הקרנות קרובות
בהמשך השבוע
24.06.18 21:30 אולם 6
הארי פוטר ואוצרות המוות: חלק 2
25.06.18 21:30 אולם 5
הנוקמים: מלחמת האינסוף
26.06.18 21:30 אולם 5
מאבדים את זה
27.06.18 21:30 אולם 5
הנוקמים: מלחמת האינסוף
28.06.18 21:30 אולם 5
מאבדים את זה - הקרנה אחרונה!
30.06.18 21:30 אולם 5
הנוקמים: מלחמת האינסוף
01.07.18 21:30 אולם 5
הללויה
02.07.18 21:30 אולם 5
סולו: סיפור מלחמת הכוכבים
03.07.18 21:30 אולם 5
הללויה
04.07.18 21:00 אולם 5
הללויה - הקרנה אחרונה!
04.07.18 21:30 אולם 6
מסע הטבעת
05.07.18 21:00 אולם 5
סולו: סיפור מלחמת הכוכבים
05.07.18 21:30 אולם 6
מסע הטבעת
07.07.18 21:30 אולם 5
סולו: סיפור מלחמת הכוכבים-הקרנה אחרונה!
08.07.18 21:00 אולם 5
הנוקמים: מלחמת האינסוף
08.07.18 21:30 אולם 6
מסע הטבעת-הקרנה אחרונה!
09.07.18 21:00 אולם 5
הנוקמים: מלחמת האינסוף
09.07.18 21:30 אולם 6
כוכבים חיים לנצח
10.07.18 21:30 אולם 6
העודף בשבילך
11.07.18 21:30 אולם 6
העודף בשבילך
12.07.18 21:30 אולם 6
כוכבים חיים לנצח
14.07.18 21:30 אולם 5
הנוקמים: מלחמת האינסוף
14.07.18 22:00 אולם 6
כוכבים חיים לנצח-הקרנה אחרונה!
15.07.18 21:00 אולם 5
12 לוחמים
15.07.18 21:30 אולם 6
העיתון
16.07.18 21:00 אולם 5
12 לוחמים
17.07.18 21:30 אולם 6
העיתון
18.07.18 21:30 אולם 6
העודף בשבילך-הקרנה אחרונה!
18.07.18 21:30 אולם 6
העיתון-הקרנה אחרונה!
19.07.18 21:00 אולם 5
12 לוחמים-הקרנה אחרונה!
עכשיו בקולנוע נגטיב
נגישות