ועדת אקדמיה התכנסה לישיבתה הראשונה למועצת תשפ"א

בתאריך ה-03/01/2021 במערכת הזום

.

לסיכומי הישיבות:

2019
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבה ראשונה
  06/01/2019

  ועדת אקדמיה התכנסה לישיבתה הראשונה לשנת תשע"ט

  בתאריך 30/12/2018 במשרד מזכ"ל בשעה 21:15

  עיקרי הישיבה

  1. עדכוני יו"ר
  2. עדכוני רמ"ד אקדמיה
  3. מודלים
  4. סיכום שנה מועצה
 • סיכום ישיבה שנייה
  03/03/2019

  ועדת אקדמיה התכנסה לישיבתה השנייה לשנת תשע"ט

  בתאריך 27/2/2019 במשרד מזכ"ל בשעה 18:15

  עיקרי הישיבה

  1. פרויקט "ערך בכיתה".
  2. האקתון.
  3. מבחנים חריגים.
  4. הצגת מסמך בקשת תרומות מחבר נאמנים.
  5. הצגת סטטוס חציוני של תכנית העבודה המדורית.
  6. דיון בהצעות לנוהל הבחינות.
 • סיכום ישיבה שלישית
  06/03/2019

  הישיבה התקיימה בתאריך 5/3/2019 בחדר מעורבות ] 238 .]
  זמן התחלה: 20:40 זמן סיום: 21:15

 • סיכום ישיבה רביעית
  28/03/2019

  הישיבה התקיימה בתאריך 26/3/2019 במשרד מזכ"ל

  זמן התחלה: 21:00         זמן סיום: 22:42

   

  עיקרי הדברים:
  1. עדכוני יו"ר:
  א. תקופת מכרזים.
  ב. שינוי מבנה האגודה וההשפעה על משרד מיזמים אקדמיים.
  ג. קידום פרויקטים אישיים – זיגי, תקנון עבודות ושינוי שיטת הרישום לקורסים.
  ד. אי ביצוע החלטות מועצה משנה שעברה.
  ה. מסמך ציפיות מיו"ר אגודה נכנס.
  2. עדכוני רמ"ד:
  א. האקתון.
  ב. נוהל בחינות.
  ג. שיחות חתך דיקנים.
  ד. ערבי הוקרה.
  ה. פרויקט ערך בכיתה.
  ו. קמפיין "סתם שתדעו".
  3. הצעה לבניית אתר דירוגים.
  4. העברה תקציבית ממדור אקדמיה למדור הסברה.

 • סיכום ישיבה חמישית
  13/05/2019

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכוני יו"ר הועדה.
  2. עדכוני רמ"ד.
  3. דיונים
   1. קשיים אקדמיים של סטודנטים ערבים.
   2. הצעת שת"פ מרצים-סטודנטים בהכנת מצגות.
   3. נוהל עבודות.
  4. הצעות החלטה
   1. בחירת פרויקטים לסקר סטודנטים מקנסות מועדי ב'.
 • סיכום ישיבה שישית
  05/06/2019

  עיקרי הישיבה:

  • עדכוני יו"ר הועדה.
  • עדכוני רמ"ד.
  • סיכום שנת פעילות תשע"ט.
  • קביעת מטרות המדור לשנה הבאה.

   

  מטרות המדור שנקבעו ע"י הועדה לשנת תש"פ:

  1. קידום שיפור האיכות והחדשנות בהוראה.
  2. העמקת הקשר והרחבת שיתוף הפעולה של האגודה עם האוניברסיטה והציר האקדמי.
  3. הגברת המודעות לשירותי המדור והנגשת מידע אקדמי.
  4. טיפוח מקצועיות מדורית.
  5. הגברת פעילות המדור למען קהלים ייחודיים.
  6. תחזוק, שיפור והרחבת שירותי המדור.
 • סיכום ישיבה שבע
  04/09/2019
2018
תאריך פרסום
2017
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 8
  21/01/2018

  הישיבה התקיימה בתאריך 06.01.18 במשרד מזכ"ל המועצה.
  זמן התחלה: 21:00          זמן סיום : 00:30

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכוני יו"ר אקדמיה.
  2. עדכוני רמ"ד אקדמיה.
  3. תיקוף מסמך "המאבק לשיפור איכות ההוראה"
  4. שינוי שם תקן במשרד

   

 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 7
  05/11/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 08.11.17 במשרד מזכ"לית.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום : 00:00

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכוני יו"ר אקדמיה.
  2. עדכוני רמ"ד אקדמיה.
  3. מינוי מ"מ ליו"ר הועדה.

