סטודנטית אחרי לידה? לא מצאת בייביסיטר? האוניברסיטה מציעה לך פתרונות נוחים בקמפוס, להנקה ולהחתלה:

חדרי הנקה:

 • בבית הסטודנט חדר 159
 • קמפוס מרקוס אזור מזרחי בניין 35 חדר מינוס 106
 • קמפוס מרקוס אזור מערבי בניין 72 חדר A593
 • במדעי הבריאות בניין M105
 • בית היאס בניין H2 חדר 142
 • קמפוס שדה בוקר בניין 42 חדר 101
 • קמפוס אילת חדר 404 במועדון סטודנטים

לקבלת מפתח כניסה לחדר הנקה יש לפנות לרכזת התאמות מטעם הדיקאנט:
רחל בלבן פרומוביץ
טלפון – 08-6472367
כתובת מייל –  babycoord@bgu.ac.il


משטחי החתלה:

 • בניין 72, בתא שירותי נשים, קומה 3 ליד המעליות חדר -392C
 • בניין 16, בתא שירותי נשים, קומה 0, חדר 086
 • ספרית ארן, בתא שירותי נשים בקומת קרקע, חדר 251
 • בית הסטודנט, תא נשים שבקומה ראשונה – באגף החדש, חדר 191
 • בניין 97, קומה 1, שירותי נכים
 • בניין 32, קומה 1, חדר 131
 • בניין 90, קומה 1, חדר 155, שירותי נשים ונכים
 • בניין דייכמן M8,  קומה 1
 • בית היאס, בניין H2, קומת קרקע, תא מס' 241
 • בניין 55 הנדסת מכונות, קומה 0, שירותי נכים ליד המעלית.

אנו ממליצים לגשת לעמוד התקנונים ולשמוע את זכויותיכן/ם בקמפוס- לחצו כאן.

בנוסף, ישנו ריכוז של זכויות הקשורות בהורות והיריון באתר המועצה להשכלה גבוה- לחצו כאן.

לפניות שונות ניתן לפנות למשרד הרווחה של אגודת הסטודנטים:

 

Parents on Campus

Are you a student who recently gave birth? Can’t find a babysitter? The university suggests a comfortable solution for nursing and diaper changing.

Nursing Rooms
Student Building (70) Room 159
Marcus Campus Building 35 Room -106
Marcus Campus Building 72 A593
Health Sciences M105
Hayes House H2 Room 142
Sde Boker Campus Building 42 Room 101
Eilat Campus Room 404 in the Student Building

To receive a key to enter a nursing room, contact Rachel Belven Promovitz at 08-6472367 or babycoord@bgu.ac.il

Diaper changing stations
Building 72 in the Women’s Restroom on the 3rd floor near the elevator (near Room 392)
Building 16 in the Women’s Restroom on floor 0, Room 086
Oren Library in the Women’s Restroom on floor 0, Room 251
Student Building, Women’s Restroom on the 1st floor, Room 191
Building 97, 1st floor, Handicapped Restroom
Building 32, 1st floor, Room 131
Building 90, 1st floor, Room 155, Women’s and Handicapped Restrooms
Deichman Building M8, 1st floor
Hayes House H2, 1st floor Room 241
Building 55 (mechanical engineering) floor 0, Handicapped Restroom near the elevator

For questions or comments please contact the Student Welfare office:

Leah Fisher- Student Building (70), 1st floor Room 164.
Phone: 0542321305
Office 086472386
Email: rk_revaha@aguda.bgu.ac.il

נגישות