חברי הועד המנהל הם יושבי ראש של הועדות הקבועות במועצה: כספים, אקדמיה, תקנון, תפעול, תרבות, מעורבות והסברה.

הועד מפקח על ניהול העמותה ועליו לפעול לטובתה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית – הדריקטוריון . בראשו יושב יו"ר הועד המנהל המשמש כגורם המקשר בין הוועד להנהלת האגודה וכמי שאחראי על זימון וניהול ישיבות הועד המנהל.

 הוועד המנהל התכנס לישיבתו השביעית למועצת 2020!

הישיבה התקיימה בתאריך 21/09/2020

עיקרי הישיבה:

   • סדר יום:
    1. עדכוני יו"ר אגודה, יו"ר ועד מנהל ויו"ר ועדות
    2. הצבעה בנושא העברת הנגטיב ממשרדי הסיו"ר למדור תרבות.
    3. הצבעה בנושא העברת הפוזיטיב ממדור תרבות אל משרדי הסיו"ר.
    4. הצגת תקציב תשפ"א.

לכל סיכומי הישיבות הקודמות:

2020
תאריך פרסום
2019
תאריך פרסום
2018
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבת הועד המנהל הראשונה לשנת תשע"ח!
  22/01/2018

  הועד המנהל התכנס לישיבתו הראשונה שמן המניין לשנת תשע"ח!

  הישיבה נערכה במשרד מזכ"ל המועצה בין השעה 20:00 ועד השעה 23:00.

  הנושאים העיקריים בהם דנו: היכרות עם תפקידי הועד המנהל, עדכוני יו"ר האגודה ובחירת יו"ר ועד מנהל.

 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 2
  22/03/2018

  הועד המנהל התכנס לישיבתו השנייה למניין בתאריך 18/03/18

  על סדר היום:

  1 .עדכוני לו"ז המועצה לתקופה הקרובה.
  2 .עדכוני יו"רי ועדות-(איוש חברי מועצה בועדה, נושאים מרכזיים על הפרק וכו').
  3 .עדכוני יו"ר האגודה.
  4 .עדכוני מזכ"ל המועצה.
  5 .פער בהגדרת תקן אחראי שימור ידע.
  6 .סקירה כללית של המהלך הארגוני.
  7 .דו"ח ביקורת נגישות – הצגה והסברה על דו"חות ביקורת במועצה.
  8 .דגשי עבודה יו"ר הועד המנהל.
  9 .סדר היום של מליאת המועצה מס' 2.

 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 3
  08/05/2018

  הועד המנהל התכנס לישיבתו השנייה למניין בתאריך 02/05/18

  זמן התחלה: 20:00         זמן סיום: 00:30

  נוכחים:

  יו"רי ועדות: יוסף ג'בר, כרם סעדי, לני ציפורי, לי-את גוריאל (הגיעה באיחור), ערן בן שלום, שי שביט.

  1. עדכוני לו"ז המועצה לתקופה הקרובה.
  2. עדכוני יו"רי ועדות (איוש חברי מועצה בועדה, נושאים מרכזיים על הפרק וכו').
  3. עדכוני יו"ר האגודה.
  4. עדכוני מזכ"ל המועצה.
  5. צמצום תקן אחראי שימור ידע בתקופות המבחנים.
  6. שיחה על מוטיבציה של חברי מועצה
  7. שיחה על יעדים – בסיס להחלטה על יעדי הרוחב לשנת הפעילות תשע"ט.
  8. דו"חות ביקורת-
   1. דו"ח נגישות- חלוקה לוועדות.
   2. דו"ח בחירות למועצה.
  9. סדר היום של מליאת המועצה מס' 4.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 4
  21/05/2018

  הוועד המנהל התכנס לישיבתו הרביעית למניין. הישיבה התקיימה בתאריך 17/5/2018 בחדר ישיבות דקל בין השעות 14:00-16:00

  עיקרי הישיבה

  1. הצגת לו"ז האגודה עד לתחילת שנת העבודה תשע"ט.
  2. הצגת תהליך בניית תכניות העבודה והתקציב ברמות השונות.
  3. הגדרה של מטרות העל של האגודה לשנת הפעילות הבאה.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 4
  01/08/2018

  הוועד המנהל התכנס לישיבתו הרביעית למניין

  הישיבה התקיימה בתאריך 17/5/2018 בחדר ישיבות דקל בין השעות 14:00-16:00

  עיקרי הישיבה

  1. עדכוני ועדות.
  2. עדכוני מזכ"ל.
  3. עדכוני יו"ר האגודה.
  4. שיחה על תפקיד חברי הועד המנהל
  5. חלוקת דוחות ביקורת.
  6. שיחת תיאום ציפיות אל מול ועדת ביקורת.
  7. בחירת מ"מ יו"ר הועד.
  8. המשך דיון על שיפור מחויבות חברי מועצה.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 5
  01/08/2018

  הוועד המנהל התכנס לישיבתו החמישית למניין

  הישיבה התקיימה בתאריך 17/6/2018 משרד מזכ"ל בין השעות 15:00-18:00

  עיקרי הישיבה

  1. עדכוני ועדות.
  2. עדכוני מזכ"ל.
  3. עדכוני יו"ר האגודה.
  4. שיחה על תפקיד חברי הועד המנהל
  5. חלוקת דוחות ביקורת.
  6. שיחת תיאום ציפיות אל מול ועדת ביקורת.
  7. בחירת מ"מ יו"ר הועד.
  8. המשך דיון על שיפור מחויבות חברי מועצה.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 6
  29/08/2018

  הוועד המנהל התכנס לישיבתו השישית למניין. הישיבה התקיימה בתאריך 20/082018 במשרד מזכ"ל בין השעות 15:00-18:00

  עיקרי הישיבה

  1. עדכוני ועדות.
  2 . עדכוני מזכ"ל.
  3 . עדכוני יו"ר האגודה.
  4 . הצגה ואישור הדוחות הכספים.
  5 . הצגת תוכנית העבודה לשנת תשע"ט.
  6 . שיחה על גמול ועד מנהל.

 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 6
  25/10/2018

  הוועד המנהל התכנס לישיבתו השישית למניין למועצת 2018. הישיבה התקיימה בתאריך 17/10/2018 במשרד יו"ר האגודה משעה 18:00

  עיקרי הישיבה

  1. עדכוני ועדות.
  2. עדכוני מזכ"ל.
  3. עדכוני יו"ר האגודה.
  4. דיון גמול ועד מנהל – המשך מישיבה קודמת
  5. שימור ידע במועצת הסטודנטים.
  6. אס"א.
  7. פתיחת סמסטר א' 2019.
  8. מבנה מזכירות המועצה
  9. הכנה לקראת הבחירות

 • 01/01/1970

  הוועד המנהל התכנס לישיבתו השמינית למניין למועצת 2018. הישיבה התקיימה בתאריך 10/12/2018 במשרד יו"ר האגודה מהשעה 19:00

  עיקרי הישיבה

  1. עדכוני ועדות.
  2. עדכוני מזכ"ל.
  3. עדכוני יו"ר האגודה.
  4. שימור ידע במועצת הסטודנטים.
  5. חפיפת מליאה ו-וועדות מועצת 2019.
2017
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 10
  08/01/2018

  הישיבה נערכה בחדר מזכ"ל ב-3/01/18, בשעה 20:00 ועד השעה 23:40.

  עיקרי הישיבה:

  1. הצגת  עיקרי דו"ח ועדת הבחירות לשנת תשע"ח- יו"ר ועדת הבחירות גל פילברג.
  2. עדכוני יו"ר ועד מנהל, יו"רי ועדות, מזכ"ל המועצה, יו"ר ועדת ביקורת ויו"ר האגודה.
  3. אישור הצבעה מרחוק על תקן אחראי דיור ומעונות במשרד רווחה.