   

 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 6
  22/08/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 22.8.17 במשרד מזכ"לית.
  זמן התחלה: 09:00          זמן סיום: 13:00

  נוכחים: חברי הוועדה: שמעו דייןן, נאווה מליק, ערן בן שלום, ליאור רביד, נועה מילשטיין, מהדי חסן, רמ"ד הסברה – סלומי ביטון.
  משקיפים: חברי מועצה – גל מאיר, ים אנטר, אור קריף. חבר ועדת ביקורת – גל דורון.
  חסרים: אין.

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכוני יו"ר אקדמיה.
  2. עדכוני רמ"ד אקדמיה.
  3. מינוי ממלא מקום יו"ר ועדה.
  4. סטטוס תקופת מבחנים.
  5. סטטוס תוכניות עבודה.
 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 5
  07/08/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 7.8.17 במשרד מזכ"לית.
  זמן התחלה: 15:30          זמן סיום: 19:00

  נוכחים: חברי הוועדה: שמעון דיין, נאוה מליק, ערן בן משה וליאור רביד.
  משקיפים: רמ"ד אקדמיה – סלומי ביטון, חבר מועצה – גל מאיר, חבר ועדת ביקורת – גל דורון.
  חסרים: מהדי חסן ונועה מילשטיין.

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכוני יו"ר אקדמיה.
  2. עדכוני רמ"ד אקדמיה.
  3. סטטוס תקופת מבחנים.
  4. סטטוס תוכניות עבודה.
 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 4
  22/06/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 22.6.17 במשרד מזכ"לית.
  זמן התחלה: 18:00          זמן סיום: 20:25

  נוכחים: שמעון דיין, נאוה מליק, ערן בן משה, נועה מילשטיין, ליאור רביד.
  משקיפים: רמ"ד אקדמיה – סלומי ביטון, חבר ועדת ביקורת – יובל.
  חסרים: מהדי חסן.

  עיקרי הישיבה:

  1. סקירת דו"ח הביקורת שנודע בועדת אקדמיה ומדור אקדמיה.
  2. קביעת יעדי מדור אקדמיה לשנת תשע"ח.
  3. עדכוני יו"ר אקדמיה.
  4. עדכוני רמ"ד אקדמיה.
 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 3
  24/04/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 24.4.17 בלשכת המועצה
  זמן התחלה: 22:00          זמן סיום: 21:55

  נוכחים: חברי הוועדה: שמעון, נאווה, מהדי, ערן, נועה מילשטיין, ליאור, נועה אלמן
  משקיפים: עובדי אגודה: רמ"ד אקדמיה- מאיה, מנהל סיוע אקדמי- עופר; חבר מועצה: גל מאיר; חבר ועדת ביקורת: יובל
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכוני יו"ר אקדמיה.
  2. עדכוני רמ"ד אקדמיה.
  3. סטטוס תוכנית עבודה במדור אקדמיה ופנים להמשך.
  4. נושאים ותהליכים להמשך.
 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 2
  27/03/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 26.3.17 בלשכת המועצה
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 23:15

  נוכחים: חברי הוועדה: שמעון, נאווה, מהדי, ערן ונועה מילשטיין.
  משקיפים: עובדי אגודה: רמ"ד אקדמיה- מאיה, מנהל סיוע אקדמי- עופר, רמ"ד מעורבות- אופיר; חבר מועצה: גל מאיר; חבר ועדת ביקורת: יובל
  חסרים: ליאור ונועה אלמן.

  עיקרי הישיבה:

  1. הצעת החלטה בנושא נוהל הבחינות – התקבלה.
  2. סיכום תקופת בחינות סמסטר א' 2017 ע"י רמ"ד אקדמיה.
  3. עדכוני יו"ר אקדמיה.
  4. עדכוני רמ"ד אקדמיה.
 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 1
  29/01/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 22.01.17 במשרד מזכ"ל המועצה.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 22:00

  עיקרי הישיבה:

  1. בחירת יו"ר ועדה
  2. אישור סמכויות הוועדה

   

2016
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 5
  25/05/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 25.5.16 בלשכת המועצה
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 22:00

  נוכחים: חברי הוועדה: משה שלום, ישי דהן
  משקיפים: רמ"ד אקדמיה- מאיה דרפנר; חבר ועדת ביקורת- ליאוניד ריזינסקי
  חסרים: גלעד אפרתי, ליעד אוחנה, נאור דרעי

  עיקרי הישיבה:

