עו"סים שינוי

עו"סים שינוי הינה עמותה של סטודנטים וסטודנטיות לעבודה סוציאלית הפועלת לשיפור מדיניות הרווחה בישראל, ולקידום מקצוע העבודה הסוציאלית.

מטרות וערכים שעומדים במרכז הגרעין:
1. שיפור התדמית ומעמד העובדות/ים הסוציאליות/ים בעיני הסטודנטיות/ם והאוכלוסייה בכלל באמצעות פעילויות הסברתיות.
2. קידום הפרופסיה ובחינת התכנים האקדמיים כך שיתאימו לרלוונטיות בשטח תוך שימת דגש על ההכשרות המעשיות.
3. המשך המאבק על החזרי הנסיעות להכשרות המעשיות.
4. קיום פעילויות לחיבור וגיבוש שלושת השנתונים במחלקה לעבודה סוציאלית בבן גוריון.
5. חיבור גרעין בן גוריון של עו"סים שינוי לעיר ב"ש באמצעות שיתופי פעולה מקומיים, קידום מעורבות חברתית, ותרומה לקהילה. ישיבות הגרעין מתקיימות פעם בשבועיים בבית של אחד הפעילות/ים או במחלקה לעבודה סוציאלית, פרטים נוספים מופיעים בקבוצת הפייסבוק של הגרעין ומתעדכנים כל שבוע, חפשו אותנו בקבוצת הפייסבוק.

במה אנחנו מאמינות/ים?
אנו בעו"סים שינוי מאמינות/ים במדינת רווחה המבוססת על צדק חברתי, שוויון הזדמנויות, סולידריות, דמוקרטיה וערבות הדדית. אנו רואים את מקצוע העבודה הסוציאלית מוביל, מעצב ומגן על מדיניות חברתית ההולמת עקרונות אלו. אנו מאמינים כי לסטודנטיות/ם לעבודה סוציאלית ישנה היכולת והאחריות להתאגד על מנת להשפיע על ההווה והעתיד המקצועי.
 
כיצד אנחנו פועלות/ים?
הפעילות/ים בעמותת עו"סים שינוי בוחנות/ים את המדיניות החברתית הקיימת ופועלות/ים לקידום מדיניות צודקת יותר, באמצעות כלים של שינוי מדיניות. יתר על כן, הפעילות/ים עוסקות/ים בשיפור תכני הלימוד במוסדות השונים ומיצוי זכויותיהן/ם המלאות כסטודנטיות/ם מתוך שאיפה לרכוש את מרב הכישורים והמיומנויות בכדי לצאת ערוכות/ים ומוכנות/ים לעשייה משמעותית בשטח המקצועי. הפעילות נעשית על ידי סטודנטיות/ם לעבודה סוציאלית מרחבי הארץ הפועלים בהתנדבות מלאה בתוך מוסדות הלימוד האקדמיים ומחוצה להם. זאת ועוד, אנו משתפות/ים פעולה עם ארגונים חברתיים החולקים עמנו את אותה אמונה בדבר שינוי המדיניות החברתית הקיימת.
מה אנחנו עושות/ים?
אנו מוציאות/ים לפועל פרויקטים המשפרים את לימודי ותכני העבודה הסוציאלית, מעמד המקצוע ושירותי הרווחה בישראל. ממשקי הפעילות והעשייה נוגעים לסטודנטיות/ם לעבודה סוציאלית, עובדים סוציאליים ולקוחות שירותי הרווחה. בנוסף, אנו מקדמות/ים הצעות חוק בתחומי הרווחה והחברה, מגיבות/ים ומתריעות/ים על מדיניות לא צודקת. בכך, אנו פועלות/ים לשיפור תנאי ההעסקה של העובדות/ים הסוציאליות/ים ואיכות השירות ללקוחות שירותי הרווחה. במישור הסטודנטיאלי אנו שואפות/ים למימוש זכויות הסטודנטיות/ם במערך ההכשרות המעשיות, וקידום מעמד וראיית העו”ס כסוכנ/ת לשינוי חברתי.
 
קישור לאתר: https://www.osimshinooy.com
נגישות