שמים ידיים

הטבות דיקנאט למשרתי המילואים

סטודנטיות/ם לתואר ראשון או שני אשר משרתות/ים במילואים זכאיות/ם למגוון הטבות אקדמיות מטעם הדיקנאט כגון: צילומים והדפסות, שיעורי עזר, סבסוד מרתון וקורס קיץ וכו', בהתאם לתקנון המצורף. על מנת לממש את ההטבות יש לפנות פיזית למשרד המילואים ולהדפיס את אישור ימי המילואים  (3010)

סטודנט/ית שהוא/היא בן/בת זוג של משרת/ת מילואים השב/ה משירות מילואים ויש לו/לה ילד עד גיל 14 יהיה/תהיה זכאי/ת לאותן הטבות של משרת/ת המילואים (למעט החזר חלקי בגין שכ"ד).

 • צילומים והדפסות/חוברות בחינה

  ההטבה: 50 צילומים והדפסות עבור כל יום בו נעדר הסטודנט/ית מהלימודים, או חוברת בחינה עבור כל יומיים בהם נעדר/ה הסטודנט/ית.
  מי זכאי: כל סטודנט/ית ששירת/ה במילואים ובשל כך נעדר/ה מימי לימודים בלבד במהלך הסמסטר (לא כולל שישי שבת/ פגרות ותקופות מבחנים).
  הזכאות תקפה לאותו סמסטר בו בוצעו ימי המילואים בלבד, ואינה ניתנת להעברה בין הסמסטרים.
  איך מגישים: מגיעים למשרד המילואים ומדפיסים טופס 3010, מבקשים מנציגת המילואים את ההטבה ומוודאים בקופימדיה שהכסף אכן נטען לכרטיס.

  תאריך אחרון להגשת הבקשה להטבה סמסטר א': 23.01.20

  תאריך אחרון להגשת הבקשה להטבה סמסטר ב': 25.06.20                                      

 • סבסוד מרתון

  הזכאות מותנת בפתיחת קורס מרתון.
  במידה והינך זכאי/ת, יש להגיש את הבקשה טרם הרישום למרתון, מבלי לשלם עליו. לא יינתנו החזרים במידה וביצעת תשלום.

  ההטבה: סבסוד קורס מרתון אחד לבחירתך.
  מי זכאי: כל סטודנט/ית ששירת/ה במשך עשרה ימים רצופים לפחות בסמסטר (לא כולל שישי-שבת ופגרות), או תע"מ כמפורט בהגדרה בתקנון המילואים.
  הזכאות לסבסוד קורס מרתון תקפה במהלך הסמסטר בו בוצעו המילואים בלבד. הזכאות אינה ניתנת להעברה בין הסמסטרים.
  איך מגישים: מגיעים למשרד המילואים ומדפיסים טופס 3010, ממלאים טופס בקשה ומחכים בקוצר רוח לקבלת תשובה חיובית במייל.

  תאריך אחרון להגשת הבקשה להטבה סמסטר א': 05.03.20

  תאריך אחרון להגשת הבקשה להטבה סמסטר ב': 06.08.20

 • שיעורי עזר

  ההטבה: שיעורי עזר מטעם הדיקנאט.
  מי זכאי: כל סטודנט/ית ששירת/ה במשך עשרה ימים רצופים לפחות בסמסטר (לא כולל שישי שבת, פגרות ותקופות מבחנים), או תע"מ כמפורט בהגדרה בתקנון המילואים.
  הזכאות תקפה במהלך הסמסטר בו בוצעו המילואים בלבד. הזכאות אינה ניתנת להעברה בין הסמסטרים.
  חישוב שעות הזכאות הוא כלהלן: שבעה ימי לימודים כמפורט לעיל מזכים ב-ארבע שעות שיעורי עזר.
  איך מגישים: מגיעים למשרד המילואים ומדפיסים טופס 3010, ממלאים טופס בקשה ומחכים בקוצר רוח לקבל תשובה חיובית במייל.

  קיום השיעורים במהלך תקופת הבחינות תלוי במידת זמינות החונכים/ות, החונכים/ות אינם מחויבים ללמד בתקופת המבחנים ובסמוך לה.