  1. הצעת החלטה בנושא מיסוד שיחות עם הנהלת האוניברסיטה – התקבלה.
  2. עדכונים אקדמיים.
  3. הבהרות תקנון לגבי מילואים.
  4. תמיכה בפרויקטים אקדמיים שקשורים עם מעורבות.
  5. תמיכה של סטודנטים שנה ב' בשנה א'.
  6. סקר מחלקות.
 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 4
  04/04/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 4.4.16 בלשכת המועצה
  זמן התחלה: 22:00          זמן סיום: 23:15

  נוכחים: חברי הוועדה: משה שלום, נאור דרעי, ישי דהן
  משקיפים: רמ"ד אקדמיה- מאיה דרפנר; חבר ועדת ביקורת: יו"ר ועדת ביקורת- שגיב בן יעקב
  חסרים: שמעון דיין, גלעד אפרתי, ליעד אוחנה

  עיקרי הישיבה:

  1. הצעה החלטה בנושא שינוי בתקנים – התקבלה.
  2. עדכונים אקדמיים.
 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 3
  14/03/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 6.3.16 בחדר מעורבות
  זמן התחלה: 21:00          זמן סיום: 23:00

  נוכחים: חברי הוועדה: גלעד אפרתי, ליעד אוחנה, נאור דרעי, ישי דהן
  משקיפים: רמ"ד אקדמיה- מאיה דרפנר; חבר ועדת ביקורת: ליאוניד ריזינסקי
  חסרים: משה שלום, שמעון דיין

  עיקרי הישיבה:

  1. פרוייקט מנטורים.
  2. שיח עם מרצים.
  3. סטודנטים של שנה א' יתחילו ללמוד שבוע לפני.
  4. חיבור ועדים למדור.
  5. סקר הוראה מתוקשבת.
  6. פגישת הוועדה עם המדור.
2015
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 12
  06/01/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 6.1.16 במשרד המועצה
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 22:00

  נוכחים: חברי הוועדה: ליעד אוחנה, גלעד אפרתי, ישי דהן, שמעון דיין, משה שלום, ליאור מאיק, נאור דרעי; רמ"ד אקדמיה- מאיה דרפנר; יואב גולן, תדי פרימרמן
  משקיפים: חבר ועדת ביקורת: ליאוניד ריזינסקי
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. הצעת החלטה בנושא בחירת יו"ר ועדת אקמיה – התקבלה.
  2. הצעת החלטה בנושא סמכויות הועדה – התקבלה.
  3. הכרות עם המדור והוועדה.
 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 11
  20/10/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 11.10.15 בלשכת המועצה
  זמן התחלה: 20:20          זמן סיום: 23:20

  נוכחים: חברי הוועדה: יואב גולן, שמעון דיין, ערן עופר, ערן יוסוב, תדי פרימרמן, עמיחי הרן
  משקיפים: רמ"ד אקדמיה- מאיה דרפנר; חבר ועדת ביקורת: ליאוניד ריזינסקי
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. הצעת החלטה בנושא בחירת יו"ר ועדת אקדמיה – התקבלה.
  2. הצעת החלטה בנושא בחירת מ"מ יו"ר ועדת אקדמיה – התקבלה.
  3. דיון בנושא ספריית ההשאלה ועדכוני מדור אקדמיה.
  4. סקירת תהליך שיפור איכות ההוראה – דיון על המשך סדר פעולות.
 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 10
  09/09/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 7.9.15, במשרד המזכ"ל אשר במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 19:00          זמן סיום: 21:35

  נוכחים: חברי הוועדה: ערן יוסוב, עמיחי הרן, יואב גולן, ערן הופר; עובדי מדור אקדמיה: רמ"ד אקדמיה- מאיה דרפנר; חבר ועדת ביקורת: ליאוניד ריזינסקי
  משקיפים: מ"מ מזכ"ל המועצה- דורון מדרוני
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. אישור תכנית העבודה של מדור אקדמיה לשנת 2015-2016.
  2. מעבר ואישור הקוד האתי לוועדי הכיתות.
  3. שינוי התקינה של משרד סיוע אקדמי.
 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 9
  14/08/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 12.8.15, במשרד המזכ"ל אשר במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 15:10          זמן סיום: 17:00

  נוכחים: חברי הוועדה: ערן יוסוב, עמיחי הרן, טדי, חביאר; עובדי מדור אקדמיה: רמ"ד אקדמיה- מאיה דרפנר; חבר ועדת ביקורת: ליאוניד ריזינסקי
  משקיפים: מ"מ מזכ"ל המועצה- דורון מדרוני

