ועדת תקנון תתכנס לישיבתה השביעית במועצת תש"פ

הישיבה התקיימה בתאריך ה-19/10/20 במערכת הזום

נושאים עיקריים שיעלו:

 1. תיק הנהלים המשלימים

 

כל סיכומי הישיבות הקודמות:

2019
תאריך פרסום
2018
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבת ועדת תקנון הראשונה לשנת תשע"ח!
  22/01/2018

  ועדת תקנון התכנסה לישיבתה הראשונה מן המניין לשנת תשע"ח!

  הישיבה נערכה בתאריך 14.01.18 בין השעות 20:00-20:45 במשרד מזכ"ל המועצה.

  בין הנושאים שנידונו: הצגת פעילות הועדה היוצאת, עדכוני יו"ר ועדת ביקורת, בחירת יו"ר הועדה.

 • סיכום ישיבה מס' 2
  01/01/1970

  הישיבה התקיימה בתאריך 29/4/2018 בחדר מזכ"ל.

  זמן התחלה: 18:00         זמן סיום: 18:45

  נוכחים: חברי הוועדה: גל מאיר, ערן בן שלום, מואנס נאגר , גל שומלק

  חסרים: חבר ועדת ביקורת: אבישי רוט

  על סדר היום:

  1. דיון על תהליך העבודה לשינוי התקנון.
  2. הצגת הערות רשם העמותות על התקנון.
  3. חלוקה לצוותי עבודה וחלוקת משימות
 • סיכום ישיבה 3
  19/11/2018

  הישיבה התקיימה בתאריך 7/11/18 במשרד מזכ"ל

  זמן התחלה: 20:00         זמן סיום: 23:00

   

  נוכחים:

  חברי הוועדה: גל מאיר, ערן בן שלום, אדם לב ארי

  חבר ועדת ביקורת: גל דורון

  משקיפים:

  חברי מועצה: יוסף ג'בר

 • סיכום ישיבה 4
  26/11/2018

  הישיבה התקיימה בתאריך 25/11/2018 בחדר מזכ"ל.

  זמן התחלה: 20:00         זמן סיום: 23:00

   

  נוכחים:

  חברי הוועדה: גל מאיר, ערן בן שלום, אדם לב ארי (עלה מרחוק)

  חבר ועדת ביקורת: גל דורון

  משקיפים:

  חברי מועצה: יוסף ג'בר, שי שביט

  חסרים:

2017
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבה עשירית ואחרונה לתשע"ז!
  01/01/2018

  הישיבה התקיימה בתאריך 20.12.2017 במשרד מזכ"ל.
  זמן התחלה: 19:00     זמן סיום: 22:00

  נוכחים: חברי הוועדה: גל מאיר, ערן בן שלום, דוד עוזרי
  משקיפים:  יו"ר ועדת ביקורת: לירון ברוורמן, חבר ועדת ביקורת: אבישי רוט, יו"ר האגודה – אופיר נפתלי.

  עיקרי הישיבה:

  1. סינון מועמדים לאות יקיר/ת האגודה.
  2. דיון והמלצה בנושא גמול ועד מנהל.
  3. מעבר על דוח ביקורת- תקנון העמותה.
 • סיכום ישיבה מס' 9
  06/12/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 29.11.2017 במשרד מזכ"ל.
  זמן התחלה: 19:00     זמן סיום: 20:30

  נוכחים: חברי הוועדה: גל מאיר, ערן בן שלום, דוד עוזרי
  משקיפים: מזכ"ל המועצה: אור קרייף, יו"ר ועדת ביקורת: לירון ברוורמן, חבר ועדת ביקורת: אבישי רוט, יו"ר האגודה – אופיר נפתלי.

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכון בנושא התכנסות מועצת תשע"ח.
  2. דיון והמלצה בנושא תקן אחראי שימור ידע.
 • סיכום ישיבה מספר 8
  21/11/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 19.11.17 חדר מזכ"ל.
  זמן התחלה: 20:30          זמן סיום: 22:30

  נוכחים: חברי הוועדה: גל מאיר, ערן בן שלום,נועה מירון, דוד עוזרי
  משקיפים: חבר/ת ועדת ביקורת: גל דורון, יו"ר האגודה – אופיר נפתלי.

