כיצד יוחל "מתווה שתי נקודות זכות" בהתאם לתיקון חוק זכויות הסטודנט?

החוק מגדיר שני ערוצים דרכם נוכל אנו, הסטודנטים/ות, להיות זכאים/ות לשתי נקודות זכות נוספות במסגרת שירות מילואים או מעורבות חברתית:

 • שתי הנקודות יהיו חלק מסך הנקודות הדרושות לתואר ולא בנוסף להן. בתארים בהם נדרש/ת הסטודנט/ית ללמוד קורסים כלליים, יחושבו נקודות ההתנדבות/המילואים כחלק מהם. במקרים בהם אין בתואר בחירה בקורסים כלליים, הנקודות יחושבו כחלק מקורסי הבחירה במחלקה.
 • שתי נקודות הזכות יירשמו לזכות הסטודנט/ית, אך יהיה ללא ציון מספרי (כלומר, יירשם ציון "עובר").
 • תיתכן זכאות לשתי נקודות זכות במסגרת החוק פעם אחת בתואר, כלומר, לא תתאפשר כפילות וקבלת נקודות זכות עבור שירות מילואים ועבור התנדבות חברתית.
 • לאחר ביצוע ההמרה, לא יתאפשר שינוי או לקיחת קורס אחר במקום.
 • במידה שסטודנט/ית למד קורס כללי (או קורס בהתאם לנספח א' של הנוהל) והחליט/ה להמיר אותו בקורס הייעודי, הקורס הכללי שלמד/ה ת/ירשם כ"קורס לא לשקלול" ולא ימחק מהרשומה האקדמית.
 • שימו לב! המתווה יוחל גם רטרואקטיבית לסמסטר העוקב לזמן ביצוע המילואים או ההתנדבות, כלומר ניתן להגיש  אישורים על ימים שבוצעו בשנת תשע"ט עד ה- 27.10.2019

שירות מילואים:

 1. שירות מילואים של חמישה ימים ברצף ועוד תשעה ימי מילואים בשנת לימודים אקדמית, סך הכל 14 ימים לפחות, מאפשר זכאות לשתי נקודות זכות.
 2. עליכם/ן להדפיס אישור על ביצוע ימי המילואים (טופס 3010) ישירות במשרד מילואים במדפסת ייעודית לכך ולצרף טופס הצהרה שייחתם על ידכם/ן לפיו אתם/ן מסכימים/ות להחליף קורס כללי בשתי נקודות זכות על בסיס שירות מילואים או התנדבות.  לטופס ההצהרה לחצו פה.
 3. עם המסמכים, עליכם/ן לגשת למשרד מילואים של אגודת הסטודנטים בכדי להגיש את הטפסים, ולקבל אישור על זכאותכם/ן.
 4. לאחר מכן, הטיפול בנושא עובר לידי המחלקות.
 5. ניתן להירשם לבצע את ההליך או ההמרה של קורס שכבר נלקח במהלך השנה האקדמית בה בוצע שירות המילואים כמוגדר בנוהל, או לכל המאוחר בסמסטר העוקב.

לקריאת הנוהל המלא לחצו פה.

לקריאת נספח ההמרה של הקורסים לחצו פה.

לקריאת רשימת הארגונים הכלולים במתווה לחצו פה.

טופס פירוט שעות

נוהל פעילות התנדבותית חברתית וקהילתית

בקשה לקבל זיכוי עבור שירות מילואים או פעילות חברתית-קהילתית 2 נק"ז

שאלות ותשובות מתווה מילואים:

 • האם ימי מילואים שעשיתי בשנה שעברה נחשבים?

  לא, אנו סופרים את ימי המילואים שבוצעו החל מתחילת שנת הלימודים בה בוצעו ימי המילואים, ועד לתחילת שנת הלימודים העוקבת לה. כלומר בשנת תש"פ, הימים הנספרים יהיו על ימי מילואים שבוצעו החל מ27.10.19 עד 06.08.20

כיצד יוחל "מתווה שתי נקודות זכות" בהתאם לתיקון חוק זכויות הסטודנט?