  עיקרי הישיבה:

  1. סקירת וקבלת תכנית העבודה של מדור אקדמיה לשנת 2015-2016.
  2. בחירת יו"ר ועדה חדש.
 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 8
  05/07/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 1.7.15, במשרד המזכ"ל אשר במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 19:00          זמן סיום: 22:45

  נוכחים: חברי הוועדה: ערן יוסוב, עמיחי הרן, טדי, יואב, חביאר; עובדי מדור אקדמיה: רמ"ד אקדמיה- מאיה דרפנר; מנהלת משרד מילואים, מנהלת משרד מיזמים אקדמיים ומנהלת משרד סיוע אקדמי
  אורחים: ח.מ ניתאי, מזכ"ל המועצה

  עיקרי הישיבה:

  1. הכרת מנהלות המשרד.
  2. קביעת יעדי המדור לשנה הבאה.
  3. דיון על עדיפות רכז סיוע אקדמיה מהנדסה או טבע – עמיחי.
  4. עדכון על מסמך איכות ההוראה.
  5. הגדלת תקן מנהלת משרד סיוע אקדמיה
  6. דיון על נושא קורסי בחירה (קורסי ספורט בפרט) – ניתאי
  7. רכזת סיוע אקדמיה רפואה – תדי
 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 7
  07/06/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 3.6.15, במשרד היו"ר אשר במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 22:00          זמן סיום: 23:00

  נוכחים: חברי הוועדה: ערן יוסוב, עמיחי הרן, טדי, יואב, חביאר, אלדר; עובדי מדור אקדמיה: רמ"ד אקדמיה- מאיה דרפנר; חבר ועדת ביקורת: אור; יו"ר האגודה- אורי רט.
  אורחים: צליל יוגב, תום לבהר

  עיקרי הישיבה:

  1. קבלת הסתייגויות ממאיה ואורי על מסמך שיפור ההוראה.
  2. מעבר על דו"ח ביקורת על ספריית ההשאלה.
 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 6
  05/05/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 4.5.15, במשרד היו"ר אשר במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 22:30

  נוכחים: חברי הוועדה: ערן יוסוב, ערן עפר, עמיחי הרן, טדי, יואב, חביאר, אלדר; עובדי מדור אקדמיה: עדי- רמ"ד יוצאת, מאיה- רמ"ד נכנסת; חבר ועדת ביקורת: אור; יו"ר האגודה- אורי רט.

  עיקרי הישיבה:

  1. קבלת פנים של מאיה.
  2. דיון על סעיף הגדרת מבחן חריג.
  3. קביעת עדיפות לכל דרישה.
  4. המשך הדרך.
 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 5
  20/04/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 20.4.15, במשרד היו"ר אשר במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 17:00          זמן סיום: 19:00

  נוכחים: חברי הוועדה: ערן יוסוב, ערן עפר, עמיחי הרן, טדי, יואב, חביאר, אלדר; עובדי מדור אקדמיה: עדי- רמ"ד, טל ריפא- מנהל סיוע אקדמי, דור- רכז רוח וחברה וניהול; חבר ועדת ביקורת: אור
  משקיפים: ח.מ דור אופנהיים

  עיקרי הישיבה:

  1. דיון על כלל הנקודות וקביעת נקודות המסמך הסופי שיוצג בפני האוניברסיטה.
 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 4
  23/03/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 18.3.15, בחדר חוגים אשר במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 00:30

  נוכחים: חברי הוועדה: ערן יוסוב, ערן עפר, עמיחי, טדי, יואב, חביאר, אלדר
  משקיפים: ח.מ מאיה נורי, ח.מ לאוניד רייס, ח.מ דורון מדרוני

  עיקרי הישיבה:

  1. הצבעה על קיום הפגישה ללא חבר ועדת ביקורת – התקבל פה אחד.
  2. הוחלט על חסיון מסמך ההצעות לפי נוהל "הצבעה מרחוק"
 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 3
  29/03/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 11.3.15, בחדר חוגים אשר במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 19:00          זמן סיום: 21:00

  נוכחים: חברי הוועדה: ערן יוסוב, ערן עפר, עמיחי, טדי, יואב, חביאר, אלדר; רמ"ד אקדמיה: עדי סופר אלקבץ; מנהל משרד סיוע אקדמי: טל ריפא, ביקורת: אור.
  משקיפים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. החלטה על לוח הזמנים ליצירת מסמך דרישות.
  2. קביעת הליך העבודה בשיתוף עם המדור.
 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 2
  04/02/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 3.2.15, בלשכת המועצה אשר במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 22:30