 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 9
  06/12/2017

  הישיבה נערכה בחדר מזכ"ל ב-3/12/17, בשעה 13:20 ועד השעה 15:30.

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכוני יו"ר ועד מנהל, יו"רי ועדות, מזכ"ל המועצה, יו"ר ועדת ביקורת ויו"ר האגודה.
  2. הצגת תקן אחראי שימור ידע.
  3. אישור סדר יום לישיבת המועצה העשירית.

 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 8
  11/09/2017

  הישיבה נערכה בחדר מזכ"ל ב-6/11/17, בשעה 19:30 ועד השעה 01:00 בלילה.

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכוני יו"ר ועד מנהל, יו"ר ועדות, מזכ"ל המועצה ויו"ר האגודה.
  2. דיון בתלונה של יואב גולן – אי סדרים ושקיפות במועצה ובאגודה.
  3. חידוד נהלי עבודה והנחיות חדשות.
  4. הצגת תוכנית עבודה לבחירות מועצת תשע"ח – יו"ר ועדת בחירות.
  5. דיון בנושא נוהל הבחינות החדש – המאבק לשיפור איכות ההוראה, לאן? הצגה ע"י שמעון דיין, יו"ר ועדת אקדמיה.
  6. דיון בנושא תקן חדש במועצה, סגן מזכ"ל – הצגה ע"י מזכ"ל המועצה.
  7. דיון על הסדרת מענקים לחברי הוועד המנהל – הצגה ע"י ים אנטר, יו"ר ועדת כספים.
  8. אישור סדר יום לישיבת המועצה השמינית.
  9. דיונים בנושא קב' הפייסבוק ודמי הרווחה.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 7
  30/08/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 30.817 במשרד יו"ר אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 19:00          זמן סיום: 22:30

  נוכחים: יו"רי הועדות – נועה אלמן – הסברה, שמעון דיין – אקדמיה, לני צפורי – מעורבות, ים אנטר- כספים, כרם סעדי – תרבות ונועה מירון – תקנון.
  משקיפים: יו"ר אגודה – אופיר נפתלי, יו"ר ועדת ביקורת – לירון ברורמן.
  חסרים: נאור דרעי – יו"ר תפעול.

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכונים.
  2. הצגת מסקנות מדו"חות הביקורת הקודמים וחלוקת דו"חות ביקורת חדשים.
  3. הצגת עקרי תוכניות העבודה המדוריות.
  4. מינוי ממלא מקום יו"ר ועד מנהל.
  5. אישור סדר יום.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 6
  29/06/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 29.6.17 במשרד יו"ר אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 13:00          זמן סיום: 16:30

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכון יו"ר ועד מנהל.
  2. עדכון יו"רי ועדות.
  3. מזכ"ל- ישיבה בנושא שימור ידע במועצה, מכרז לחברי ביקורת, סדר יום לישיבת המועצה השישית.
  4. יו"ר האגודה- שינויים בדמי רווחה ואבטחה, שיפוץ הנגטיב, דוחות כספיים, מופע פתיחת שנה ועוד.
  5. מעבר על יעדים מדוריים
  6. החלטה על יעדי הרוחב לאגודה לשנת 2017-18!
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 5
  21/06/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 21.6.17 במשרד יו"ר אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 10:40          זמן סיום: 12:20

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכון יו"ר ועד מנהל.
  2. עדכון יו"רי ועדות.
  3. מזכ"ל- סדר יום לישיבת המועצה החמישית.
  4. יו"ר האגודה- הקוד האתי, שת"פ עם הפקולטה להנדסה, יום הסטודנט, אירועי הגאווה בב"ש וכו'.
  5. הצעות החלטה ועדת מעורבות
  6. סטטוס יעדים מדוריים
  7. סטטוס דוחות הביקורת בועדות המועצה
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 4
  21/05/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 21.5.17 באולם ישיבות דקל .
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 21:15

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכון יו"ר ועד מנהל.
  2. עדכון יו"רי ועדות.
  3. מזכ"ל- מכרזים אחרונים, מכתבי בוחרים וסדר יום לישיבת המועצה.
  4. יו"ר האגודה- דיון בכנסת בחשש לתמיכה בBDS, אתר האגודה החדש, יום הסטודנט.
  5. נושא ההטרדות המיניות- מועלה ע"י נציגות הסטודנטים.יות
  6. מחויבות חברי המועצה למועצה בכלל ובפרט בזמן הישיבות ובועדות – מועלה ע"י ח"מ איתי דרייר .
  7.  אסר"ן, פנינו לאן? – מועלה ע"י ח"מ נאוה מליק וערבה אשכנזי
  8. תחום רווחת הסטודנט – נאור דרעי, יו"ר וועדת תפעול.
  9. חלוקת דוחות הביקורת לועדות וקביעת לוחות זמנים לטיפולם.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 3
  18/04/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 18.4.17 במשרד מזכ"ל.
  זמן התחלה: 21:15          זמן סיום: 22:45

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכון יו"ר ועד מנהל.
  2. עדכון יו"רי ועדות.
  3. מזכ"ל – הצגת תהליך הבחירות ליו"ר האגודה והכנה לתק' מכרזים
  4. יו"ר האגודה- ארנונה בסופר מעונות ג', אקו"ם
  5. פרידה מיו"ר האגודה אורי רט
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 2
  19/03/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 19.3.17 במשרד מזכ"ל.
  זמן התחלה: 20:15          זמן סיום: 22:50

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכון יו"ר ועד.
  2. עדכון יו"רי ועדות.
  3. מזכ"ל – תאריכים חשובים לגאנט המועצתי.
  4. יו"ר אגודה – פעילויות בסמטר ב', פורים, סגירת חציון, החלפת רו"ח, אתר אגודה, תק' מבחנים, מאבק עובדי הקבלן, יום הסטודנט, מידות.
  5. דוחות ביקורת.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 1
  09/02/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 8.2.17 במשרד יו"ר האגודה.
  זמן התחלה: 21:00          זמן סיום: 23:00

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכוני מזכ"ל – הוצג לוח הזמנים של המועצה לחודשיים הקרובים.
  2. בחירת יו"ר ועד מנהל – שמעון דיין.
  3. סקירה של יו"ר האגודה על העמותה.
2016
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 15
  04/01/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 4.1.17 במשרד יו"ר האגודה.
  זמן התחלה: 17:00          זמן סיום: 22:00

  נוכחים: חברי הוועד המנהל: שמעון, אילה, בנימין, רון. הצטרפו בהמשך – נאור
  יו"ר האגודה, סיו"ר האגודה, מזכ"לית מועצה
  משקיפים: גל – חבר מועצה 2016, נציגים מהמועצה הנכנסת 2017
  חבר ועדת ביקורת: יובל
  חסרים: ישי- יו"ר אקדמיה, שירז- יו"ר תקנון

  עיקרי הישיבה:

  1. הגדרת תפקידים באגודה.
  2. סקירת יו"ר ועדת בחירות.
  3. עדכוני מזכ"ל.
  4. עדכוני יו"ר וסיו"ר.
  5. הגדרת תפקידים ומכרזים.
  6. תפקוד ועדת ביקורת.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 14
  29/11/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 29.11.16
  זמן התחלה: 19:00          זמן סיום: 23:00

  נוכחים: חברי ועד מנהל, יו"ר האגודה, סיו"ר האגודה
  משקיפים: חבר ועדת ביקורת: אור
  חסרים: ישי- יו"ר אקדמיה