החוק מגדיר שני ערוצים דרכם נוכל אנו, הסטודנטים/ות, להיות זכאים/ות לשתי נקודות זכות נוספות במסגרת שירות מילואים או מעורבות חברתית:

 • שתי הנקודות יהיו חלק מסך הנקודות הדרושות לתואר ולא בנוסף להן. בתארים בהם נדרש/ת הסטודנט/ית ללמוד קורסים כלליים, יחושבו נקודות ההתנדבות/המילואים כחלק מהם. במקרים בהם אין בתואר בחירה בקורסים כלליים, הנקודות יחושבו כחלק מקורסי הבחירה במחלקה.
 • שתי נקודות הזכות יירשמו לזכות הסטודנט/ית, אך יהיה ללא ציון מספרי (כלומר, יירשם ציון "עובר").
 • תיתכן זכאות לשתי נקודות זכות במסגרת החוק פעם אחת בתואר, כלומר, לא תתאפשר כפילות וקבלת נקודות זכות עבור שירות מילואים ועבור התנדבות חברתית.
 • לאחר ביצוע ההמרה, לא יתאפשר שינוי או לקיחת קורס אחר במקום.
 • במידה שסטודנט/ית למד קורס כללי (או קורס בהתאם לנספח א' של הנוהל) והחליט/ה להמיר אותו בקורס הייעודי, הקורס הכללי שלמד/ה ת/ירשם כ"קורס לא לשקלול" ולא ימחק מהרשומה האקדמית.
 • שימו לב! המתווה יוחל גם רטרואקטיבית לסמסטר העוקב לזמן ביצוע המילואים או ההתנדבות, כלומר ניתן להגיש  אישורים על ימים שבוצעו בשנת תשע"ט עד ה- 27.10.2019

שירות מילואים:

 1. שירות מילואים של חמישה ימים ברצף ועוד תשעה ימי מילואים בשנת לימודים אקדמית, סך הכל 14 ימים לפחות, מאפשר זכאות לשתי נקודות זכות.
 2. עליכם/ן להדפיס אישור על ביצוע ימי המילואים (טופס 3010) ישירות במשרד מילואים במדפסת ייעודית לכך ולצרף טופס הצהרה שייחתם על ידכם/ן לפיו אתם/ן מסכימים/ות להחליף קורס כללי בשתי נקודות זכות על בסיס שירות מילואים או התנדבות.  לטופס ההצהרה לחצו פה.
 3. עם המסמכים, עליכם/ן לגשת למשרד מילואים של אגודת הסטודנטים בכדי להגיש את הטפסים, ולקבל אישור על זכאותכם/ן.
 4. לאחר מכן, הטיפול בנושא עובר לידי המחלקות.
 5. ניתן להירשם לבצע את ההליך או ההמרה של קורס שכבר נלקח במהלך השנה האקדמית בה בוצע שירות המילואים כמוגדר בנוהל, או לכל המאוחר בסמסטר העוקב.

לקריאת הנוהל המלא לחצו פה.

לקריאת נספח ההמרה של הקורסים לחצו פה.

לקריאת רשימת הארגונים הכלולים במתווה לחצו פה.

טופס פירוט שעות

נוהל פעילות התנדבותית חברתית וקהילתית

בקשה לקבל זיכוי עבור שירות מילואים או פעילות חברתית-קהילתית 2 נק"ז

שאלות ותשובות מתווה מילואים:

 • האם ימי מילואים שעשיתי בשנה שעברה נחשבים?

  לא, אנו סופרים את ימי המילואים שבוצעו החל מתחילת שנת הלימודים בה בוצעו ימי המילואים, ועד לתחילת שנת הלימודים העוקבת לה. כלומר בשנת תש"פ, הימים הנספרים יהיו על ימי מילואים שבוצעו החל מ27.10.19 עד 06.08.20

נגישות