  נוכחים: חברי הוועדה: ערן יוסוב, ערן עופר, עמיחי, טדי, יואב, חביאר; רמ"ד אקדמיה: עדי סופר אלקבץ; ביקורת: אור.
  משקיפים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. הצגת המדור ותכנית העבודה – רמ"ד אקדמיה, עדי.
  2. הצגת מאבק ועדי הנדסה עם הפקולטה להנדסה – רמ"ד אקדמיה, עדי.
  3. דיון על פעילות הוועדה במאבק – חביאר דורפסמן.
 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 1
  13/01/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 13.1.15, בלשכת המועצה (בית הסטודנט, קומה 1, משרד 175).
  זמן התחלה: 20:30          זמן סיום: 22:30

  נוכחים: חברי הוועדה: חביאר דורפסמן, יואב גולן, ערן יוסוב, ערן עפר, אלדר כהן, תדי פרימרמן, עמיחי הרן; מזכ"ל המועצה היוצאת- גל פינסלר
  משקיפים: רמ"ד אקדמיה: עדי סופר אלקבץ; חבר ועדת ביקורת: אור; ח"מ צליל יוגב
  אורחים: אין
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. בחירת יו"ר הוועדה.
  2. בחירת ממלא מקום יו"ר הוועדה.
  3. המלצת הוועדה למליאה לקבל סמכויות הוועדה.
  4. הצגת סיכום שנה חולפת.
2014
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 7
  16/09/2014

  הישיבה התקיימה בתאריך 9.9.14, בלשכת המועצה, אשר בבית הסטודנט.
  זמן התחלה: 15:00          זמן סיום: 16:30

  נוכחים: חברי הוועדה: חביאר דורפסמן, יואב גולן, הנא אבו רביעה, שי יחזקאל, תאיר טהר; רמ"ד אקדמיה: עדי סופר אלקבץ
  משקיפים: חבר ועדת ביקורת: אור קרן

  עיקרי הישיבה:

  1. הצגת תכנית עבודה לשנת תשע"ה – רמ"ד אקדמיה.
  2. דיון בנושא טיפול בוועדי כיתות אשר התבטאו בצורה לא הולמת.
  3. קביעה כי רק סטודנט חבר אגודה זכאי לקבל הטבות ועדי כיתות.
 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 5
  20/06/2014

  הישיבה התקיימה בתאריך 17.6.14, בלשכת המועצה, אשר בבית הסטודנט.
  זמן התחלה: 17:15          זמן סיום: 18:45

  נוכחים: חברי הוועדה: חביאר דורפסמן, יואב גולן, קטיה אברבוך, הנא אבו רביעה, מיכאל סידורוב, תאיר טהר; רמ"ד אקדמיה: עדי סופר אלקבץ
  משקיפים: חבר ועדת בחירות- שירן מאור (במחצית השנייה של הישיבה)

  עיקרי הישיבה:

  1. הצגת דו"ח ביקורת ודיון במסקנותיו.
  2. קביעת יעדי המדור לשנת הלימודים תשע"ה
 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 4
  29/05/2014

  הישיבה התקיימה בתאריך 29.5.14, בחדר חוגים 237, אשר בבית הסטודנט.
  זמן התחלה: 16:15          זמן סיום: 18:45

  נוכחים: חברי הוועדה: חביאר דורפסמן, יואב גולן, הנא אבו רביעה, שי יחזקאל, תאיר טהר, קטיה אברבוך; רמ"ד אקדמיה יוצאת- רונית אביטן; רמ"ד אקדמיה- עדי סופר אלקבץ
  משקיפים: לא נכחו

  עיקרי הישיבה:

  1. הצגת עמידות המדור בתכנית העבודה – רונית
  2. הצגת הנושא: רכז אקדמיה לסטודנטים הערבים – הנא
  3. הצגת נושא: הכרת בימי עיון של עתודאים כימי מילואים – חביאר
  4. מעבר על נוהל העבודות
 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 3
  02/04/2014

  הישיבה התקיימה בתאריך 2.4.14, בלשכת המועצה אשר במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 18:00          זמן סיום: 22:00

  נוכחים: חברי הוועדה: חביאר דורפסמן, יואב גולן, שי יחזקאל, קטיה אברבוך, מיכאל סידורוב; רמ"ד אקדמיה- רונית אביטן
  משקיפים: חברי ועדת ביקורת- שגיא בן יעקב, שירן מאור; חברי המועצה- מתן רווה, גל פינסלר