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכון ועדת בחירות.
  2. עדכוני מזכ"לית.
  3. עדכוני יו"ר אגודה.
  4. שכר יו"ר ועדת ביקורת.
  5. הגבלות בפרסומי אגודה בצל אירועי פרשת העו"ד התובע.
  6. סמכויות מזכ"ל.
  7. בצ"מ הנהלה.
  8. סדר יום ישיבת מועצה קרובה.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 13
  02/11/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 2.11.16
  זמן התחלה: 21:00          זמן סיום: 23:00

  נוכחים: חברי ועד מנהל, סיו"ר האגודה
  משקיפים: חבר ועדת ביקורת: יו"ר ועדת ביקורת- וריה; חברי מועצה: ליעד אוחנה, גל לבנט
  חסרים: ישי- יו"ר אקדמיה

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכוני סיו"ר אגודה.
  2. עדכון חסוי של סיו"ר האגודה בדבר ברים בפתיחת שנה.
  3. הצבעה בעניין מדיניות תשלומים באירועים.
  4. מכרז ועדת בחירות.
  5. הצגת תכנית העבודה של יו"ר ועדת בחירות.
  6. הצגת הצעת החלטה שתעלה למועצה – קמפיינים חברתיים.
  7. הצגת הצעת החלטה שתעלה למועצה – אפשור לחבר מועצה לכהן כיו"ר ועדת בחירות.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 12
  18/09/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 18.9.16 באופן טלפוני ע"י שיחת ועידה.
  זמן התחלה: 19:00          זמן סיום: 19:30

  נוכחים: חברי ועד מנהל, יו"ר האגודה
  משקיפים: חבר ועדת ביקורת: יו"ר ועדת ביקורת- וריה
  חסרים: יו"רי הוועדות – תפעול, תקנון, מעורבות; אור- מזכ"לית

  עיקרי הישיבה:

  1. הצבעה על עניין תקציבי דחוף.
  2. עדכוני יו"ר ועד מנהל.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 11
  09/08/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 9.8.16 במשרד יו"ר אגודה.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 21:30

  נוכחים: חברי ועד מנהל, יו"ר האגודה, סיו"ר האגודה
  משקיפים: חבר ועדת ביקורת: יו"ר ועדת ביקורת- וריה
  חסרים: שירז, איתמר, גלעד- מזכ"ל

  עיקרי הישיבה:

  1. הצבעה על סדר יום לישיבת המועצה הקרובה.
  2. עדכוני יו"ר אגודה.
  3. הצגת יעדי אגודה.
  4. יוזמה לעזרה ראשונה.
  5. הצגת הצעת החלטה – החזר נסיעות חברי מועצה.
  6. תפקוד מזכ"ל.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 10
  21/06/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 21.6.16 במשרד יו"ר אגודה.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 21:30

  נוכחים: חברי ועד מנהל, יו"ר האגודה, סיו"ר האגודה
  משקיפים: רמ"ד אקדמיה, רכזת משאבי אנוש
  חבר ועדת ביקורת: יו"ר ועדת ביקורת- וריה, יו"ר ועדת ביקורת היוצא- שגיב
  חסרים: איתמר, טליה ובנימין

  עיקרי הישיבה:

  1. בחירת יו"ר ועד מנהל.
  2. בחירת מ"מ.
  3. הסמכת ועדת תפעול להצבעה מרחוק בעניין חברת חסויות.
  4. אישור הצבעה מרחוק בנושא סדר היום.
  5. הצבעה על סדר יום לישיבה הבאה.
  6. הצגת נושאים לדיון במועצה.
  7. עדכוני יו"ר אגודה.
  8. מכתבי בוחרים.
  9. אישור דוחות כספיים.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 7
  23/06/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 8.5.16 במשרד מזכ"ל.
  זמן התחלה: 11:00          זמן סיום: 13:00

  נוכחים: חברי הוועדה: טליה ענבר, נאור דרעי, בנימין חסון, רון כהן, שירז מאירסון
  משקיפים: מזכ"ל המועצה: גלעד שקרון; חברי מועצה: שמעון דיין, אור קרייף
  חבר ועדת ביקורת: שגיב בן יעקב
  חסרים: איתמר טרם, ליאור מאיק

  עיקרי הישיבה:

  1. תפקוד מזכ"ל המועצה.
  2. עדכון חברי המועצה בנוגע לביקורת שעלתה כלפי מזכ"ל המועצה.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 6
  26/04/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 26.4.16 במשרד מזכ"ל.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 22:00

  נוכחים: חברי הוועדה: איתמר טרם, ליאור מאיק, רון כהן, שירז מאירסון
  משקיפים: יו"ר אגודת הסטודנטים- אורי רט; מזכ"ל המועצה: גלעד שקרון; חבר מועצה- נמרוד הריס
  חבר ועדת ביקורת: שגיב בן יעקב
  חסרים: נאור דרעי

  עיקרי הישיבה:

  1. שינוי תקנון – הדחה ושימוע.
  2. מחיקת סעיף מתקנון.
  3. הורדת דוחות ביקורת לוועדות השונות.
  4. אישור הצבעה מרחוק בוועדת כספים בנושא העלאת תקן לתפעול.
  5. סדר יום לישיבת מועצה.
  6. ועדת בחירות.
  7. עדכוני ועדות.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 5
  13/04/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 13.4.16 במשרד מזכ"ל.
  זמן התחלה: 17:00          זמן סיום: 19:30

  נוכחים: חברי הוועדה: איתמר טרם, ליאור מאיק, רון כהן, שירז מאירסון, טליה ענבר, בנימין חסון, נאור דרעי
  משקיפים: רמ"ד כספים: אושרת גולן, רמ"ד הסברה: עודד הראל, יו"ר אגודת הסטודנטים: אורי רט, סיו"ר אגודת הסטודנטים: דניאל איטח, חברי מועצה: ליעד אוחנה, אילה שלזינגר, גל לבנט, אור קרייף, עדן מרים אלקובי
  חבר ועדת ביקורת: אור קרן
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. אושרה החלטה להמשך קיום ישיבה ללא נציג ועדת ביקורת.
  2. אושר שינוי סעיפי התקציב בחציון תשע"ו כפי שהוצגו בישיבה.
  3. אושרה הגדלת מסגרת האשראי של כרטיס האשראי של האגודה.
  4. אישור הקצאת 150,000 ש"ח לאתר החדש של האגודה.
  5. המלצה לוועדת כספים להתכנס ולדון במקורות תקציב אפשריים לאתר האגודה.
  6. מקורות התקציב לאתר האגודה.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 4
  29/03/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 28.3.16 במשרד יו"ר אגודה.
  זמן התחלה: 22:00          זמן סיום: 1:00

  נוכחים: חברי ועד מנהל, יו"ר אגודה, סיו"ר אגודה
  משקיפים: רמ"ד אקדמיה, רכזת משאבי אנוש
  חבר ועדת ביקורת: יו"ר ועדת ביקורת- שגיב בן יעקב
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. מסמך התייעלות ארגונית.
  2. שינוי תקנון – הדחה ושימוע.
  3. מחיקת סעיף מתקנון.
  4. אישור סדר יום לישיבת מועצה.
2015
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 14
  13/12/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 8.12.15 בחדר ארגונים של האגודה.
  זמן התחלה: 18:00          זמן סיום: 20:00

  נוכחים: חברי הוועדה: יואב גולן, תדי פרימרמן, רועי סלע, דרור בן יוסף, הנא אבו רביע, תום לבהר (החליף את מאיה נורי)
  משקיפים: יו"ר האגודה- אורי רט, סיו"ר האגודה- דניאל איטח (נוכח חלקית)
  חבר ועדת ביקורת: יו"ר ועדת ביקורת- שגיב בן יעקב
  חסרים: מאיה נורי

