הגיעה? במידה והערעור נשלח בזמן, ולא ניתנה תשובה עד 48 שעות לפני מועד ב', אתן/ם רשאים לגשת לבחינה נוספת ולבחור את הציון הגבוה מבין השניים.
 
4. נתפסתן/ם עם חומר עזר אסור? זוהי עבירת משמעת! בחינתכן/ם עלולה להיפסל! אל תסכנו את התואר בשביל 5 נקודות.
 
5. מבחנים מתנגשים? זכרו – לקורס חובה ישנה חובת נוכחות על פני קורס בחירה! אחרת- לא תקבלו זכאות למועד נוסף.
 
6. הטלפון דולק בכיס? זוהי עבירת משמעת! זכרו לכבותו ולהכניסו לתיק.
 
7. צוות ההוראה לא הגיע לבחינה? לאחר חצי שעה באפשרותכן/ם לבטל את השתתפותכן/ם ולקבל מועד מיוחד.
 
8. המבחן עם חומרי עזר? על צוות הקורס למסור פירוט מדויק ולפרסם זאת עד חמישה ימים לפני מועד המבחן.  
 
9. אם מרצה לא מחזיר מבחנים תוך 15 ימים קלנדריים, הסטודנטים זכאים לבחור את הטוב מבין שני מועדי המבחן.
 
10. גם כשהמבחן חסוי המרצה מחויב לשקף את הטעויות שהיו במבחן באמצעות: הערות על גבי הבחינה/פרסום פתרון/פרסום טעויות עקרוניות שהיו בבחינה/דרך מתאימה אחרת. במידה וזה לא מתקיים – אנא פנו אלינו, מדור אקדמיה.
נגישות