  עיקרי הישיבה:

  1. תקנון ועדי כיתות והבקרה עליהם (ועדי כיתות שלא מתפקדים).
  2. המלצות המדור לשנת תשע"ה.
  3. סקירת נוהל עבודות.
  4. הרחבת דיווחי ועדי הכיתות על הפרות תקנוני האוניברסיטה.
 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 2
  11/03/2014

  הישיבה התקיימה בתאריך 9.3.14, בלשכת המועצה אשר במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 19:00          זמן סיום: 22:30

  נוכחים: חברי הוועדה: חביאר דורפסמן, יואב גולן, שי יחזקאל, קטיה אברבוך, מיכאל סידורוב; רמ"ד אקדמיה- רונית אביטן
  משקיפים: חברי ועדת ביקורת- שגיא בן יעקב; ח"מ מתן רווה
  חסרים: תאיר טהר, הנא אבו רביעה

  עיקרי הישיבה:

  1. הצגת עדכוני מדור – רמ"ד אקדמיה
  2. הצגת תוכנית העבודה של המדור – רמ"ד אקדמיה
2013
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 9
  17/09/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 16.9.13 במשרד המועצה.
  זמן התחלה: 18:00          זמן סיום: 19:30

  נוכחים: חברי הוועדה: מתן מזרחי, סטס גורבוביצקי, נטלי עוז, יואב אקשטיין; רמ"ד אקדמיה- רונית אביטן;  חברת ועדת ביקורת- ליז אביסדרס
  חסרים: ח"מ: אדם פארס, נטלי דוידוב

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכונים שוטפים בנושאים: עדכונים כלליים, סיוע אקדמי, מיזמים אקדמיים, מילואים.
  2. תוכנית העבודה לשנה"ל תשע"ד.
  3. הטבות כפולות לחברי המועצה המתפקדים גם כוועד כיתה.
 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 6
  25/06/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 24.6.13 במשרד מזכ"ל האגודה.
  זמן התחלה: 19:00          זמן סיום: 21:00

  נוכחים: חברי הוועדה: סטס גורבוביצקי, נטלי דוידוב, יואב אקשטיין, נדב פארס, נטלי עוז; רמ"ד אקדמיה- רונית אביטן;  חברת ועדת ביקורת- דורון קרסנטי
  חסרים: ח"מ: מתן מזרחי, עדי הבורסי

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכונים כלליים בנושאים: הוועדה לרישום ממוחשב, הוועדה לשיפור סקר ההוראה, נוהל אי חשיפת מבחן מרובה ברירות, שבוע אקדמיה.
  2. עדכונים בנושאים: סיוע אקדמי, מיזמים אקדמיים ומילואים.
  3. תקנון המילואים.
  4. שימור ידע והסברה של מדור אקדמיה.
 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 5
  19/05/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 19.5.13 במשרד מזכ"ל האגודה.
  זמן התחלה: 20:10          זמן סיום: 22:30

  נוכחים: חברי הוועדה: סטס גורבוביצקי, נטלי דוידוב, יואב אקשטיין, מתן מזרחי, עדי הבורסי; רמ"ד אקדמיה נוכחית- צליל שריקי; רמ"ד אקדמיה נכנסת- רונית אביטן;  חברת ועדת ביקורת- דורון קרסנטי
  חסרים: ח"מ: נדב פארס, נטלי עוז

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכונים שוטפים בנושאים: עדכונים כלליים, סיוע אקדמי, מיזמים אקדמיים, מילואים.
  2. נושאים שעלו בישיבה: שי הוקרה למילואימניקים, שימור ידע, הסברה של מדור אקדמיה.
 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 4
  22/04/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 17.4.13 במשרד מזכ"ל האגודה.
  זמן התחלה: 18:30          זמן סיום: 20:30

  נוכחים: חברי הוועדה: עדי הבורסי, ליאור ירוס, אדם פארס, סטס גורבוביצקי, יואב אקשטיין; רמ"ד אקדמיה- צליל שריקי; חברת ועדת ביקורת- דורון קרסנטי
  חסרים: ח"מ: מתן מזרחי

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכונים.
  2. חציון – בישיבת ועד המנהל בבוקר אותו היום עלו שתי בקשות מהמדור: הגדלת תקן מנהל תחום המילואים והגדלת תקן מתכנת האגודה.
  3. סקר ההוראה.
  4. משרד המילואים.
  5. סיכום יו"ר הוועדה.
 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 3
  12/03/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 11.3.13 במשרד מזכ"ל האגודה.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 23:00

