מבנה שכר הלימוד

תעריפי שכר לימוד לשנת הלימודים תשע"ט (נכון למדד 07/2018)

  • 13,794 ש"ח – שכר לימוד בסיסי (100%)
  • 10,207 ש"ח – שכר לימוד בסיסי מופחת לתואר ראשון
  • 3,587 ש"ח – גובה ההפחתה (שיפוי) לתואר ראשון (100%)
  •  22,070 ש"ח – שכר לימוד חשבונאות (160%) ללא קשר להיקף המערכת בפועל
  • 18,079 ש"ח – הכשרה בשדה לתלמידי תואר מוסמך עם כשירות לעבודה סוציאלית.
  • 17,242.50 ש"ח – שכר לימוד  בסיסי גבוה (125%) לסטודנטים אזרחי חו"ל או ממומנים  (מימון ע"י משרד הביטחון ועוד)
  • 12,758.75 ש"ח – שכר לימוד בסיסי גבוה (125%) לתואר ראשון – מופחת לסטודנטים אזרחי חו"ל או ממומנים  (משרד הביטחון ועוד)

מי זכאי להפחתה?

  • סטודנטים חדשים או ותיקים  לתואר ראשון זכאים להפחתה זו רק אם בשנה"ל תשע"ט יירשמו ויעמדו בהצלחה בדרישות אקדמית של לפחות 18 נק"ז בשנה (שנה א' אקדמית ). מי שנרשם לפחות מ-18 נק"ז , או/ו  שהפסיק את לימודיו במהלך השנה, בטרם השלים את הדרישות כאמור לעיל, ישלם את מלוא שכר הלימודים ללא ההפחתה בהתאם למספר הנק"ז אליהן הוא רשום.
  • סטודנט שהשלים את הדרישות ל – 18 נק"ז בהצלחה בשנה העוקבת (באוניברסיטת בן גוריון בלבד)  יזוכה בהפחתה באופן אוטומטי ע"י מדור חשבונות סטודנטים.

פניה למדור חשבונות אוניברסיטה:

במייל: heshbons@bgu.ac.il
בטלפון: 08-6461600
בין השעות:

ראשון
17:00 - 9:00
שני
17:00 - 9:00
שלישי
17:00 - 9:00
רביעי
17:00 - 9:00
חמישי
17:00 - 9:00

או בשעות קבלת הקהל בבית הסטודנט, קומה 1:

ראשון
15:00 - 10:00
שני
15:00 - 10:00
שלישי
15:00 - 10:00
רביעי
15:00 - 10:00
חמישי
15:00 - 10:00
נגישות