  עיקרי הישיבה:

  1. קיום דיון חסוי על נכסי האגודה.
  2. קבוצת הריצה של האגודה.
  3. פעילות האגודה בקמפוס שדה בוקר.
  4. התייעלות האגודה לשנת תשע"ז.
  5. עדכון על החוזה עם חברת איסתא.
  6. עדכון על חוזה האגודה עם האוניברסיטה.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 12
  21/10/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 18.10.15 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 20:05          זמן סיום: 23:40

  נוכחים: חברי הוועדה: יואב גולן, תדי פרימרמן, דרור בן יוסף, הנא אבו רביע, דורון מדרוני (מחליפה את רועי)
  משקיפים: יו"ר האגודה- אורי רט, רמ"ד הסברה- עודד הראל (חלקית), יו"ר ועדת בחירות- מעיין פלטי נגב (חלקית), ח"מ שמעון דיין, ח"מ ערן יוסוב
  חבר ועדת ביקורת: שגיב בן יעקב
  חסרים: מאיה נורי, רועי סלע, אביב כהן

  עיקרי הישיבה:

  1. נוהל מכירת כרטיסים באינטרנט.
  2. דיון בנושא נכסי האגודה.
  3. הצגת תכנית העבודה של ועדת בחירות.
  4. הצגת שיטה חדשה לעבודה עם זימונים וסיכומים לישיבות מועצה.
  5. עדכון ודיון בנושא שיפור ההוראה באוניברסיטה.
  6. דיון בנושא אסר"ן.
  7. קביעת סדר יום לישיבת מועצה.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 11 וועדת כספים מס' 5
  14/09/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 10.9.15 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 10:00          זמן סיום: 16:30

  נוכחים: חברי הוועדה: יואב גולן, דורון מדרוני (החליפה את רועי סלע), הנא אבו רביע (נכחה באופן חלקי), דרור בן יוסף, דור אופנהיים, ערן יוסוב (החליף את חביאר דורפסמן, נכח באופן חלקי), תום לבהר (החליף את מאיה נורי, נכח באופן חלקי)
  משקיפים: יו"ר האגודה- אורי רט, סיו"ר האגודה- דניאל איטח, רמ"ד כספים- אושרת גולן
  יו"ר ועדת ביקורת: שגיב בן יעקב
  חסרים: מאיה נורי, רועי סלע, אביב כהן, אלדר דדון, אסף תמיר

  עיקרי הישיבה:

  1. אישור הדוחות הכספיים.
  2. אישור תקציב העמותה.
  3. הצבעה של ועדת כספים בלבד בנושא משכורות העובדות הקבועות.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 10
  07/09/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 3.9.15 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 18:30          זמן סיום: 21:00

  נוכחים: חברי הוועד: יואב גולן, דרור בן יוסף, הנא אבו רביע, דורון מדרוני (מחליפה את רועי סלע)
  משקיפים: יו"ר האגודה- אורי רט
  חבר ועדת ביקורת: אור קרן
  חסרים: מאיה נורי, אביב כהן, חביאר דורפסמן, ח"מ מאיה גלאסמן

  עיקרי הישיבה:

  1. קיום דיון חסוי בנושא אילת.
  2. עדכוני ההנהלה, תקציב.
  3. קביעת סדר יום לישיבת מועצה.
  4. דו"חות ועדת ביקורת.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 9
  08/08/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 6.8.15 בלשכת המועצה אשר במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 19:00          זמן סיום: 21:00

  נוכחים: חברי הוועד: חביאר דורפסמן, יואב גולן, דרור בן יוסף, אביב כהן, רועי סלע, דור אופנהיים- ועדת כספים
  משקיפים: מ"מ מזכ"ל המועצה- דורון מדרוני, יו"ר האגודה- אורי רט, ח"מ ניתאי הראל
  חבר ועדת ביקורת: אור קרן
  חסרים: מאיה נורי, הנא אבו רביע, דרור בן יוסף, חבר ועדת ביקורת

  עיקרי הישיבה:

  1. החלטה לקיום הישיבה ללא חבר ועדת ביקורת.
  2. עדכוני הנהלה.
  3. דיון בנושא הצעת החלטה אודות "הסדרת פרסום אמירות ערכיות".
  4. דיון בנושא הנופש באילת.
  5. חיתוך מצב בניית תכניות עבודה ותקציב לשנת תשע"ו.
  6. קביעת סדר יום לישיבת מועצה.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 7
  15/06/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 10.6.15 בלשכת המועצה אשר במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 20:00

  נוכחים: חברי הוועד: חביאר דורפסמן, יואב גולן (עזב באמצע), הנא אבו רביע, דרור בן יוסף, אביב כהן, רועי סלע (עזב באמצע)
  משקיפים: ח"מ דורון מדרוני, יו"ר האגודה- אורי רט,רמ"ד כספים- אושרת גולן, יו"ר ועדת ביקורת- הגר מזרחי
  חסרים: מאיה נורי

  עיקרי הישיבה:

  1. השתלמות דירקטורים.
  2. עדכוני הנהלה.
  3. דיון על ועד שוכרי הדירות.
  4. קביעת סדר יום לישיבה.
  5. דיון על שינוי באופן בניית תכנית העבודה.
  6. דיון על סדר הדוברים בבחירות בפורום המועצה.
  7. מחזור הנייר באגודה.
  8. דיון על עדכונים למועצה.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 6
  12/05/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 11.5.15 בלשכת המועצה אשר במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 20:20          זמן סיום: 23:40

  נוכחים: חברי הוועד: חביאר דורפסמן, יואב גולן, מאיה נורי,  הנא אבו רביע, דרור בן יוסף, אביב כהן, רועי סלע (עזב באמצע)
  משקיפים: ח"מ דורון מידרוני, ח"מ תום לבהר, ח"מ ערן יוסוב, יו"ר ועדת ביקורת- הגר מזרחי
  חסרים: יו"ר האגודה- אורי רט

  עיקרי הישיבה:

  1. דיון בנושא "נוהל עריכת הגרלות באגודה".
  2. דיון הנושא "נוהל התנהלות האגודה בחירום".
  3. הצגת סיכום הביניים של פעילות הוועדות.
  4. קביעת סדר יום לישיבה.
  5. נושאים אחרים.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 5
  29/04/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 29.4.15 במשרד המועצה אשר בקומת אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 19:30          זמן סיום: 22:36

  נוכחים: חברי הוועד המנהל: חביאר דורפסמן, יואב גולן, מאיה נורי, הנא אבו רביע, דרור בן יוסף, אביב כהן, רועי סלע
  אורחים ומשקיפים: יו"ר האגודה- אורי רט, מזכ"ל המועצה- ראובן סלומון, מ"מ מזכ"ל המועצה- דורון מידרוני, ח"מ: תום לבהר, ניתאי ארי, צליל יוגב, יו"ר ועדת ביקורת- הגר מזרחי, רמ"ד מעורבות יוצאת- מעיין פלטי
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. הצבעה על קיום ישיבה ללא ועדת ביקורת.
  2. עדכוני הנהלה.
  3. בחירת יו"ר ועד מנהל ומ"מ יו"ר ועד מנהל חדש – נבחרו יואב גולן ומאיה, בהתאמה.
  4. נושא המזכ"ל ומ"מ המזכ"ל.
  5. עדכוני ועדות.
  6. סדר היום המוצע לישיבה הקרובה.
  7. דברי יו"ר הועד החדש.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 4
  16/04/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 15.4.15 במשרד המועצה אשר בקומת אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 1:00

