תקנון כרטיסיות בנגטיב לשנה"ל תש"פ

צופים יקרים וצופות יקרות,
אנו מברכים אתכן/ם לרגל הצטרפותכן/ם למשפחת צופי הנגטיב.
על מנת להפיק את המיטב מהכרטיסיה שלכן/ם, אנא קראו בעיון את התקנון המצורף. החתימה על הכרטיסיה מהווה הצהרה כי קראתן/ם את התקנון וכי הנכן/ם מסכימים/ות לתנאים המופיעים בו.

תקנון קולנוע נגטיב לשנה"ל תש"פ

ברוכים הבאים למועדון הכרטיסיות של קולנוע נגטיב. אנו מברכים אתכם לרגל הצטרפותכם למשפחת צופי הנגטיב. על מנת להפיק את המיטב מהכרטיסייה שברשותכם, אנא קראו בעיון את התקנון המצורף. החתימה על הכרטיסייה מהווה הצהרה כי קראתם את התקנון וכי הנכם מסכימים לתנאים המופיעים בו.

 

כללי

 1. בכניסה לאולם יש להציג לסדרן/ית את כרטיס הכניסה האלקטרוני שנשלח אליך למייל/ בהודעת טקסט בצמוד לתעודה מזהה רלוונטית.
 2. הישיבה באולם אינה לפי מקומות מסומנים. אנא הקדימו כניסתכם לאולם על מנת ליהנות ממקומות טובים יותר.
 3. קולנוע נגטיב פועל בימים א'-ד'. בימי שישי ומוצאי שבת הנגטיב סגור. יובהר כי הנהלת הקולנוע שומרת לעצמה את הזכות לצמצום ימי פעילות בית הקולנוע לאורך השנה.
 4. הנהלת הקולנוע שומרת לעצמה את הזכות לסגור מפעם לפעם את הקולנוע עקב חגים ו/או תקלה במבנה או במערכותיו ו/או אירועים אחרים.
 5. מומלץ להקדים ולהגיע 20 דקות לפחות לפני תחילת הסרט. אנו מתחילים את הסרטים בזמן ולא נוכל לעכב את תחילת הקרנת הסרט עקב צופים שהגיעו באיחור וזאת על חשבון הצופים שהגיעו בזמן.
 6. מילוי כתובת הדוא"ל פירושה הסכמה לקבלת מידע אודות פעילות הנגטיב לכתובת שצוינה. אנו מבטיחים שכתובתכם לא תועבר לגורם שלישי ולא יישלח לכם דיוור פרסומי שאינו קשור לנגטיב ו/או לאגודת הסטודנטים.

 

עלויות

מחירי הכרטיסיות וכרטיסי כניסה לנגטיב:

 1. המחירים המצוינים על גבי מודעות הפרסום הינם עבור סטודנטים חברי אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, אשר שילמו דמי רווחה.
 2. הכרטיסייה כוללת 6 כניסות להקרנות השונות של סרטי הנגטיב.
 3. מחירים עבור אורחים, עובדי אוניברסיטה, בוגרי אוניברסיטה וסטודנטים ממוסדות אקדמיים אחרים לפי הפירוט הבא:
סטטוס כניסה בודדת מחיר כרטיסייה
סטודנט חבר אגודה(א) 15 ש"ח 60 ש"ח
סגל אוניברסיטה/ סטודנט במכללת ספיר(ב)/ בוגר אוניברסיטה(ג) 20 ש"ח 100 ש"ח
אורח/תושב דרום(ד) 25 ש"ח 125 ש"ח
נכה/אזרח ותיק(ה)/ עובד אגודה 10 ש"ח 50 ש"ח

 

(א) סטודנטים חברי אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, אשר שילמו דמי רווחה, בהצגת תעודת סטודנט עם מדבקת חבר אגודה בתוקף.

(ב) סטודנטים חברי אגודת הסטודנטים במכללת ספיר, אשר שילמו דמי רווחה, בהצגת תעודת סטודנט עם מדבקת חבר אגודה בתוקף.

(ג) בוגר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בהצגת תעודת בוגר בלבד.

(ד) בהצגת תעודת תושב/ תעודה מזהה עם כתובת עדכנית

(ה) נכה/אזרח ותיק בהצגת תעודה רלוונטית.