  נוכחים: חברי הוועדה: עדי הבורסי, ליאור ירוס, אדם פארס, סטס גורבוביצקי, יואב אקשטיין; רמ"ד אקדמיה- צליל שריקי; חברת ועדת ביקורת- דורון קרסנטי; יו"ר הוועדה בדימוס- חן כהן
  חסרים: ח"מ: רשא מנסור, מתן מזרחי

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכונים בנושאים: מילואים, סיוע אקדמי, מיזמים אקדמיים, נוהל הבחנים והעבודות, סקרי ההוראה.
  2. עלה לדיון נושא סריקת המחברות הנהוגה באוניברסיטה.
  3. נידון העודף החיצוני בתקציב המדור.
 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 3
  24/01/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 23.1.13 בלשכת המועצה (בית הסטודנט, קומה 1, משרד 175).
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 23:00

  נוכחים: ח"מ חברי ועדה: עדי הבורסי, ליאור ירוס, אדם פארס, סטס גורבוביצקי, יואב אקשטיין, מתן מזרחי; רמ"ד אקדמיה- צליל שריקי; חברת ועדת ביקורת- שי חלבי
  חסרים: ח"מ: רשא מנסור

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכוני מדור בנושאים: מילואים, מזימים אקדמיים, סיוע אקדמי.
  2. סקירת תהליכי רוחב במדור.
  3. מעבר על תכנית העבודה.
  4. הגדרת יעדים רוחביים.
 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 1
  01/11/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 6.1.13 בלשכת המועצה (בית הסטודנט, קומה 1, משרד 175).
  זמן התחלה: 19:00          זמן סיום: 20:50

  נוכחים: ח"מ חברי ועדה: רשא מנסור, עדי הבורסי, ליאור ירוס, אדם פארס, סטס גורבוביצקי, יואב אקשטיין, מתן מזרחי; רמ"ד אקדמיה- צליל שריקי; מנהלת סיוע אקדמי- יערה אופיר

  עיקרי הישיבה:

  1. מזכ"ל – חשיבות ועדת אקדמיה; סקירה כללית אודות פעילות הוועדה בשנה החולפת; סמכויות הוועדה- הקראה, דיון והצבעה; בחירת יו"ר ועדה.
  2. נציג מוועדת אקדמיה ורמ"ד אקדמיה – סקירה היסטורית קצרה על הנעשה בשנה החולפת; חשיבות הוועדה ותעודת הזהות של הוועדה; סקירת מבנה ותפקידי מדור אקדמיה; סקירה של החלטות הוועדה מהשנה הקודמת הדורשות המשך טיפול.
2012
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 7
  16/10/2012

  הישיבה התקיימה בתאריך 16.10.12 בלשכת המועצה (בית הסטודנט, קומה 1, משרד 175).
  זמן התחלה: 16:00          זמן סיום: 18:30

  נוכחים: ח"מ חברי ועדה: בן דוד הגואל, איתמר יוגב, קסם סיימון, סטס גורבוביצקי; רמ"ד אקדמיה- צליל שריקי; יו"ר ועדת ביקורת- מור צורן.
  חסרים: יו"ר הועדה שירן נבעה.

  עיקרי הישיבה:

  1. היכרות של הוועדה עם רמ"ד אקדמיה הנכנסת ותהליך החפיפה שעברה.
  2. עדכונים שוטפים של המדור.
 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 6
  26/06/2012

  הישיבה התקיימה בתאריך 20.6.12 במשרדי מדור אקדמיה.
  זמן התחלה: 20:15          זמן סיום: 22:35

  נוכחים: חברי ועדה: בן דוד הגואל, שירן נבעה, מור גבאי, סטס גורבוביצקי; רמ"ד אקדמיה היוצא- איתי רוגטקה; רמ"ד אקדמיה- אמיר חדמי; ח"מ לירז יפה.
  חסרים: ח"מ: קסם סיימון, איתמר יוגב.

  עיקרי הישיבה:

  1. היכרות עם רמ"ד אקדמיה הנכנס- אמיר חדמי.
  2. עדכונים.
  3. הצגה ודיון על נושא קורסים כליים בפקולטה של רו"ח.
 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 5
  17/05/2012

  הישיבה התקיימה בתאריך 15.5.12 במשרד יו"ר האגודה.
  זמן התחלה: 20:15          זמן סיום: 22:15

  נוכחים: חברי ועדה: בן דוד הגואל, איתמר יוגב, שירן נבעה, מיכל ג'אנח, קסם סיימון, סטס גורבוביצקי; רמ"ד אקדמיה- איתי רוגטקה; מנהלת סיוע אקדמי- יערה.
  חסרים: ח"מ מור גבאי.