  תאריך אחרון להגשת הבקשה להטבה סמסטר א': 23.01.20

  תאריך אחרון להגשת הבקשה להטבה סמסטר ב': 20.06.20

 • סבסוד קורס/י קיץ

  הזכאות מותנת בפתיחת קורס קיץ.
  במידה והינך זכאי/ת, יש להגיש את הבקשה טרם הרישום לקורס/ים, מבלי לשלם עליהם. לא יינתנו החזרים במידה וביצעת תשלום.
  במידה והינך זכאי/ת לסבסוד שני קורסי קיץ, הסבסוד יינתן על הקורס הזול מבניהם.

  ההטבה: סבסוד קורס קיץ לבחירתך.
  מי זכאי: כל סטודנט/ית ששירת/ה לפחות 22 ימי מילואים בשנת הלימודים (בהטבה זו בלבד גם ימי שישי שבת, פגרות ותקופות מבחנים נספרות). 30 ימי מילואים מזכים בסבסוד של שני קורסי קיץ.
  איך מגישים: מגיעים למשרד המילואים כדי להדפיס אישור על ימי המילואים (3010) שבוצעו, ולמלא טופס בקשה.
  ניתן להגיש בקשה על כל ימי המילואים שבוצעו החל מתחילת שנת הלימודים האקדמית, ועד לסוף תקופת המבחנים של סמסטר ב'.

  חשוב לדעת: אם מימשת את זכאותך לסבסוד קורס קיץ, הנך זכאי/ת להחזר חלקי של שכר הדירה לחודשי הקיץ- פרטים אצל רכזות המילואים.

  האותיות הקטנות:

  • ההטבה תינתן לסטודנטים זכאים הלומדים במסלול רגיל, שסמסטר הקיץ אינו מהווה עבורו/ה סמסטר פעיל (משמע, לומדים סמסטר סתיו ואביב).
  • מימוש ההטבה תקף לאותה שנה בה בוצעו ימי המילואים, הזכות לא ניתנת להעברה לשנים אחרות או למימוש רטרואקטיבית. במידה וההטבה לא מומשה, לא ניתן לקבל הטבה כספית במקומה.
  • שימו לב! ביטול הרישום בעת תקופת השינויים יגרור חיוב של 40% מעלות הקורס, ביטול הרישום לאחר תקופת השינויים יגרור תשלום של 100% מעלות הקורס.

  תאריך אחרון להגשת הבקשה: 06.08.20

 • מלגות ומעונות

  שירות במילואים של 14 ימים ומעלה מוכר כמילוי התנאי לביצוע פעילות חברתית עבור סטודנט/ית שהוכר/ה כזכאי/ת למלגת דיקאנט.

  שירות במילואים מזכה בתוספת נקודות לקביעת הזכאות למעונות ומלגות. זכות זו תוענק לסטודנט/ית השב/ה ממילואים בלבד.

*בכל מקרה של סתירה בין הרשום לעיל לבין תקנון המילואים, יש לפעול בהתאם לתקנון.

"מתווה שתי נקודות זכות"

החוק מגדיר שני ערוצים דרכם נוכל אנו, הסטודנטים/ות, להיות זכאים/ות לשתי נקודות זכות נוספות במסגרת שירות מילואים או מעורבות חברתית:

