עושים בניין

נמאס לכם.ן שהכניסה לבניין מוזנחת? שאין תאורה? שהמדרגות מלוכלכות?

בואו נעשה בניין! 

 

האגודה הסטודנטיאלית ופרויקט "עושים רחוב", מקדמות תכנית לליווי דיירים, המעוניינים בשיפור חזית הבניין שלהם והשטח הפרטי הפתוח, באמצעות הקמת נציגות או ועד בניין ופיתוח המרחב המשותף.

התכנית כוללת ליווי לאורך כל שלבי התהליך וסיוע לשיפוץ החצר על ידי עיריית באר שבע והמנהלת להתחדשות עירונית.

אנו מזמינים אתכם.ן להגיש מועמדות ולהשתתף בפרויקט ייחודי שביכולתו לשנות את פני העיר.

איך מגישים מועמדות לתכנית?

  • יש למלא טופס אלקטרוני בקישור הבא
  • מועד אחרון למילוי הטופס – 02/02/2021

עיקרי התכנית:

אחד מהאתגרים בעיר באר שבע הוא שימור המצב התחזוקתי של הבניינים הישנים בשכונות הוותיקות. בהתאם לכך, האגודה הסטודנטיאלית ומדור מעורבות בשיתוף עירית באר שבע והמנהלת להתחדשות עירונית מעוניינות לתמוך ביוזמות של תושבים פעילים המעוניינים לשפר את נראות הבניין שלהם.

הבסיס ליצירת יוזמות לשיפור הבניין המשותף הוא הקמת תשתית קהילתית בצורת ועד בניין. התכנית מציעה ליווי מקיף וערכת שיפוץ לבניין בהתאם לצרכי וועדי הבתים שיוקמו. הצטרפות לתכנית דורשת בניית ועד בנין והצגת פרוטוקול למפגש דיירים. 

השלב השני של התכנית יתמקד בצעדים לפיתוח מרחב הבניין (שפ"פ). התכנית תיושם במודל של פיילוט על מספר מצומצם של בניינים.

תנאים כלליים:

  • לקריאת הקול קורא לחצו כאן.
  • ההשתתפות בתכנית כרוכה בהסכמה לתקנון .
  • משתתפים.ות אשר יזכו להשתתף בתכנית ידרשו לחתום על כתב התחייבות לדרישות התכנית.
  • מובהר בזאת, כי וועדת השיפוט אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי ו/או להעניק פרס כלשהו, וכן כי האגודה הסטודנטיאלית, עיריית ב"ש והמנהלת להתחדשות עירונית לא יישאו בהוצאות הכרוכות בהגשת ההצעות, לרבות הוצאות נסיעה, הדפסה, עריכה, הפקה או כל הוצאה אחרת, בין אם קיבלה את ההצעה ובין אם לאו.

 

לשאלות והבהרות בנושא:

* אדיר כהן, המנהלת להתחדשות עירונית. דוא"ל – adirc@br7.org.il
* צוות עושים רחוב, דוא"ל – community@aguda.bgu.ac.il

נגישות