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכונים ממדור אקדמיה.
  2. הכרת מנהלת סיוע אקדמי וסקירה של התפקיד.
  3. דיון על דו"ח סיום הקדנציה של מדור אקדמיה הנוכחי.
  4. נקודות נוספות שעלו בישיבה והוחלט לדון בהן לקראת תכנית העבודה לשנה הבאה.
 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 4
  21/03/2012

  הישיבה התקיימה בתאריך 20.3.12 בלשכת המועצה (בית הסטודנט, קומה 1, משרד 175).
  זמן התחלה: 20:10          זמן סיום: 22:10

  נוכחים: ח"מ חברי ועדה: בן דוד הגואל, איתמר יוגב, שירן נבעה, מיכל ג'אנח, מור גבאי, קסם סיימון; רמ"ד אקדמיה- איתי רוגטקה; ח"מ אוהד כפרי.
  חסרים: ח"מ סטס גורבוביצקי.

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכונים ממדור אקדמיה – כמות פניות למדור, רכז מילואים, סקר מזכירויות וספריית ההשאלה.
  2. מעבר על תכנית העבודה לשנת תשע"ב ותהליך החציון.
  3. דיון על בדיקת ליקוי ההוראה והמאבק בנושא.
 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 3
  27/02/2012

  הישיבה התקיימה בתאריך 22.2.12 בלשכת המועצה (בית הסטודנט, קומה 1, משרד 175).
  זמן התחלה: 20:10          זמן סיום: 21:50

  נוכחים: ח"מ חברי ועדה: בן דוד הגואל, שירן נבעה, מור גבאי, סטס גורבוביצקי; רמ"ד אקדמיה- איתי רוגטקה; מנהלת שירותים אקדמיים- אפרת מורין; עומרי גילק.
  חסרים: איתמר יוגב, מיכל ג'אנח, קסם סיימון.

  עיקרי הישיבה:

  1. סקירת והצגת התפקיד של מנהלת שירותים אקדמיים.
  2. שביעות רצון הסטודנטים – מיפוי הבעיות.
 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 2
  25/01/2012

  הישיבה התקיימה בתאריך 22.1.12 בלשכת המועצה (בית הסטודנט, קומה 1, משרד 175).
  זמן התחלה: 20:10          זמן סיום: 22:20

  נוכחים: ח"מ חברי ועדה: בן דוד הגואל, איתמר יוגב, שירן נבעה, מור גבאי, סטס גורבוביצקי, מיכל ג'אנח, קסם סיימון (הצטרפה באיחור); יו"ר אגודת סטודנטים-אורי קידר; רמ"ד אקדמיה- איתי רוגטקה; ח"מ עודד מלמד; ח"מ אוהד כפרי.

  עיקרי הישיבה:

  1. הצגה של מדור אקדמיה – תפקידים והיררכיה.
  2. הצעת החלטה למינוי מנהל סיוע אקדמי.
  3. נוהל בחינות ומאבק אקדמי.
2011
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבת ועדת אקדמיה מס' 1
  28/12/2011

  הישיבה התקיימה בתאריך 28.12.11 בלשכת המועצה (בית הסטודנט, קומה 1, משרד 175).
  זמן התחלה: 20:10          זמן סיום: 22:20

  נוכחים: ח"מ חברי ועדה: בן דוד הגואל, איתמר יוגב, שירן נבעה, מור גבאי, סטס גורבוביצקי, מיכל ג'אנח, קסם סיימון; יו"ר אגודת סטודנטים-אורי קידר; יו"ר ועדת אקדמיה יוצא- חן כהן; ח"מ יוצאת- דנה הירשהורן.

  עיקרי הישיבה:

  1. מזכ"ל – חשיבות ועדת האקדמיה לכולנו; פירוט חלקים בתקנון הרלוונטיים לעבודת הוועדה; סמכויות הוועדה- הקראה, דיון והצבעה.
  2. יו"ר האקדמיה היוצא – סקירה היסטורית קצרה של הנעשה בשנה החולפת; חשיבות הוועדה ותעודת הזהות של הוועדה; סקירת מבנה ותפקידי מדור אקדמיה; מעבר על תכנית העבודה.
  3. בחירת יו"ר ועדה – נבחרה ח"מ שירן נבעה.
נגישות