עושים בניין

עושים בניין

נמאס לכם/ן שהכניסה לבניין מוזנחת? שאין תאורה? שהמדרגות מלוכלכות?

בואו נעשה בניין! 

 

האגודה הסטודנטיאלית ופרויקט 'עושים רחוב' בשיתוף המנהלת להתחדשות עירונית של עיריית ב"ש מקדמות תכנית לליווי שוכרים המעוניינים בשיפור מצב הבניין שלהם. מיקוד התכנית יהיה בעזרה בהקמת ועד בניין ופיתוח המרחב המשותף.

התכנית כוללת ליווי לאורך כל שלבי התהליך ומענק כספי לבניין.

אנו מזמינים אתכם/ן להגיש מועמדות ולהשתתף בפרויקט ייחודי שביכולתו לשנות את פני העיר.

איך מגישים מועמדות לתכנית?

  • יש למלא טופס אלקטרוני בקישור הבא
  • מועד אחרון למילוי הטופס – 18/12/2019

עיקרי התכנית:

אחד מהאתגרים בעיר באר שבע הוא שימור המצב התחזוקתי של הבניינים הישנים בשכונות הוותיקות. בהתאם לכך, אגודת הסטודנטים ומדור מעורבות בשיתוף עירית באר שבע והמנהלת להתחדשות עירונית מעוניינות לתמוך ביוזמות של תושבים פעילים המעוניינים לשפר את נראות הבניין שלהם.

הבסיס ליצירת יוזמות לשיפור הבניין המשותף הוא הקמת תשתית קהילתית בצורת ועד בניין. התכנית מציעה ליווי מקיף וערכת שיפוץ לבניין בהתאם לצרכי וועדי הבתים שיוקמו. הצטרפות לתכנית דורשת בניית ועד בנין והצגת פרוטוקול למפגש דיירים. 

השלב השני של התכנית יתמקד בצעדים לפיתוח מרחב הבניין (שפ"פ). התכנית תיושם במודל של פיילוט על מספר מצומצם של בניינים.

תנאים כלליים:

  • ההשתתפות בתכנית כרוכה בהסכמה לתקנון .
  • משתתפים אשר יזכו להשתתף בתכנית ידרשו לחתום על כתב התחייבות לדרישות התכנית.
  • מובהר בזאת, כי וועדת השיפוט אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי ו/או להעניק פרס כלשהו, וכן כי אגודת הסטודנטים, עיריית ב"ש והמנהלת להתחדשות עירונית לא יישאו בהוצאות הכרוכות בהגשת ההצעות, לרבות הוצאות נסיעה, הדפסה, עריכה, הפקה או כל הוצאה אחרת, בין אם קיבלה את ההצעה ובין אם לאו.

 

לשאלות והבהרות בנושא:

* אדיר כהן, המנהלת להתחדשות עירונית. דוא"ל – adirc@br7.org.il
* ירדן מגוז, עושים רחוב. דוא"ל -yardenma@post.bgu.ac.il

נגישות