סקר חיים בנגב 2018


סקר חיים בנגב הוא סקר שעורכת אגודת הסטודנטים אחת לכמה שנים.
מטרת הסקר היא לגבש תכניות עבודה ודרכי פעולה שיתאמו את צרכי הסטודנטים/ות.
באמצעות הסקר נוכל לנתח את צרכי הסטודנטים/ות במהלך הסמסטר, חופשות הסמסטר ואת השיקול האם להישאר בבאר שבע לאחר התואר.

באגודת הסטודנטים ובמדור מעורבות בפרט חשוב לנו לתת מענה לדברים שחשובים לכם/ן באמת.

עזרו לנו לפעול למענכם/ן

נגישות