הטבות דיקאנט למשרתי המילואים

סטודנטיות/ם אשר משרתות/ים במילואים זכאיות/ם למגוון הטבות אקדמיות כגון: צילומים, שיעורי עזר, מרתונים, קורס קיץ חינם וכו', בהתאם לתקנון המילואים המצורף. על מנת לממש את ההטבות יש לפנות פיזית למשרד המילואים ולהדפיס את אישור ימי המילואים  (3010)

סטודנט/ית שהוא/היא בן/בת זוג של משרת/ת מילואים השב/ה משירות מילואים ויש לו/לה ילד עד גיל 14 יהיה/תהיה זכאי/ת לאותן הטבות של משרת/ת המילואים (למעט החזר חלקי בגין שכ"ד).

 • צילומים והדפסות/חוברות בחינה

  סטודנט/ית שנעדר/ה בשל שירות מילואים זכאי/ת לקבל חמישים צילומים עבור כל יום בו נעדר מהלימודים או חוברת בחינה עבור כל יומיים בהם נעדר מלימודים.

  ימי המילואים שנספרים כוללים ימי לימודים בלבד (לא כולל שישי שבת/ פגרת לימודים ו/או תקופת בחינות).

  הזכאות לצילומים תקפה במהלך הסמסטר בו בוצעו המילואים בלבד. הזכאות אינה ניתנת להעברה בין סמסטרים.
  על הסטודנט לוודא לאחר פנייתו למשרד, כי אכן הכסף הוטען לו לכרטיס בקופימדיה.

   

  תאריך אחרון להגשת הבקשה להטבה סמסטר א': 10.01.19

  תאריך אחרון להגשת הבקשה להטבה סמסטר ב': 20.06.19

 • מרתון

  הזכאות ניתנת בתנאי שנפתח קורס מרתון.

  הזכאות תינתן למי ששירת/ה במשך עשרה ימים ברציפות לפחות, או תע"מ כמפורט בהגדרה בתקנון המילואים.

  ימי המילואים שנספרים כוללים ימי לימודים בלבד (כולל שישי שבת, לא כולל פגרת לימודים ו/או תקופת בחינות), שבוצעו בסמסטרים א' ו-ב' בלבד.

  סבסוד קורסי התגבור מועברים בסיום סמסטר א' ו-ב' (לא כולל סמסטר קיץ).

  זכאות לסבסוד קורסי התגבור תקפה במהלך הסמסטר בו בוצעו המילואים בלבד. הזכאות אינה ניתנת להעברה בין סמסטרים.

  יש להגיש בקשה זו טרם הרישום לקורס התגבור, אין לבצע תשלום בטרם התקבל האישור.

   

  תאריך אחרון להגשת הבקשה להטבה סמסטר א': 21.02.19

  תאריך אחרון להגשת הבקשה להטבה סמסטר ב': 01.08.19

 • שיעורי עזר

  הזכאות תינתן למי ששירת/ה במשך עשרה ימים ברציפות לפחות, או תע"מ כמפורט בהגדרה בתקנון המילואים.

  ימי המילואים שנספרים כוללים ימי לימודים בלבד (לא כולל שישי שבת/ פגרת לימודים ו/או תקופת בחינות), שבוצעו בסמסטרים א' ו-ב' בלבד.

  חישוב שעות הזכאות הוא כלהלן: שבעה ימי לימודים כמפורט לעיל מזכים ב-ארבע שעות שיעורי עזר.

  קיום השיעורים במהלך תקופת הבחינות תלוי במידת זמינות החונכים/ות, החונכים/ות אינם מחויבים ללמד בתקופת המבחנים ובסמוך לה.

  הזכאות לשיעורי העזר תקפה במהלך הסמסטר בו בוצעו המילואים בלבד. הזכאות אינה ניתנת להעברה בין סמסטרים.

   

  תאריך אחרון להגשת הבקשה להטבה סמסטר א': 10.01.19

  תאריך אחרון להגשת הבקשה להטבה סמסטר ב': 20.06.19

 • קורס קיץ חינם

  סטודנטים/ות ששירתו במילואים במהלך שנת הלימודים 22 יום ומעלה זכאים/ות לפטור מתשלום עבור קורס קיץ אחד. סטודנטים/ות ששירתו במילואים 30 יום ומעלה, זכאים/ות לפטור מתשלום עבור שני קורסים.

  שנת הלימודים מוגדרת החל מהיום הראשון של סמסטר א' ועד תום מועדי ב' של סמסטר ב'. בספירה זו נכללים חופשות, פגרת לימודים ו/או תקופת בחינות.

  הפטור מתשלום ניתן עבור קורס המתקיים ממילא ויש בו מספיק נרשמים המשלמים עבור הקורס.

  הזכות מותנית בכך שקורס/י הקיץ נפתח/ים באותה שנה בה התקיים שירות המילואים, ובתנאי שהם נכלל/ים ברשימת קורסי הקיץ שניתנים בחינם בגין שירות מילואים.

  כל קורסי הקיץ מזכים בפטור בגין שירות מילואים לזכאים לכך ובתנאי שהסטודנט/ית הינו/ה סטודנט/ית במסלול רגיל, שסמסטר הקיץ אינו מהווה עבורו/ה סמסטר פעיל (משמע, לומדים סמסטר סתיו ואביב).

  מימוש ההטבה תקף לאותה שנה בה בוצעו ימי המילואים, הזכות לא ניתנת להעברה לשנים אחרות או למימוש רטרואקטיבית. במידה וההטבה לא מומשה, לא ניתן לקבל הטבה כספית במקומה.

  סטודנטים שמימשו את הפטור מתשלום עבור קורס קיץ זכאים להחזר חלקי של שכר הדירה לחודשי הקיץ.

  זכות זו תוענק לסטודנט/ית השב/ה ממילואים בלבד.

  שימו לב! ביטול הרישום בעת תקופת השינויים יגרור חיוב של 40% מעלות הקורס, ביטול הרישום לאחר תקופת השינויים יגרור תשלום של 100% מעלות הקורס.
  דבר נוסף- חשוב לציין שזהו פטור מתשלום על קורס קיץ ולא מדובר בהחזר על קורס קיץ שהסטודנט כבר שילם עבורו.

   

  תאריך להגשת הבקשה להטבה: 01.08.19

 • מלגות ומעונות

  שירות במילואים של 14 ימים ומעלה מוכר כמילוי התנאי לביצוע פעילות חברתית עבור סטודנט/ית שהוכר/ה כזכאי/ת למלגת דיקאנט.

  שירות במילואים מזכה בתוספת נקודות לקביעת הזכאות למעונות ומלגות. זכות זו תוענק לסטודנט/ית השב/ה ממילואים בלבד.

*בכל מקרה של סתירה בין הרשום לעיל לבין תקנון המילואים, יש לפעול בהתאם לתקנון.

נגישות