  נוכחים: חברי הוועד המנהל: חביאר דורפסמן, יואב גולן, מאיה נורי, הנא אבו רביע, דרור בן יוסף, אביב כהן, רועי סלע ועומר תמרי (מ"מ ועדת תפעול).
  אורחים ומשקיפים: יו"ר האגודה- אורי רט, ח"מ תום לבהר, ח"מ ניתאי ארי, יו"ר ועדת ביקורת- הגר מזרחי
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. דיון בנוגע לנוהל חירום.
  2. עדכוני הנהלה.
  3. אי עמידה בנהלים.
  4. ההתנהלות האישית של חברי המועצה כלפי חוץ.
  5. שחיתות במועצה.
  6. העברות תקציביות.
  7. עדכוני ועדות.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 3
  20/03/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 19.3.15 במשרד המועצה אשר בקומת אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 19:30          זמן סיום: 23:30

  נוכחים: חברי הוועד המנהל: חביאר דורפסמן, יואב גולן, מאיה נורי, הנא אבו רביע, דרור בן יוסף, אביב כהן, דורון מדרוני (מ"מ ועדת הסברה)
  אורחים ומשקיפים: יו"ר האגודה- אורי רט, יו"ר ועדת ביקורת- הגר מזרחי, שי סלע
  חסרים: רועי סלע

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכוני הנהלה.
  2. דיון בנוגע לדרישות התפקיד.
  3. דיון בנוגע לסמכויות הוועדות.
  4. הצעת החלטה – קבלת שינוי בנוהל "אופן עריכת בחירות לתפקידים בוועדה".
  5. דיון בנושא תת-ועדת בחירות.
  6. אישור להצבעה מרחוק של ועדת אקדמיה בנוגע לחיסיון מסמך הרעיונות שהועלה בישיבתה האחרונה.
  7. עדכוני ועדות.
  8. דיון בנושא מערך המחשוב של האגודה.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 2
  26/02/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 24.2.15 במשרד יו"ר האגודה אשר בקומת אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 1:00

  נוכחים: חברי הוועד המנהל: חביאר דורפסמן, יואב גולן, מאיה נורי, הנא אבו רביע, אביב כהן, דורון מדרוני (מ"מ ועדת הסברה)
  אורחים ומשקיפים: מזכ"ל המועצה- ראובן סלומון, יו"ר האגודה- אבי בן הלל, יו"ר ועדת ביקורת- הגר מזרחי
  חסרים: דרור בן יוסף, רועי סלע (שלח מ"מ במקומו)

  עיקרי הישיבה:

  1. דיון על דו"חות ביקורת.
  2. דיון בנושא דו"ח ועדת בחירות.
  3. דיון בנושא דו"ח ביקורת על הבחירות.
  4. אישור סמכויות הוועדות.
  5. דיון בנוגע להצעת החלטה בנוגע לפעילות ביום הפתוח.
  6. עדכוני ועדות.
  7. עדכוני הנהלה.
  8. נושא מערכות תפעול – נדחה לישיבה הבאה.
  9. קביעת סדר יום.
2014
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 9
  18/08/2014

  הישיבה התקיימה בתאריך 18.8.14 בקומה 1- בבית הסטודנט, בעקבות המצב הביטחוני.
  זמן התחלה משוער: 22:30

  נוכחים: חברי הוועד המנהל: יואב גולן, שי סלע, שירן וקנין, מאיה נורי, ליאור לוין, קטיה אברבוך, ראובן סולומן
  אורחים ומשקיפים: מזכ"ל המועצה- גל פינסלר, יו"ר האגודה- אבי בן הלל, יו"ר ועדת ביקורת- איתי בן יאיר
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. דיון על תחושת חברי הוועד שאינם מעודכנים מספיק בתהליכים הקשורים להתקשרויות עם ספקים חיצוניים.
  2. אישור הצבעה מרחוק למטרת החרגת נוהל בחירת חברות חיצוניות לטובת יום הסטודנט.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 8
  17/08/2014

  הישיבה התקיימה בתאריך 17.8.14 במשרד המועצה אשר בקומת אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 10:00          זמן סיום: 14:10

  נוכחים: חברי הוועד המנהל: יואב גולן, שי סלע, שירן וקנין (נוכחות חלקית), מאיה נורי, ליאור לוין, קטיה אברבוך, ראובן סולומן
  אורחים ומשקיפים: מזכ"ל המועצה- גל פינסלר, יו"ר האגודה- אבי בן הלל, רמ"ד כספים- אושרת גולן, יו"ר ועדת ביקורת- איתי בן יאיר
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכונים של יו"ר האגודה בנושאים: מבצע צוק איתן, תקציב לשנת תשע"ה.
  2. ה"ה גמול יו"ר ועד מנהל.
  3. הצגת עקרונות עבודה לוועדת המשנה לבחירות.
  4. עדכון בנוגע לאירועי נופש אילת בן גוריון 2015.
  5. עדכוני הנהלה.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 6
  08/06/2014

  הישיבה התקיימה בתאריך 8.6.14 במשרד המועצה אשר בקומת אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 19:15          זמן סיום: 22:00

  נוכחים: חברי הוועד המנהל: יואב גולן, שי סלע, שירן וקנין, מאיה נורי, ליאור לוין, קטיה אברבוך, ראובן סולומן
  אורחים ומשקיפים: מזכ"ל המועצה- גל פינסלר, יו"ר האגודה- אבי בן הלל, ח"מ מתן רווה, ח"מ רותם אלדאג
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכונים של יו"ר האגודה בנושאים שונים.
  2. דיון בנושא תכנית העבודה לשנת תשע"ד.
  3. הצגת עקרונות עבודה לוועדת המשנה לבחירות.
  4. הצגת שלבים לאישור תכנית עבודה ותקציב לשנת תשע"ד.
  5. התקדמות בנושא תחקיר אירוע אילת אגודה.
  6. הצבעה על סדר יום לישיבה הבאה.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 5
  17/05/2014

  הישיבה התקיימה בתאריך 13.5.14 במשרד המועצה אשר בקומת אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 13:10          זמן סיום: 15:30

  נוכחים: חברי הוועד המנהל: יואב גולן, שי סלע, שירן וקנין, מאיה נורי, ליאור לוין, קטיה אברבוך
  אורחים ומשקיפים: מזכ"ל המועצה- גל פינסלר, יו"ר האגודה- אבי בן הלל, ח"מ מתן רווה, ח"מ רותם אלדאג
  חסרים: ראובן סולומן

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכונים של יו"ר האגודה בנושאים שונים.
  2. ה"ה עיצוב תיק נהלים משלימים.
  3. דיון בנוגע לערעור שהוגש על ידי מועמדים ליו"ר אגודה, בצירוף ה"ה מיו"ר ועדת ביקורת.
  4. דיון בנוגע להקמת תת ועדה מטעם המועצה לליווי ועדת בחירות.
  5. הצבעה על סדר היום לישיבה הבאה.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 4
  03/05/2014

  הישיבה התקיימה בתאריך 23.4.14 במשרד המועצה אשר בקומת אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 18:15          זמן סיום: 20:30

  נוכחים: חברי הוועד המנהל: יואב גולן, שי סלע, מאיה נורי, ליאור לוין, ראובן סולומון
  אורחים ומשקיפים: מזכ"ל המועצה- גל פינסלר, יו"ר ועדת ביקורת- איתי בן יאיר, ח"מ: מתן רווה, רותם אלדאג
  חסרים: שירן וקנין

