תעריפי שכה"ל לשנת הלימודים תשע"ח (נכון למדד 07/2017):

שכ"ל בסיסי רגיל – 13,603 ₪
שכ"ל בסיסי לתואר ראשון מופחת – 10,066 ₪
שכ"ל בסיסי גבוה לסטודנט/ית אזרח/ית חו"ל או ממומן/ת – מימון ע"י משרד הביטחון ועוד (125%) – 17,004 ₪
שכ"ל בסיסי גבוה לתואר 1 לסטודנט/ית אזרח/ית חו"ל או ממומן/ת – מימון ע"י משרד הביטחון ועוד (125%) – 12,582.50 ₪ 
שכ"ל חשבונאות שנה ד' (160%) – 21,765 ₪

מי זכאי להפחתה?

סטודנטים/יות חדשים/ות לתואר ראשון זכאים/יות להפחתה רק אם בשנה"ל תשע"ז יירשמו ויעמדו בהצלחה בדרישות אקדמיות של לפחות 18 נק"ז בשנה. מי שנרשם/ה לפחות מ-18 נק"ז, או מי שהפסיק/ה את לימודיו/ה במהלך השנה לפני השלמת הדרישות לעיל, ת/ישלם את מלוא שכר הלימודים ללא ההפחתה, בהתאם למספר הנק"ז אליהן נרשם/ה.

תעריפי שכר דירה במעונות לשנת הלימודים תשע"ח (נכון למדד 07/2017):

חיוב לחודש לפי סוג מעונות:

מעונות ג' מזרחי, 2 בחדר – 610 ₪.
מעונות ג' מזרחי, 1 בחדר – 999 ₪.
מעונות ג' מזרחי, 9 בדירה – 900 ₪.
מעונות ג' מערבי משופץ, 1 בחדר – 999 ₪.
מעונות ג' מערבי, 1 בחדר לא משופץ – 821 ₪.
מעונות ג' מערבי, 1 בחדר, 7 בדירה – 807 ₪.
מעונות ד' 3 קומות – 760 ₪.
מעונות ד' מערבי 4 קומות –  880 ₪ .
מעונות ד' מזרחי – 930 ₪.

מעונות  ג'/ ד' – 1090 ₪.
מעונות ד' טרומי – 970 ₪.
תעריף צריכת מים לחודש במעונות – 40 ₪.
פעילות חברתית במעונות – 50 ₪.
פדיון שמירה במעונות – 332 ₪.
תשלום שירותי מחשב במעונות – 420 ₪.
פיקדון במעונות– 900 ₪.

הערה:
מקדמת שכר דירה למעונות תשולם בנפרד בבנק או באמצעות כרטיס אשראי באינטרנט.
תעריפי תשלומים נלווים לשנת הלימודים תשע"ח (נכון למדד 07/2017):
שירותי רווחה – 395 ₪
שירותי אבטחה – 525 ₪

דרכי תשלום:

  1. מארז השוברים:

    באמצעות מארז השוברים שנשלח בתחילת השנה, יוכל כל סטודנט/ית לבחור באחת משלוש אפשרויות תשלום שכר הלימוד במלואו מראש כלהלן:

א. תשלום מלוא שכר הלימוד מראש באמצעות תשלום בבנק. מהשובר הופחתה הנחה של 2.5%.
ב. תשלום מלוא שכר הלימוד מראש בכרטיס אשראי  (קרדיט בלבד, בבנק הדואר) ללא הנחה.
ג. תשלום מלוא שכר הלימוד מראש באמצעות פיקדון צה"ל. מהשובר הופחתה הנחה של 2.5%.

כמו כן, מארז השוברים כולל שובר מנוי שנתי למכון כושר – זהו תשלום רשות (שובר מס' 4) ,שובר יתרת חוב משנים קודמות לבעלי חוב (שובר מס' 5) וטופס הרשאה לחיוב חשבון.
הנחה תינתן למשלמים/ות במזומן / בכרטיס אשראי, בתשלום אחד בלבד באתר (מלווה ב-1% דמי טיפול מגובה השובר) / באמצעות פיקדון צה"ל עד לתאריך הנקוב.
סטודנט/ית ששכר הלימוד שלו/ה לא שולם במלואו באמצעות הפיקדון, תינתן אפשרות של פריסה לתשלומים כדלהלן:

 

  1. תשלום בהרשאה לחיוב חשבון בנק:

סטודנטי/ית ותיק/ה, שחתמ/ה על ההרשאה לחיוב החשבון עד התאריך 31.07.2017 – המקדמה הראשונה לשנת הלימודים תשע"ח פוצלה לשני תשלומים ושולמה בתאריכים הבאים: 14.08.2017 ו-14.09.2017. יתרת התשלומים ייגבו ב-6 תשלומים בתאריכים הבאים: סמסטר א'- 14.12.2017, 14.1.18. סמסטר ב'- 14.03.2018, 15.04.2018, 14.05.2018, 14.06.2018.
סטודנט/ית חדש/ה: היות והמקדמה הראשונה שולמה, התשלום הבא נגבה ב- 14.12.2017.

