משרד רווחה פועל לשיפור רווחת הסטודנטים בבן-גוריון באמצעות מיסוד, שיפור, פיקוח והרחבת כלל השירותים הניתנים לסטודנטים.

משרד רווחה הוא הכתובת שלכם בנושאים הבאים:

  • מלגות – ריכוז המלגות השונות שפתוחות לרווחת הסטודנטים.
  • בירוקרטיה – הנגשת נושאים הנוגעים לרשויות כגון: עירייה וארנונה, עו"ד, מי שבע, רב-קו ועוד.
  • קפיטריות ומדפסות – הכתובת לכל הקשור להתנהלות זכייני המזון והמדפסות הפועלים באוניברסיטה.
  • נגישות – אחריות על נגישות שירותי ואירועי האגודה וטיפול בבעיות פרטניות ורחבות.
  • רווחה – יצירת מיזמים המגדילים ומשפרים את רווחת הסטודנט.
  • מעונות – טיפול בתלונות הנוגעות למעונות והשירותים הניתנים בהם.
  • מיקרוגלים ומתקני מים – אחראים לפיזור המתקנים ברחבי האוניברסיטה, תוך מתן תחזוקה שוטפת ומענה לפניות.
נגישות