שמים ידיים

הטבות דיקנאט למשרתי המילואים

סטודנטיות/ם לתואר ראשון או שני אשר משרתות/ים במילואים זכאיות/ם למגוון הטבות אקדמיות מטעם הדיקנאט כגון: צילומים והדפסות, שיעורי עזר, סבסוד מרתון וקורס קיץ וכו', בהתאם לתקנון המצורף. על מנת לממש את ההטבות יש לשלוח מייל בצירוף טופס אישור ימי המילואים (3010) למשרד המילואים. 

סטודנט/ית שהוא/היא בן/בת זוג של משרת/ת מילואים השב/ה משירות מילואים ויש לו/לה ילד עד גיל 14 יהיה/תהיה זכאי/ת לאותן הטבות של משרת/ת המילואים (למעט החזר חלקי בגין שכ"ד).

 • צילומים והדפסות/חוברות בחינה

  ההטבה: 50 צילומים והדפסות עבור כל יום בו נעדר הסטודנט/ית מהלימודים, או חוברת בחינה עבור כל יומיים בהם נעדר/ה הסטודנט/ית.
  מי זכאי: כל סטודנט/ית ששירת/ה במילואים ובשל כך נעדר/ה מימי לימודים בלבד במהלך הסמסטר (לא כולל שישי שבת/ פגרות ותקופות מבחנים).
  הזכאות תקפה לאותו סמסטר בו בוצעו ימי המילואים בלבד, ואינה ניתנת להעברה בין הסמסטרים.
  איך מגישים: מגיעים למשרד המילואים ומדפיסים טופס 3010, מבקשים מנציגת המילואים את ההטבה ומוודאים בקופימדיה שהכסף אכן נטען לכרטיס.                               

 • סבסוד מרתון

  הזכאות מותנת בפתיחת קורס מרתון.
  במידה והינך זכאי/ת, יש להגיש את הבקשה טרם הרישום למרתון, מבלי לשלם עליו. לא יינתנו החזרים במידה וביצעת תשלום.

  ההטבה: סבסוד קורס מרתון אחד לבחירתך.
  מי זכאי: כל סטודנט/ית ששירת/ה במשך עשרה ימים רצופים לפחות בסמסטר (לא כולל שישי-שבת ופגרות), או תע"מ כמפורט בהגדרה בתקנון המילואים.
  הזכאות לסבסוד קורס מרתון תקפה במהלך הסמסטר בו בוצעו המילואים בלבד. הזכאות אינה ניתנת להעברה בין הסמסטרים.
  איך מגישים: מגיעים למשרד המילואים ומדפיסים טופס 3010, ממלאים טופס בקשה ומחכים בקוצר רוח לקבלת תשובה חיובית במייל.

  תאריך אחרון להגשת הבקשה להטבה סמסטר א': 15.01.21

  תאריך אחרון להגשת הבקשה להטבה סמסטר ב': 18.06.21

 • שיעורי עזר

  ההטבה: שיעורי עזר מטעם הדיקנאט.
  מי זכאי: כל סטודנט/ית ששירת/ה במשך עשרה ימים רצופים לפחות בסמסטר (לא כולל שישי שבת, פגרות ותקופות מבחנים), או תע"מ כמפורט בהגדרה בתקנון המילואים.
  הזכאות תקפה במהלך הסמסטר בו בוצעו המילואים בלבד. הזכאות אינה ניתנת להעברה בין הסמסטרים.
  חישוב שעות הזכאות הוא כלהלן: שבעה ימי לימודים כמפורט לעיל מזכים ב-ארבע שעות שיעורי עזר.
  איך מגישים: מגיעים למשרד המילואים ומדפיסים טופס 3010, ממלאים טופס בקשה ומחכים בקוצר רוח לקבל תשובה חיובית במייל.

  קיום השיעורים במהלך תקופת הבחינות תלוי במידת זמינות החונכים/ות, החונכים/ות אינם מחויבים ללמד בתקופת המבחנים ובסמוך לה.

  תאריך אחרון להגשת הבקשה להטבה סמסטר א': 07.01.21

  תאריך אחרון להגשת הבקשה להטבה סמסטר ב': 10.06.21

 • סבסוד קורס/י קיץ

  הזכאות מותנת בפתיחת קורס קיץ.
  במידה והינך זכאי/ת, יש להגיש את הבקשה טרם הרישום לקורס/ים, מבלי לשלם עליהם. לא יינתנו החזרים במידה וביצעת תשלום.
  במידה והינך זכאי/ת לסבסוד שני קורסי קיץ, הסבסוד יינתן על הקורס הזול מבניהם.

  ההטבה: סבסוד קורס קיץ לבחירתך.
  מי זכאי: כל סטודנט/ית ששירת/ה לפחות 22 ימי מילואים בשנת הלימודים (בהטבה זו בלבד גם ימי שישי שבת, פגרות ותקופות מבחנים נספרות). 30 ימי מילואים מזכים בסבסוד של שני קורסי קיץ.
  איך מגישים: מגיעים למשרד המילואים כדי להדפיס אישור על ימי המילואים (3010) שבוצעו, ולמלא טופס בקשה.
  ניתן להגיש בקשה על כל ימי המילואים שבוצעו החל מתחילת שנת הלימודים האקדמית, ועד לסוף תקופת המבחנים של סמסטר ב'.

  חשוב לדעת: אם מימשת את זכאותך לסבסוד קורס קיץ, הנך זכאי/ת להחזר חלקי של שכר הדירה לחודשי הקיץ- פרטים אצל רכזות המילואים.

  האותיות הקטנות:

  • ההטבה תינתן לסטודנטים זכאים הלומדים במסלול רגיל, שסמסטר הקיץ אינו מהווה עבורו/ה סמסטר פעיל (משמע, לומדים סמסטר סתיו ואביב).
  • מימוש ההטבה תקף לאותה שנה בה בוצעו ימי המילואים, הזכות לא ניתנת להעברה לשנים אחרות או למימוש רטרואקטיבית. במידה וההטבה לא מומשה, לא ניתן לקבל הטבה כספית במקומה.
  • שימו לב! ביטול הרישום בעת תקופת השינויים יגרור חיוב של 40% מעלות הקורס, ביטול הרישום לאחר תקופת השינויים יגרור תשלום של 100% מעלות הקורס.

  תאריך אחרון להגשת הבקשה: 06.07.21

 • מלגות ומעונות

  שירות במילואים של 14 ימים ומעלה מוכר כמילוי התנאי לביצוע פעילות חברתית עבור סטודנט/ית שהוכר/ה כזכאי/ת למלגת דיקאנט.

*בכל מקרה של סתירה בין הרשום לעיל לבין תקנון המילואים, יש לפעול בהתאם לתקנון.

נגישות