  עיקרי הישיבה:

  1. הוצג ע"י יו"ר ועדת ביקורת תחקיר בנוגע לטעות שהתבצעה ע"י ועדת בחירות לשנת תשע"ד.
  2. ה"ה נוהל אחוז חסימה חדש.
  3. דיון בנוגע לצירוף המועמדים שלא נכנסו למועצה בעקבות הטעות.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 3
  28/03/2014

  הישיבה התקיימה בתאריך 25.3.14 במשרד המועצה אשר בקומת אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 9:10          זמן סיום: 11:00

  נוכחים: חברי הוועד המנהל: יואב גולן, שי סלע, שירן וקנין, מאיה נורי, ליאור לוין, ראובן סולומון, קטיה אברבוך
  משקיפים: מזכ"ל המועצה- גל פינסלר, יו"ר ועדת ביקורת- איתי בן יאיר, מ"מ יו"ר האגודה- איתי זמיר
  אורחים: ח"מ רותם אלדאג, רמ"ד הסברה- אחיה שץ
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. הישיבה זומנה במתכונת דחופה ע"מ לדון בנושא ייעוץ משפטי לפירוש סעיף 42.9 בתקנון.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 1
  12/02/2014

  הישיבה התקיימה בתאריך 10.2.14 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 20:30          זמן סיום: 22:30

  נוכחים: חברי הוועד המנהל: יואב גולן, שי סלע, שירן וקנין, מאיה נורי, ליאור לוין, ראובן סולומון, קטיה אברבוך, מנהלת הישיבה- מזכ"ל גל פינסלר
  משקיפים: יו"ר ועד מנהל יוצא- יועד סספורטה, ח"מ- משה לוי, מתן רווה, יו"ר ועדת ביקורת- איתי בן יאיר, יו"ר האגודה- אבי בן הלל

  עיקרי הישיבה:

  1. הקראת סמכויות ותחומי אחריות.
  2. עבודת הוועד המנהל אל מול האגודה.
  3. סקירת פעילות הוועד המנהל במועצה הקודמת ודגשים למהלך השנה.
  4. בחירות ליו"ר ועד מנהל – לתפקיד נבחרה קטיה אברבוך.
  5. בחירות למ"מ ועד מנהל- לתפקיד נבחר שי סלע.
  6. הוגשה התפטרותה של חברת ועדת ביקורת ליז אביסדרס.
2013
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 14
  24/10/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 24.10.13 במשרד המועצה שבבניין בית הסטודנט.
  הישיבה הינה משותפת של הוועד המנהל, ועדת כספים וועדת ביקורת.
  זמן התחלה: 19:00          זמן סיום: 20:00

  נוכחים: חברי הוועד המנהל: דנה גל, שי סלע, ליאור ירוס, יועד סספורטה; חברי ועדת כספים: דוראל ישי, יואב אקשטיין, יועד סספורטה
  משקיפים: יו"ר האגודה- אבי בן הלל, רמ"ד כספים- אורנה פנקס, רואה החשבון של האגודה- עדי ליואי, חברי ועדת ביקורת- שגיב בר יעקב, איתי בן יאיר (נכח טלפונית)
  חסרים: ועד מנהל: סטס גורבוביצקי, ערן לדור, קטיה אברבוך; ועדת כספים: אורן שמש, רומן סונקין, ערן לדור

  עיקרי הישיבה:

  1. אישור הדו"חות הכספיים של האגודה לשנת 2012.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 13
  13/10/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 13.10.13 במשרד המועצה שבבניין בית הסטודנט.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 22:30

  נוכחים: סטס גורבוביצקי, שי סלע, ערן לדור, יועד סספורטה
  משקיפים: יו"ר האגודה- אבי בן הלל, חבר ועדת ביקורת- איתי בן יאיר, מזכ"ל המועצה- אלינור זגורי, חבר המועצה- מתן סלע
  חסרים: דנה גל, ליאור ירוס, קטיה אברבוך

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכונים בנושאים: כללי, תפעול, אקדמיה, כספים.
  2. החלטה על סדר היום של הישיבה הבאה.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 12 וועדת כספים מס' 9
  22/09/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 17.9.13 במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 18:10          זמן סיום: 21:00

  נוכחים: ועד מנהל: סטס גורבוביצקי, שי סלע, ערן לדור, דנה גל; ועדת כספים: ערן לדור, אורן שמש, גל דריימן, יואב אקשטיין
  משקיפים: יו"ר האגודה- אבי בן הלל, חבר ועדת ביקורת- רותם פאר, יו"ר ועדת ביקורת- איתי בן יאיר (נכח בנושא הראשון בלבד), מזכ"ל המועצה- אלינור זגורי, רמ"ד כספים- אורנה פנקס, חברי המועצה- מתן מזרחי, מתן רווה, יואב גולן

  עיקרי הישיבה:

  1. דיון וקבלת החלטה בנושא נוהל רכש.
  2. דיון וקבלת החלטה בנושא תקציב תשע"ד.
  3. עדכוני ועדות והנהלה.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 11
  20/08/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 20.8.13 במשרד המועצה שבבניין בית הסטודנט.
  זמן התחלה: 10:30          זמן סיום: 12:00

  נוכחים: סטס גורבוביצקי, שי סלע, יועד ססטורפה וקטיה אברבוך
  משקיפים: יו"ר האגודה- אבי בן הלל, חבר ועדת ביקורת- רותם פאר, חברי המועצה- מתן רווה, יואב גולן
  חסרים: דנה גל, ליאור ירוס, ערן לדור

  עיקרי הישיבה:

  1. פרויקט שיפוצו והפעלתו של מערך חוגי האירובי של האגודה.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 10
  28/06/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 28.6.13 במשרד המועצה שבבניין בית הסטודנט.
  זמן התחלה: 19:00          זמן סיום: 23:00

  נוכחים: שי סלע, יועד ססטורפה, ליאור ירוס, ערן לדור
  משקיפים: מזכ"ל המועצה- אלינור זגורי, יו"ר האגודה- אבי בן הלל, חבר ועדת ביקורת- איתי בן יאיר, חברי המועצה- מתן רווה, ליאור לווין
  חסרים: דנה גל, סטס גורבוביצקי וקטיה אברבוך

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכונים בנושאים שונים.
  2. קבלת החלטות בנושאים שנדונו.
  3. סדר יום לישיבה הבאה.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 9
  25/06/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 25.6.13 במשרד המועצה שבבניין בית הסטודנט.
  זמן התחלה: 14:03          זמן סיום: 16:08

  נוכחים: שי סלע, יועד ססטורפה, ליאור ירוס, ערן לדור, דנה גל, סטס גורבוביצקי, קטיה אברבוך
  משקיפים: מזכ"ל המועצה- אלינור זגורי, יו"ר האגודה- אבי בן הלל, חבר ועדת ביקורת- איתי בן יאיר, חבר המועצה- איתי פורמן
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. הסבר על תהליך בניית תקציב.
  2. עדכונים.
  3. הצגת מכתב שנשלח מפלוני, המוחה כנגד החלטת המועצה בדבר אי עבודה של האגודה עם עסקים המתנים את הכניסה אליהם בהצגת תעודת סטודנט יותר משלושה ימים בשבוע.
  4. סדר יום לקראת הישיבה הבאה.
  5. קבלת החלטות.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 8
  09/06/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 9.6.13 במשרד יו"ר האגודה שבבניין בית הסטודנט.
  זמן התחלה: 10:15          זמן סיום: 11:00