 • שתי הנקודות יהיו חלק מסך הנקודות הדרושות לתואר ולא בנוסף להן. בתארים בהם נדרש/ת הסטודנט/ית ללמוד קורסים כלליים, יחושבו נקודות ההתנדבות/המילואים כחלק מהם. במקרים בהם אין בתואר בחירה בקורסים כלליים, הנקודות יחושבו כחלק מקורסי הבחירה במחלקה.
 • שתי נקודות הזכות יירשמו לזכות הסטודנט/ית, אך יהיו ללא ציון מספרי (כלומר, יירשם ציון "עובר").
 • תיתכן זכאות לשתי נקודות זכות במסגרת החוק פעם אחת בתואר, כלומר, לא תתאפשר כפילות וקבלת נקודות זכות עבור שירות מילואים ועבור התנדבות חברתית.
 • לאחר ביצוע ההמרה, לא יתאפשר שינוי או לקיחת קורס אחר במקום.
 • במידה שסטודנט/ית למד קורס כללי (או קורס בהתאם לנספח א' של הנוהל) והחליט/ה להמיר אותו בקורס הייעודי, הקורס הכללי שלמד/ה ת/ירשם כ"קורס לא לשקלול" ולא ימחק מהרשומה האקדמית.
 • ההטבה מזכה בפטור מביצוע הקורס, אך אינה מזכה מתשלום עבור נקודות הזכות!
 • שימו ❤ התקופה בה ניתן לבצע את הימים הנדרשים מתאפסת כל שנה אקדמית. כלומר, כעת ניתן להגיש בקשה רק עבור ימים שבוצעו במהלך שנת הלימודים תש"פ (החל מ27.10.19 ועד 06.08.20). את הבקשה יש להגיש עם סיום תקופת המילואים הנדרשת, ולכל המאוחר עד סוף הסמסטר העוקב ליום סיום תקופה זו. כך שאם סיימת לבצע את הימים הנדרשים בסמסטר א' תש"פ, עליך להגיש את הבקשה לכל המאוחר עד סוף סמסטר ב' תש"פ. במידה וסיימת לבצע את הימים הנדרשים בסמסטר ב' תש"פ/ בסמסטר קיץ, עליך להגיש את הבקשה עד סוף סמסטר א' תשפ"א.

שירות מילואים:

 1. שירות מילואים של חמישה ימים ברצף ועוד תשעה ימי מילואים בשנת לימודים אקדמית, סך הכל 14 ימים לפחות, מאפשר זכאות לשתי נקודות זכות.
 2. עליכם/ן להדפיס אישור על ביצוע ימי המילואים (טופס 3010) ישירות במשרד מילואים במדפסת ייעודית לכך ולצרף טופס הצהרה שייחתם על ידכם/ן לפיו אתם/ן מסכימים/ות להחליף קורס כללי בשתי נקודות זכות על בסיס שירות מילואים או התנדבות.  לטופס ההצהרה לחצו פה.
 3. עם המסמכים, עליכם/ן לגשת למשרד מילואים של אגודת הסטודנטים בכדי להגיש את הטפסים, ולקבל אישור על זכאותכם/ן.
 4. לאחר מכן, הטיפול בנושא עובר לידי המחלקות.
 5. ניתן להירשם לבצע את ההליך או ההמרה של קורס שכבר נלקח במהלך השנה האקדמית בה בוצע שירות המילואים כמוגדר בנוהל, או לכל המאוחר בסמסטר העוקב.

שימו ❤ – באחריות הסטודנט/ית לוודא מול המחלקה לאחר ההגשה כי הבקשה הגיעה ולהתעדכן מולם על סטטוס הבקשה.

לקריאת הנוהל המלא לחצו פה.

לקריאת נספח ההמרה של הקורסים לחצו פה.

לקריאת רשימת הארגונים הכלולים במתווה לחצו פה.

טופס פירוט שעות

נוהל פעילות התנדבותית חברתית וקהילתית

בקשה לקבל זיכוי עבור שירות מילואים או פעילות חברתית-קהילתית 2 נק"ז

שאלות ותשובות מתווה מילואים:

 • האם ימי מילואים שעשיתי בשנה שעברה נחשבים?

  לא, התקופה בה ניתן לבצע את הימים הנדרשים מתאפסת כל שנה אקדמית. כלומר, כעת ניתן להגיש בקשה רק עבור ימים שבוצעו במהלך שנת הלימודים תש"פ (החל מ27.10.19 ועד 06.08.20). את הבקשה יש להגיש עם סיום תקופת המילואים הנדרשת, ולכל המאוחר עד סוף הסמסטר העוקב ליום סיום תקופה זו. כך שאם סיימת לבצע את הימים הנדרשים בסמסטר א' תש"פ, עליך להגיש את הבקשה לכל המאוחר עד סוף סמסטר ב' תש"פ. במידה וסיימת לבצע את הימים הנדרשים בסמסטר ב' תש"פ/ בסמסטר קיץ, עליך להגיש את הבקשה עד סוף סמסטר א' תשפ"א.

נגישות