מתווה שתי נק''ז - התנדבות חברתית

 "מתווה שתי נקודות זכות" – התנדבות חברתית – שנת תשפ"א

למתווה 2 נק"ז עבור שירות מילואים לחצו כאן

החוק מגדיר שני ערוצים דרכם נוכל אנו, הסטודנטים/ות, להיות זכאים/ות לשתי נקודות זכות נוספות במסגרת שירות מילואים או מעורבות חברתית:

 • שתי הנקודות יהיו חלק מסך הנקודות הדרושות לתואר ולא בנוסף להן.
 • בתארים בהם נדרש/ת הסטודנט/ית ללמוד קורסים כלליים, יחושבו נקודות ההתנדבות כחלק מהם. במקרים בהם אין בתואר בחירה בקורסים כלליים, הנקודות יחושבו כחלק מקורסי הבחירה במחלקה.
 • שתי נקודות הזכות יירשמו לזכות הסטודנט/ית, אך יופיעו בגיליון הציונים ללא ציון מספרי (כלומר, יירשם ציון "עובר").
 • תיתכן זכאות לשתי נקודות זכות במסגרת החוק פעם אחת בתואר, כלומר, לא תתאפשר כפילות וקבלת נקודות זכות עבור שירות מילואים ועבור התנדבות חברתית.
 • לאחר ביצוע ההמרה, לא יתאפשר שינוי או לקיחת קורס אחר במקום.
 • במידה שסטודנט/ית למד קורס כללי (או קורס בהתאם לנספח א' של הנוהל) והחליט/ה להמיר אותו בקורס הייעודי, הקורס הכללי שלמד/ה ת/ירשם כ"קורס לא לשקלול" ולא ימחק מהרשומה האקדמית.

שימו לב ❤ 

 1. על הסטודנט/ית לוודא עם הארגון בו הסטודנט/ית מבקש/ת לבצע את הפעילות, בטרם החל/ה את הפעילות, כי אכן ניתן לבצע את הפעילות בימים אלה של הגבלות בשל נגיף הקורנה.
 2. יש להגיש את הטפסים בגין פעילות חברתית קהילתית לרכזת המלגות בדקנאט הסטודנטים לדוא"ל dknakaz@bgu.ac.il  לא יאוחר מהתאריכים הבאים:
 • למגישים/ות בסמסטר א' עד לתאריך 31.1.2021.
 • למגישים/ות בסמסטר ב' עד לתאריך 4.7.2021.
 • לא ניתן יהיה להגיש טפסים לאחר תאריכים אלה!

התנדבות חברתית:

 1. פעילות חברתית וקהילתית של 30 שעות לפחות בהתנדבות בשנת לימודים אקדמית.
 2. לא ניתן לקבל כל הטבה אחרת עבור פעילות זו.
 3. תוכלו לפנות באופן עצמאי לארגון או עמותה שמופיעה ברשימה שתפורסם על ידי הדיקאנט והאגודה הסטודנטיאלית מדי שנה. (קישור נמצא בתחתית העמוד)
 4. לאחר ביצוע פעילות התנדבותית-חברתית בהתאם למקובל בגוף או בארגון, עליכם/ן לקבל אישור על ביצוע הפעילות מהגוף או הארגון בו ביצעתם/ן התנדבות. שימו לב! האישור חייב לפרט את מספר שעות ההתנדבות.
 5. בתום ההתנדבות עליכם/ן להגיש שני מסמכים: מכתב רשמי מהארגון בו התנדבתם/ן ומסמך הצהרה רשמי של האוניברסיטה בו אתם/ן מבקשים/ות להמיר שתי נקודות זכות של קורסים כלליים לטובת הקורס הייעודי. 
 6. עליכם/ן לגשת עם שני המסמכים במהלך תקופה של שבועיים לקראת סיום כל סמסטר למיקום שיפורסם על ידי דיקאנט הסטודנטים.
 7. לאחר מכן בסוף הסמסטר, הטיפול בנושא יעבור לידי הפקולטות השונות, שיזינו לסטודנט/ית הרלוונטי/ת את שתי נקודות הזכות. הציון בקורס זה יהיה "עובר".

לקריאת הנוהל המלא לחצו פה.

לקריאת נוהל פעילות התנדבותית חברתית קהילתית לחצו פה

לקריאת נספח ההמרה של הקורסים לחצו פה.

לקריאת רשימת הארגונים הכלולים במתווה לחצו פה.

טופס בקשה לקבל זיכוי עבור שירות מילואים או פעילות חברתית-קהילתית

טופס פירוט שעות

כדי להקל עליכם/ן וגם לחסוך בהדפסת נייר שלא לצורך דאגנו יחד עם הדיקנאט שאיסוף הטפסים יתבצע דרך כתובת המייל: dknakaz@bgu.ac.il

לפרטים נוספים – מתווה 2 נק"ז באתר הדיקנאט.

נגישות