  נוכחים: שי סלע, יועד ססטורפה, ליאור ירוס, סטס גורבוביצקי, קטיה אברבוך
  משקיפים: מזכ"ל המועצה- אלינור זגורי, יו"ר האגודה- אבי בן הלל, סיו"ר האגודה- איתי זמיר, חברת ועדת ביקורת- אביב פרנק, חבר המועצה- מתן רווה
  חסרים: ערן לדור, דנה גל

  עיקרי הישיבה:

  1. עמדת האגודה בנושא המאבק כנגד ביטול הטבת המס לסטודנטים.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 7
  27/05/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 27.5.13 במשרד המועצה שבבניין בית הסטודנט.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 23:45

  נוכחים: שי סלע, יועד ססטורפה, ליאור ירוס, סטס גורבוביצקי, קטיה אברבוך, ערן לדור, דנה גל
  משקיפים: יו"ר האגודה היוצא- נתי חסון, יו"ר ועדת ביקורת- מור צורן, חברי המועצה- מתן רווה, לירז יפה, ליאור לווין, יו"ר ועדת הסגל הזוטר של אוניברסיטת בן גוריון- אסף בונדי
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכוני הנהלה וועדות בנושאים שונים.
  2. עדכון מפי אסף בונדי על חוסר התקדמות בפתרון הסכסוך בין הסגל הזוטר לאוניברסיטה.
  3. קביעת הנושאים לסדר היום לשיבת המועצה.
  4. קבלת החלטות בנושאים שונים.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 6
  22/04/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 22.4.13 במשרד המועצה שבבניין בית הסטודנט.
  זמן התחלה: 19:00          זמן סיום: 20:00

  נוכחים: שי סלע, יועד ססטורפה, ליאור ירוס, סטס גורבוביצקי, לירז יפה, דנה גל
  משקיפים: יו"ר ועדת ביקורת- מור צורן, חברי המועצה- איתי פורמן, קטיה אברבוך
  חסרים: ערן לדור

  עיקרי הישיבה:

  1. קביעת סדר יום לשיבה הקרובה.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 5
  17/04/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 17.4.13 במשרד המועצה שבבניין בית הסטודנט.
  זמן התחלה: 10:00          זמן סיום: 12:30

  נוכחים: שי סלע, יועד ססטורפה, ליאור ירוס, סטס גורבוביצקי, דנה גל, ערן לדור
  משקיפים: יו"ר ועדת ביקורת- מור צורן, יו"ר האגודה- נתי חסון
  חסרים: לירז יפה

  עיקרי הישיבה:

  1. ייעוד עודפי התקציב מחציון א' ותעדופם.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 4
  08/04/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 8.4.13 במשרד המועצה שבבניין בית הסטודנט.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 24:10

  נוכחים: חברי הוועדה: שי סלע, יועד ססטורפה, ליאור ירוס, סטס גורבוביצקי, דנה גל, ערן לדור, לירז יפה
  משקיפים: מזכ"ל המועצה- אלינור זגורי, יו"ר ועדת ביקורת- מור צורן, יו"ר האגודה- נתי חסון, יו"ר אסר"ן- יונתן גופר
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. הצגת תכנית עבודה של אסר"ן.
  2. עדכוני ועדות.
  3. קבלת החלטות בנושאים שונים.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 3
  10/03/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 10.3.13 במשרד המועצה שבבניין בית הסטודנט.
  זמן התחלה: 16:10          זמן סיום: 20:14

  נוכחים: חברי הוועדה: שי סלע, יועד ססטורפה, סטס גורבוביצקי, דנה גל, ערן לדור, לירז יפה
  משקיפים: מזכ"ל המועצה- אלינור זגורי, חבר ועדת ביקורת- שי חלבי, יו"ר האגודה- נתי חסון, יו"ר אסר"ן- יונתן גופר, רמ"ד אקדמיה- צליל שריקי, אסף לבנה- ח"מ לשעבר מהנדסת חשמל

  עיקרי הישיבה:

  1. הכרות עם יו"ר אסר"ן ולמידה על יעודה, מבנה וייחודה של העמותה.
  2. עדכון והצגת דו השיח בין ועדי הכיתות של חשמל לבין האוניברסיטה למציאת פתרון לבעיות האקדמיות במחלקה.
  3. עדכוני הנהלה וועדות.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל וועדת כספים מס' 3
  28/02/2013

  ישיבה בפורום של ועדת כספים, ועד מנהל וועדת ביקורת לבחינת הדו"חות הכספיים ואישורם.
  הישיבה התקיימה בתאריך 27.2.13 בכיתה באוניברסיטה.
  זמן התחלה: 18:10          זמן סיום: 19:30

  נוכחים: ועד מנהל: שי סלע, יועד ססטורפה, סטס גורבוביצקי, ערן לדור; ועדת כספים: יואב אקשטיין, דוראל ישי, גל דריימן, אורן שמש, רומן סונקין, יועד ססטורפה, ערן לדור; ועדת ביקורת: מור צורן, אביב פרנק, שי חלבי, איתי בן יאיר
  משקיפים: יו"ר האגודה- נתי חסון, רמ"ד כספים- אורנה פנקס, רואה החשבון של האגודה- עדי ליואי
  חסרים: ועד מנהל: דנה גל, לירז יפה; ועדת ביקורת: דורון קרנסטי

  עיקרי הישיבה:

  1. לימוד הדו"חות הכספיים.
  2. הבנה של הנתונים הכספיים המוצגים בדו"ח.
  3. הצגת הנתונים הכספיים.
  4. קבלת החלטות.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 2
  14/02/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 14.2.13 במשרד המועצה שבבניין בית הסטודנט.
  זמן התחלה: 20:07          זמן סיום: 24:39

  נוכחים: חברי הוועדה: שי סלע, יועד ססטורפה, סטס גורבוביצקי, דנה גל, ערן לדור, לירז יפה, עדיאל אשרוב
  משקיפים: מזכ"ל המועצה- אלינור זגורי, חבר ועדת ביקורת- איתי בן יאיר, יו"ר האגודה- נתי חסון

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכוני הנהלה וועדות בנושאים שונים.
  2. הצגה ודיון על דו"ח ביקורת.
  3. הצגה ודיון על דו"ח בחירות.
  4. קביעת סדר יום לישיבה הבאה.
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 1
  20/01/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 20.1.13 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 17:00          זמן סיום: 19:00

  נוכחים: חברי הוועד: יועד ססטורפה, סטס גורבוביצקי, דנה גל, ערן לדור, לירז יפה, עדיאל אשרוב
  משקיפים: קסם סיימון, מזכ"ל המועצה- אלינור זגורי, יו"ר ועדת ביקורת- מור צורן, חברי מועצה- יואב אקשטיין ושי סלע

  עיקרי הישיבה:

  1. הקראת סמכויות ותחומי אחריות.
  2. עבודה עם ועדת ביקורת.
  3. הצגת ובחירת בחירת חבר מועצה שיצטרף לוועדת תרבות- טל ווסר נבחרה פה אחד
  4. סקירה היסטורית של הדברים שנעשו בוועדה בשנה שעברה.
  5. מעבר על החלטות מועצה מהשנה הקודמת ובדיקת הנושאים המצריכים המשך פעילות בנושא.
  6. ועדת ביקורת- סקירה לגביי דו"ח ביקורת.
  7. בחירות ליו"ר ועד מנהל- יועד סספורטה נבחר פה אחד.
  8. בחירות לממלא מקום ועד מנהל- לירז יפה נבחרה פה אחד.
  9. החלטה לגביי מועד ישיבת המועצה הקרובה.
2012
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 12
  31/07/2012

  הישיבה התקיימה בתאריך 30.7.13 בחדר מועצת האגודה אשר בבניין בית הסטודנט.
  זמן התחלה: 17:10          זמן סיום: 21:00

  נוכחים: חברי הוועד: אוריה ברונשוויג, ברק דייויס, אפרת הולצמן, חן כהן, יועד סספורטה; מזכ"ל המועצה: קסם סיימון; יו"ר וועדת ביקורת: מור צורן, יו"ר האגודה: נתי חסון.