 

תנאי רכישת כרטיסיות:

 1. הנהלת קולנוע נגטיב רשאי לבטל את בעלותו של צופה בכרטיסייה במקרה של הפרה של הוראות התקנון ו/או של הוראות הנהלת קולנוע נגטיב ו/או במקרה של הפרת משמעת חמורה ו/או התנהגות גסה, פרועה או אלימה ו/או התבטאות מילולית גסה או אלימה ו/או התנהגות שיש בה כדי לסכן את שאר צופי הקולנוע. במקרה שכזה יוחזר כספו של הצופה.
 2. הנהלת קולנוע נגטיב רשאית לשנות ולתקן מעת לעת ולפי שיקול דעתה את התקנון.
 3. רוכש/ת הכרטיסייה מאשר/ת כי קרא/ה את התקנון, המהווה חוזה בין הנהלת קולנוע נגטיב לבעל/ת הכרטיסייה.
 4. ניתן לבצע החלפת בעלות על כרטיסיה שנרכשה, זאת במידה ובעל הכרטיסייה החדש הינו בעל סטאטוס זהה לבעל הכרטיסייה המקורי (למשל: סטודנט בבן גוריון ששילם דמי רווחה מעביר לסטודנט בבן גוריון ששילם דמי רווחה). במקרה שכזה, ה"קונה" המעוניין שהכרטיסייה תועבר על שמו, נדרש להגיע למשרד שירותי האגודה לצורך חתימה על תקנון קולנוע נגטיב לשנת תש"פ ולהציג תעודת סטודנט/ תעודה רלוונטית.
 5. ניתן "לנקב" על אורח של בעל הכרטיסייה, זאת במידה והאורח הוא באותו סטטוס כמו בעל הכרטיסייה (סטודנט "מנקב" על סטודנט, למשל).
 6. תוקף כרטיסיה יהיה עד לסיום שנת הפעילות של קולנוע נגטיב לפגרת קיץ.
 7. בעת אובדן של כרטיסיה מכל סיבה שהיא לא ניתן לקבל החזר כספי/ כרטיסיה חלופית.
 8. בעת החלפת בעלות בין צופים, אשר אינם באותו סטאטוס, יש להשלים את הפרש התשלום לפי מדרגת התשלום- עובד אגודה, בוגר, אורח.

 

מדיניות ביטולים:

 1. ברכישת כרטיסייה באינטרנט, ניתן לבטל את הרכישה עד 14 ימים ממועד הרכישה, בתנאי שלא נעשה שימוש בכרטיסייה, בכפוף לדמי ביטול בסך 5% ממחיר הכרטיסייה, מעוגל כלפי מטה לשקל הקרוב. (לדוגמה: לכרטיסייה במחיר של 60 ש"ח דמי ביטול יהיו 3 ש"ח).
 2. ברכישת כרטיסייה שלא דרך אתר האינטרנט, לא ניתן לבטל את הרכישה, אך ניתן להעבירה (לפי סעיף 4 תחת תנאי רכישת כרטיסיות). במקרים מיוחדים ניתן לפנות למנהל/ת הנגטיב במייל: negative@aguda.bgu.ac.il.
 3. הנהלת הקולנוע שומרת לעצמה את הזכות לבטל כרטיסייה לסטודנט או אורח בעקבות התנהלות בלתי הולמת מול צוות הקולנוע ואורחיו.

 

פעילות הקולנוע ואירועים מיוחדים:

 1. לאורך השנה יתקיימו בקולנוע נגטיב אירועים מיוחדים אשר אינם מהווים חלק משגרת הפעילות השוטפת (הקרנת סרטים). באירועים אלו עשויה להתבצע גביית דמי כניסה נוספים מבעלי כרטיסיות.
 2. מובהר בזאת כי בכל מקרה חריג או יוצא דופן (כגון: מלחמה, תקלה במבנה ובמערכותיו ו/או כוח עליון אחר) אשר יאלץ את האגודה לסגור את קולנוע נגטיב, זו לא תחויב במתן החזר כספי בגין הזמן בו היה סגור.
 3. לו"ז הנגטיב הינו דינאמי ומשתנה בהתאם לאילוצים השונים. אגודת הסטודנטים שומרת לעצמה את הגמישות לתיאום לוח זמני ההקרנות.
 4. במהלך השנה יתקיימו בנגטיב אירועים מיוחדים. אירוע מיוחד מוגדר כאירוע בו מתקיימת פעילות מעבר להקרנה רגילה של סרט. באירועים אלה פרט להקרנת הסרט תתקיימנה הרצאות / הופעות / מפגשי יוצר וכדומה.
 5. עבור אירועים מיוחדים כמוגדר לעיל, תיתכן גביית דמי כניסה גם מבעלי כרטיסיות. הנהלת הנגטיב שומרת לעצמה את הזכות לתמחר כראות עיניה.
 6. תעריף הכניסה לאירועים לאלו שיש ברשותם כרטיסייה יעודכן במחירון האירוע, באתר האינטרנט של הנגטיב (במקרים אלו, על בעל הכרטיסייה לשלם את ההפרש עבור המחיר לבעלי כרטיסייה).

