אודות מועצת הסטודנטים

מועצת הסטודנטים היא הגוף המחוקק של האגודה, האחראי להתוויית המדיניות וקווי היסוד שעל פיהם פועלת האגודה. המועצה מאשרת את תקציב האגודה ובוחרת את יו"ר אגודת הסטודנטים. כמו כן, חברי המועצה משתתפים בכל מכרזי האגודה, הכוללים בחירת כוח אדם לאיוש המדורים, התקשרויות עם גורמים מחוץ לאגודה ועוד.

מועצת הסטודנטים מונה 33 חברים, נציגי כל מחלקות האוניברסיטה. את החברים ניתן לראות, להכיר ולמצוא את דרכי ההתקשרות עימם ממש כאן:

חברי המועצה מאיישים ועדות שונות, כגון ועדת אקדמיה, הסברה, תרבות, תקנון, כספים, תפעול ומעורבות סטודנטיאלית. הוועדות עובדות באופן שוטף עם מדורי האגודה ואחריות על הצבת מטרות לכל מדור. המועצה מתכנסת באופן שוטף לאורך כל תקופת הלימודים. בישיבות מועלים נושאים שונים החל בהצעות החלטה לרווחת הסטודנטים וכלה בהתוויית מדיניות בנושאים דחופים כגון שביתות.

כל סטודנט מן המניין באוניברסיטה החבר באגודת הסטודנטים זכאי להגיש את מועמדותו לבחירות למועצה, וכל סטודנט שנרשם כחבר באגודת הסטודנטים זכאי להצביע.

מזכירות מועצת הסטודנטים הינה הגוף אשר אחראי על ריכוז עבודתה של מועצת הסטודנטים והקשר בין מועצת הסטודנטים לוועד האגודה.

בחירות למועצה:

הבחירות מתקיימות פעם בשנה, תוך חודשיים מתחילת הלימודים. כל סטודנט מן המניין באוניברסיטה החבר באגודת הסטודנטים זכאי להגיש את מועמדותו למועצה. לפני הגשת המועמדות יש להירשם לאגודת הסטודנטים.
הגשת המועמדות מתבצעת אצל יו"ר ועדת בחירות. יש להביא תמונת פספורט, צילום תעודת סטודנט ואישור לימודים, והכי חשוב (!) – צריך לגבש מצע וחומר תעמולה שיודפס על ידי ועדת הבחירות ובאישורה.

כל סטודנט שנרשם כחבר באגודת הסטודנטים זכאי לבחור ולהיבחר!

אנו במועצת הסטודנטים שלכן/ם מעוניינות/ים שתהיו מעודכנות/ים בכל מה שאנו עושות/ים.

מועצת הסטודנטים היא הגוף המחוקק של האגודה, האחראי להתוויית המדיניות וקווי היסוד שעל פיהם פועלת האגודה. המועצה מאשרת את תקציב האגודה ובוחרת את יו"ר אגודת הסטודנטים. כמו כן, חברי המועצה משתתפים בכל מכרזי האגודה, הכוללים בחירת כוח אדם לאיוש המדורים, התקשרויות עם גורמים מחוץ לאגודה ועוד.

תוכלו לקרוא עוד אודותינו כאן.

מועצת הסטודנטים מזמינה אתכן/ם להתעדכן:

אין אירוע קרוב

נגישות