שמים ידיים

"מתווה שתי נקודות זכות" למשרתי מילואים

למתווה 2 נק"ז בהתנדבות חברתית לחצו כאן

החוק מגדיר שני ערוצים דרכם נוכל אנו, הסטודנטים/ות, להיות זכאים/ות לשתי נקודות זכות נוספות במסגרת שירות מילואים או מעורבות חברתית:

 • שתי הנקודות יהיו חלק מסך הנקודות הדרושות לתואר ולא בנוסף להן. בתארים בהם נדרש/ת הסטודנט/ית ללמוד קורסים כלליים, יחושבו נקודות ההתנדבות/המילואים כחלק מהם. במקרים בהם אין בתואר בחירה בקורסים כלליים, הנקודות יחושבו כחלק מקורסי הבחירה במחלקה.
 • שתי נקודות הזכות יירשמו לזכות הסטודנט/ית, אך יהיו ללא ציון מספרי (כלומר, יירשם ציון "עובר").
 • תיתכן זכאות לשתי נקודות זכות במסגרת החוק פעם אחת בתואר, כלומר, לא תתאפשר כפילות וקבלת נקודות זכות עבור שירות מילואים ועבור התנדבות חברתית.
 • לאחר ביצוע ההמרה, לא יתאפשר שינוי או לקיחת קורס אחר במקום.
 • במידה שסטודנט/ית למד קורס כללי (או קורס בהתאם לנספח א' של הנוהל) והחליט/ה להמיר אותו בקורס הייעודי, הקורס הכללי שלמד/ה ת/ירשם כ"קורס לא לשקלול" ולא ימחק מהרשומה האקדמית.
 • ההטבה מזכה בפטור מביצוע הקורס, אך אינה מזכה מתשלום עבור נקודות הזכות!
 • שימו ❤ התקופה בה ניתן לבצע את הימים הנדרשים מתאפסת כל שנה אקדמית. כלומר, כעת ניתן להגיש בקשה רק עבור ימים שבוצעו במהלך שנת הלימודים תשפ"א (החל מ18.10.20 ועד 18.06.21). את הבקשה יש להגיש עם סיום תקופת המילואים הנדרשת, ולכל המאוחר עד סוף הסמסטר העוקב ליום סיום תקופה זו. כך שאם סיימת לבצע את הימים הנדרשים בסמסטר א' תשפ"א, עליך להגיש את הבקשה לכל המאוחר עד סוף סמסטר ב' תשפ"א. במידה וסיימת לבצע את הימים הנדרשים בסמסטר ב' תש"פ/ בסמסטר קיץ, עליך להגיש את הבקשה עד סוף סמסטר א' תשפ"א.

שירות מילואים:

 1. שירות מילואים של חמישה ימים ברצף ועוד תשעה ימי מילואים בשנת לימודים אקדמית, סך הכל 14 ימים לפחות, מאפשר זכאות לשתי נקודות זכות.
 2. עליכם/ן להדפיס אישור על ביצוע ימי המילואים (טופס 3010) ישירות במשרד מילואים במדפסת ייעודית לכך ולצרף טופס הצהרה שייחתם על ידכם/ן לפיו אתם/ן מסכימים/ות להחליף קורס כללי בשתי נקודות זכות על בסיס שירות מילואים או התנדבות.  לטופס ההצהרה לחצו פה.
 3. עם המסמכים, עליכם/ן לגשת למשרד מילואים של האגודה הסטודנטיאלית בכדי להגיש את הטפסים, ולקבל אישור על זכאותכם/ן.
 4. לאחר מכן, הטיפול בנושא עובר לידי המחלקות.
 5. ניתן להירשם לבצע את ההליך או ההמרה של קורס שכבר נלקח במהלך השנה האקדמית בה בוצע שירות המילואים כמוגדר בנוהל, או לכל המאוחר בסמסטר העוקב.

שימו ❤ – באחריות הסטודנט/ית לוודא מול המחלקה לאחר ההגשה כי הבקשה הגיעה ולהתעדכן מולם על סטטוס הבקשה.

לקריאת הנוהל המלא לחצו פה

לקריאת נספח ההמרה של הקורסים לחצו פה

לקריאת רשימת הארגונים הכלולים במתווה לחצו פה

טופס פירוט שעות

נוהל פעילות התנדבותית חברתית וקהילתית

בקשה לקבל זיכוי עבור שירות מילואים או פעילות חברתית-קהילתית 2 נק"ז

יצירת קשר:

שאלות ותשובות מתווה מילואים:

 • האם ימי מילואים שעשיתי בשנה שעברה נחשבים?

  לא, התקופה בה ניתן לבצע את הימים הנדרשים מתאפסת כל שנה אקדמית. כלומר, כעת ניתן להגיש בקשה רק עבור ימים שבוצעו במהלך שנת הלימודים תש"פ (החל מ27.10.19 ועד 06.08.20). את הבקשה יש להגיש עם סיום תקופת המילואים הנדרשת, ולכל המאוחר עד סוף הסמסטר העוקב ליום סיום תקופה זו. כך שאם סיימת לבצע את הימים הנדרשים בסמסטר א' תש"פ, עליך להגיש את הבקשה לכל המאוחר עד סוף סמסטר ב' תש"פ. במידה וסיימת לבצע את הימים הנדרשים בסמסטר ב' תש"פ/ בסמסטר קיץ, עליך להגיש את הבקשה עד סוף סמסטר א' תשפ"א.

נגישות