איך מצטרפים להסדר התשלומים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון?
 א. יש להדפיס את טופס ההרשאה לחיוב חשבון מאתר האינטרנט ולהחתים את הספחים בבנק בו מתנהל חשבונך.
 ב.  לאחר החתמת הטפסים יש לשלוח את הטפסים למדור חשבונות סטודנטים, לפקס שמספרו: 08-6472971, או בדוא"ל: heshbons@bgu.ac.il
 ג. כשבועיים לפני מועד חיוב החשבון, תשלח בדוא"ל הודעה בדבר גובה הסכום לחיוב. ניתן יהיה לראות את גובה הסכום לחיוב והסבר מפורט לגבי מרכיבי הסכום לתשלום, באתר האינטרנט (גביה בפועל תתחיל בחודש דצמבר).
אם מסיבה כלשהיא ההוראה לחיוב החשבון לא תכובד על ידי הבנק, יחויב החשבון בהצמדה וריבית פיגורים וכן בתשלום עבור דמי טיפול ועמלת החזר.

גובה התשלומים בהרשאה לחיוב חשבון ומועדם –
סמסטר א' תשע"ח:
מקדמה ראשונה – תחולק ל-2:
חלק א' בגובה של 12.5% משכה"ל הבסיסי המלא +שירותים נלווים נגבה ב 14.08.2017.
חלק ב' בגובה 12.5% משכה"ל השנתי המלא – נגבה ב 14.09.2017
14.12.2017- 15% משכה"ל השנתי הנלמד (+ למתגוררים במעונות: חיובי שכה"ד מיום הכניסה עד סוף דצמבר).
14.01.2018- 10% משכה"ל השנתי הנלמד (גמר חשבון לסמסטר א'). (+למתגוררים במעונות: חיובי שכה"ד ינואר-פברואר).

סמסטר ב' תשע"ח:
מקדמה ראשונה – תחולק ל-2:
חלק א' בגובה של 15% משכה"ל הבסיסי המלא (עפ"י היקף הלימודים בסמסטר א') יגבה ב 14.03.2018 (+ למתגוררים במעונות: חיובי שכה"ד עבור חודש מרץ).
חלק ב' בגובה 15% משכה"ל השנתי המלא – יגבה ב- 15.04.2018 (+ למתגוררים במעונות: חיובי שכה"ד עבור חודש אפריל).
14.05.2018- 15% משכה"ל השנתי הנלמד (+ למתגוררים במעונות: חיובי שכה"ד מאי -יוני).
14.06.2018- 5% משכה"ל השנתי הנלמד (גמר חשבון לסמסטר ב'). (+ למתגוררים במעונות: חיובי שכה"ד עבור יולי-עד תום החוזה).

 

  1. תשלומים במזומן בבנק הדואר, בנק הפועלים או בנק לאומי:

סטודנט/ית שלא ת/יצטרף להסדר ההרשאה לחיוב חשבון בנק, יונפקו שוברי תשלום. עבור כל שובר ייגבו דמי טיפול בסכום 15 ₪ (עד 75 ₪ לשנה"ל סה"כ – החל ממקדמה שנייה בסמסטר א'). השוברים הם בהתאם למפורט מטה ולתשלום במזומן בלבד (לא בצ'קים) בכל סניפי בנק הדואר/בנק הפועלים/בנק לאומי.

מועדי התשלום באמצעות השוברים:
סמסטר א'- 14.08.17, 14.12.17, 14.01.18.
סמסטר ב'- 14.03.18, 15.04.18, 14.05.18.

 

  1. תשלום באמצעות כרטיס אשראי:

התשלום באמצעות כרטיס האשראי הינו בתשלום אחד בלבד ויישא דמי טיפול בשיעור של %1 מהסכום הנקוב בשובר. את התשלום ניתן לבצע באתר האינטרנט של מדור חשבונות סטודנטים.

במידה ואין ברשותך שובר המקדמה או שוברי המארז – ניתן להדפיסם בעמדה הממוקמת בסמוך למדור חשבונות הסטודנטים, או לשלם באמצעות כרטיס אשראי באתר האינטרנט.

לבירורים נוספים:

במייל: heshbons@bgu.ac.il
בטלפון: 08-6461600
בין השעות:

ראשון
17:00 - 9:00
שני
17:00 - 9:00
שלישי
17:00 - 9:00
רביעי
17:00 - 9:00
חמישי
17:00 - 9:00

או בשעות קבלת הקהל בבית הסטודנט, קומה 1:

ראשון
15:00 - 10:00
שני
15:00 - 10:00
שלישי
15:00 - 10:00
רביעי
15:00 - 10:00
חמישי
15:00 - 10:00
נגישות