נוהל הבחירות המקוונות

 

נוהל הבחירות המקוונות

נוהל הבחירות המקוונות – תשפ"א

 1. נוהל זה משמש לצורת הצבעה של חברי העמותה לבחירות האספה של העמותה (המועצה הסטודנטיאלית).
 2. לשיקול ועדת בחירות לבחור האם לשלוח כל סטודנט.ית קישור לבחירות המקוונות לטלפון הנייד, קישור זה יוביל להתחברות לאפליקציית "MyBGU" ולדף ההצבעה לנציגי אזור הבחירה הרלוונטיים למצביע.ה.
 3. כל מצביע.ה יזוהה כסטודנט.ית בתוך האפליקציה וזאת על ידי כניסה לעמוד האישי באפליקציה שלו.
 4. לאחר מכאן המצביע.ה יזדהה כחבר.ת אגודה על ידי הזנת הקוד אשר קיבל/הגדיר או וזאת על ידי הכניסה לאזור האגודה באפליקציה.
 5. המצביע.ה אשר ביצע את שלבים 4 ו5. יהיה רשאי.ת להצביע, עליו לרשום/למלא/למצוא את אזור הבחירה האישי שלו
 6. המצביע.ה יבחר את הנציג/נציגים/נציגות אשר הוא מעונין לבחור למועצה הסטודנטיאלית של האגודה. כל סטודנט יהיה זכאי להצבעה אחת אשר תמומש על פי אחד מאזורי בחירה שבו הוא לומד.
 7. מספר הקולות אשר יהיה למצביע יהיה בהתאם למספר המנדטים אשר יש באזור הבחירה שלו. אך המצביע יהיה יכול להצביע פעם אחת בלבד.
 8. מצביע.ה אשר מעוניין לא לממש את הקול אשר בבעלותו, יהיה רשאי לעשות זאת.
 9. למצביע.ה יש אפשרות לבחור את המתמודד או פתק לבן.
 10. אם המצביע.ה אינו מסוגל.ת להצביע בגלל בעיות טכניות או בעיות אחרות. יהיה רשאי להצביע בהתאם להחלטת ועדת בחירות.
 11. על ועדת הבחירות לספק פתרון בכל סיטואציה או בעיה טכנית או בעיה לוגיסטית אחרת אשר מונעת מבעל זכות הצבעה לממש את יכולת ההצבעה שלו. האם זה פיזית או צורה מקוונת אחרת, וכל עוד פתרון זה אינו פוגע בטוהר הבחירות.
 12. לאחר סיום הבחירות, תוציא ועדת ביקורת את מספר כלל המצביעים, מספר הקולות לכל מתמודד בכל אזור בחירה. וזאת בשמרת סודיות הבחירות ומבלי להוציא את שמות המצביעים לכל המתמודד.
 13. יושב ראש ועדת בחירות, באישור ועדת ביקורת, יכול לקבוע סעיפים נוספים לנוהל הצבעה זאת. סעיף זה תקף רק לבחירות המועצה אשר מתקיימות בשנת הפעילות 2020-2021.
 14. ועדת תקנון של מועצת תשפ"א תאשר נוהל זה פעם נוספת בצורה סופית בהקדם האפשרי.
נגישות