 

לו"ז הסרטים

 1. לו"ז הסרטים מתפרסם מדי שבוע באתר אגודת הסטודנטים בכתובת www.bgu4u.co.il תחת לשונית "נגטיב". אתר זה הוא האתר היחיד המהווה מקור מידע מהימן אודות לו"ז הסרטים המוקרן. אין הנהלת הנגטיב ו/או אגודת הסטודנטים אחראית על לו"ז סרטים שגוי המתפרסם באתרים אחרים שאינם באחריותה. לכן בכל פעם שברצונכם לבדוק מועדי הקרנות סרטים, הנכם מתבקשים לעשות זאת בכתובת האינטרנט המצוינת לעיל בלבד.
 2. לו"ז הסרטים נתון לשינויים. אנו עושים מאמצים רבים על מנת לעמוד בלו"ז ההקרנות שנקבע, אך לעיתים מסיבות שונות חלים שינויים במועדי ההקרנות. שינויים אלה מתעדכנים באתר האגודה www.bgu4u.co.il תחת לשונית "נגטיב".
 3. כיוון שלו"ז הסרטים נתון לשינויים, יש תמיד להתעדכן באתר טרם בואכם לקולנוע. בכל מקרה של סתירה בין הלו"ז המופיע על גבי לוחות המודעות ובעיתון הצ'ופצ'יק, לבין הלו"ז המופיע באתר אגודת הסטודנטים, המופיע באתר אגודת הסטודנטים הוא הקובע.

 

הזמנת כרטיסים באמצעות אתר האינטרנט

 1. הזמנת כרטיסים מראש אפשרית דרך אתר האינטרנט של אגודת הסטודנטים (www.bgu4u.co.il) תחת לשונית נגטיב או בעמוד הפייסבוק "קולנוע נגטיב" תחת הלשונית הזמנת כרטיסים.
 2. צופה אשר מזמין כרטיס מתחייב ליידע את מנהל/ת הנגטיב, באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לפחות יום עסקים אחד לפני מועד בסרט/אירוע, במידה ואין בכוונתו להגיע לסרט/אירוע.
 3. הנהלת הנגטיב רשאית למנוע מצופה אשר הזמין כרטיס/ים מראש ולא ניצל את הכרטיסים שהוזמנו, את האפשרות להזמין כרטיס דרך האתר לתקופה של 3 חודשים.
 4. לאחר הזמנת הכרטיס באתר ניתן לממש את הכרטיס בשלושה אופנים:
 • א. הגעה ישירות לעמדת הכניסה לאולם (עמדת סדרן) עם כרטיס סטודנט בתוקף ועם הכרטיס האלקטרוני אשר נשלח אליו במייל/ בהודעת טקסט.
 • ב. הדפסת הכרטיס האלקטרוני (קובץ PDF) שישלח לכתובת המייל שצוינה בעת ההזמנה והגעה עם ההדפסה ישירות לכניסה לאולם.
 • ג. הוצאת הכרטיסים שהוזמנו בקופת הנגטיב, בהצגת תעודה מזהה והכרטיס האלקטרוני.

ניתן לרכוש כרטיסים להקרנות הנגטיב ולאירועיו במזומן בקופת הנגטיב, אשר פתוחה כל ערב בימי הפעילות של הקולנוע  בין השעות 20:15-21:30 + במשרד שירותים של האגודה הסטונדטיאלית- בכניסה לבית הסטודנט (בכפוף לשעות הפעילות של המשרד)

אנו מאחלים לכם צפייה נעימה,

צוות הנגטיב

לרכישת כרטיסיה לסרטי הנגטיב   לחצו כאן!

אנו מאחלים לכן/ם צפייה נעימה!
צוות הנגטיב

נגישות