משרד רווחה פועל לשפר ולהגדיל את רווחת הסטודנטים בבן-גוריון, באמצעות מיסוד, שיפור, פיקוח והרחבת כלל השירותים הניתנים לסטודנטים.

משרד רווחה הוא הכתובת שלכם בנושאים הבאים:

  • מלגות – ריכוז המלגות השונות שפתוחות לרווחת הסטודנטים.
  • רשויות – טיפול בנושאים הנוגעים לרשויות כגון: עירייה וארנונה, מי שבע, רב-קו ועוד.
  • רווחה – יצירת מיזמים המגדילים ומשפרים את רווחתו של הסטודנט.
  • מעונות – טיפול בתלונות הנוגעות למעונות והשירותים הניתנים בהם.
  • זכיינים – הכתובת לכל הקשור להתנהלות הזכיינים באוניברסיטה הפועלים באוניברסיטה.
נגישות