  עיקרי הישיבה:
  1 .עדכוני הנהלה – יו"ר האגודה.
  2 .עדכוני מועצה – מזכירות המועצה.
  3 .הצגת מסקנות הוועדה לבדיקת מכירת חברת ש.ע.ל – יו"ר האגודה.
  4 .הגדרת ייעוד, חזון וערכים לאגודת הסטודנטים – יו"ר האגודה.
  5 .קביעת לוח זמנים להכנת התקציב לשנת תשע"ג.
  6 .הכנת מסמך מדיניות תקציב וחלוקתו.

 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 9
  02/06/2012

  הישיבה התקיימה בתאריך 2/6/12 בלשכת המועצה אשר במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 15:20        זמן סיום: 00:22

  נוכחים: חברי הועד המנהל: יועד סספורטה, רועי שבתאי, אפרת הולצמן, אוריה ברונשוויג
  נוכחים נוספים: חברת ועדת ביקורת – מור צורן; יו"ר האגודה היוצא: אורי קידר (עדכוני יו"ר ודיון טופס שמירת סודיות); יו"ר האגודה הנכנס: נתי חסון (עדכוני יו"ר ודיון טופס שמירת סודיות)
  חסרים: שירן נבעה, חן כהן, ברק דייויס

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכוני יו"ר.
  2. עדכוני ועדות.
  3. סדר יום לישיבת מועצה.
  4. כרטיסים למופע הוקרה למילואים.

   

 • סיכום ישיבת ועד מנהל מס' 8
  28/05/2012

  הישיבה התקיימה בתאריך 22/5/12 בלשכת המועצה אשר במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 15:08       זמן סיום: 20:11

  נוכחים: חברי הוועד המנהל: יועד סספורטה, רועי שבתאי, חן כהן, ברק דייויס, אפרת הולצמן, אוריה ברונשוויג
  נוכחים נוספים: מזכ"ל המועצה– קסם סיימון, יו"ר ועדת ביקורת – יוחאי זוהר, יו"ר האגודה היוצא: אורי קידר (עדכוני יו"ר ודיון טופס שמירת סודיות), יו"ר האגודה הנכנס: נתי חסון (עדכוני יו"ר ודיון טופס שמירת סודיות)
  חסרים: שירן נבעה

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכוני יו"ר.
  2. טופס שמירת סודיות לחברי המועצה.
  3. עדכוני ועדות.
  4. התנהגות.
  5. כרטיסים למופע הוקרה למילואים.
  6. נסיעה חזרה לבתים מישיבות מועצה שמסתיימות מאוחר.
 • סיכום ישיבת הוועד המנהל מס' 15
  21/05/2012

  הישיבה התקיימה בתאריך 21/5/12 בלשכת מועצת האגודה שבבניין בית הסטודנט.
  זמן תחילת הישיבה: 00:15         זמן סיום: 00:17

  נוכחים: חברי הוועד: אוריה ברונשוויג, אפרת הולצמן, חן כהן, רועי שבתאי; חברי מועצה: איתמר יוגב, לירז יפה; חברי הנהלת האגודה: יו"ר האגודה – נתי חסון, רמ"ד הסברה – אחיה שץ , רמ"ד אקדמיה – צליל שריקי; יו"ר ועדת ביקורת: מור צורן
  חסרים: שירן נבעה, יועד סספורטה, ברק דייויס.

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכוני יו"ר – מופע פתיחת שנה, נושא המחלקה לפוליטיקה וממשל.
  2. עדכוני מזכירות.

   

 • סיכום ישיבת הוועד המנהל מס' 4
  12/03/2012

  הישיבה התקיימה בתאריך 5.3.12 בחדר ישיבות אשל בית הסטודנט, קומה 2.
  זמן התחלה: 00:18       זמן סיום: 15:22

  נוכחים: חברי הוועד המנהל: יועד סספורטה, חן כהן, אפרת הולצמן, שירן נבעה, ברק דיוויס, רועי שבתאי, אוריה בראונשוויג.
  נוכחים נוספים: אורי קידר- יו"ר האגודה; אורנה פנקס- רמ"ד כספים; נתי חסון-ח"מ; כפיר יחזקאלי- דירקטור בש.ע.ל; חברי ועדת כספים: ערן לדור, אור נחושתן ודדי עטר; ח"מ איתמר יוגב

  עיקרי הישיבה:

  1. דיון בנושא ש.ע.ל – נושא סגור.
  2. עדכון של יו"ר הסגל הזוטר בבן גוריון לגבי השביתה.
  3. דיון על סדר היום של ישיבת המועצה הקרובה.
 • סיכום ישיבת הוועד המנהל מס' 2
  30/01/2012

  הישיבה התקיימה בתאריך 29.1.12 בחדר ישיבות 301 בניין 74.
  זמן התחלה: 20:00       זמן סיום: 23:45

  נוכחים: חברי הוועד המנהל: יועד סספורטה, חן כהן, אפרת הולצמן, שירן נבעה, ברק דיוויס, רועי שבתאי
  נוכחים נוספים: קסם סיימון- מזכ"ל המועצה; אורי קידר- יו"ר האגודה; הדס לוי- סיו"ר האגודה- הדס לוי (עזבה לאחר הנושא הראשון); יוחאי זוהר- יו"ר ועדת ביקורת (הגיע ב-20:40); נתי חסון- יו"ר הוועד המנהל היוצא; עו"ד רן פלדמן; רמ"ד אקדמיה- איתי רוגטקה (הגיע ב-21:35); ח"מ איתמר יוגב (עזב בתום הנושא השני)
  חסרים: איתמר ברונשוויג

  עיקרי הישיבה:

  1. דיון בנושא הגוף הכלכלי – נושא סגור.
  2. דיון בהצעת ההחלטה ניהול מאבק בנושא התנאים האקדמיים.
  3. דיון ועדכונים בנושא מאבק הסגל האקדמי הזוטר.
 • סיכום ישיבת הוועד המנהל מס' 1
  16/01/2012

  הישיבה התקיימה בתאריך 16.1.12 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 16:45       זמן סיום: 19:15

  נוכחים: חברי הוועד המנהל: יועד סספורטה, חן כהן, אפרת הולצמן, שירן נבעה, ברק דיוויס, רועי שבתאי, אוריה ברונשוויג
  נוכחים נוספים: קסם סיימון- מזכ"ל המועצה, יוחאי זוהר-חברת ועדת ביקורת, נתי חסון- יו"ר ועד מנהל היוצא, איתי נוקד (ח"מ לשעבר) ואיתי רוגטקה (רמ"ד אקדמיה) – הצטרפו רק לנושא ה"ה הצטרפות למאבק.

  עיקרי הישיבה:

  1. הצגת הועד המנהל- רקע, מעמד, אחריות, תפקידים, עבודה עם המזכ"ל, קשר למדורים וקשר לוועדות.
  2. עבודה עם ועדת ביקורת.
  3. הצגת לו"ז ישיבת המועצה.
  4. ה"ה להדחת חבר ועדת ביקורת.
  5. ה"ה הצטרפות למאבק אקדמי.
  6. נוהל הטרדות מיניות.
  7. בחירות ליו"ר ועד מנהל וממלא מקום ועד מנהל.
נגישות