  עיקרי הישיבה:

  1. מעבר על דוחות ביקורת סמסטר א'.
  2. קביעת הקריטריונים לקבלת אות יקיר/ת האגודה.
  3. עדכון התקנון- המשך פעילות הוועדה.
 • סיכום ישיבה מספר 7
  18/09/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 18.9.17 חדר מזכ"ל.
  זמן התחלה: 19:00          זמן סיום: 21:30

  נוכחים: חברי הוועדה: גל מאיר, ערן בן שלום,נועה מירון.
  משקיפים: חבר ועדת ביקורת: אבישי רוט, מזכ"לית המועצה – אור קרייף, יו"ר האגודה – אופיר נפתלי.
  חסרים: יצחק מנדל, דוד עוזרי.

  עיקרי הישיבה:

  1. דיון בסעיף פעיל עמותה.
  2. דיון בסעיף העסקת רמ"ד כספים.
 • סיכום ישיבה מספר 6
  02/08/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 2.8.17 בחדר מזכ"ל.
  זמן התחלה: 16:30          זמן סיום: 20:00

  נוכחים: חברי הוועדה: גל מאיר, יצחק מנדל, ערן בן שלום,דוד עוזרי.
  משקיפים: חבר ועדת ביקורת: לירון ברורמן, יו"ר אגודת הסטודנטים – אופיר נפתלי, מזכ"לית המועצה – אור קריף.
  חסרים: נועה מירון.

  עיקרי הישיבה:

  1. דיון בסעיפי התקנון החדש לקראת הצגתו בישיבת המועצה.
 • סיכום ישיבה מספר 5
  15/06/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 15.6.17 בחדר מזכ"ל.
  זמן התחלה: 9:00         זמן סיום: 14:30

  נוכחים: חברי הוועדה: גל מאיר, יצחק מנדל, ערן בן שלום,  נועה מירון.
  משקיפים: חבר ועדת ביקורת: יובל ווסרמן
  חסרים: אין.

  עיקרי הישיבה:

  1. הגדרת מטרות לוועדה.
  2. עבודה על הביקורת של רשם עמותות.
 • סיכום ישיבה מספר 4
  28/05/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 28.5.17 חדר מזכ"ל.
  זמן התחלה: 21:00          זמן סיום: 22:45

  נוכחים: חברי הוועדה: גל מאיר, ערן בן שלום, דוד עוזרי, נועה מירון.
  משקיפים: חבר ועדת ביקורת: יובל ווסרמן, יו"ר אגודת הסטודנטים – אופיר נפתלי.
  חסרים: איתי דרייר, יצחק מנדל.

  עיקרי הישיבה:

  1. הצבעה בדבר חידוש החוזה עם היועמ"ש הנוכחי.
  2. עבודה על הביקורת של רשם העמותות.
 • סיכום ישיבה מספר 3
  28/03/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 28.3.17 חדר מזכ"ל.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 23:15

  נוכחים: חברי הוועדה: גל מאיר, יצחק מנדל, ערן בן שלום, ערבה אשכנזי, נועה מירון
  משקיפים: חבר ועדת ביקורת: יובל ווסרמן
  חסרים: איתי דרייר

  עיקרי הישיבה:

 • סיכום ישיבה מספר 2
  28/03/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 28.3.17 חדר מזכ"ל.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 23:15

  נוכחים: חברי הוועדה: גל מאיר, יצחק מנדל, ערן בן שלום, ערבה אשכנזי, נועה מירון
  משקיפים: חבר ועדת ביקורת: יובל ווסרמן
  חסרים: איתי דרייר

  עיקרי הישיבה:

  1. אישור נוהל מכירת כרטיסים אינטרנטי חדש בתיק הנהלים המשלימים.
  2. מעבר על דו"ח ביקורת בחירות ליו"ר אגודה וחידוש נוהל הבחירות.
  3. דיון בסטטוס התקנון החדש ובניית תכנית עבודה בהתאם לתגובתו של רשם העמותות.
 • סיכום ישיבה מספר 1
  13/01/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 13.1.16 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 18:00          זמן סיום: 19:30

  נוכחים: חברי הוועדה: שירז מאירסון, דניאל ירקוני, ברק הלפרן, ליאור מאיק יו"ר הוועדה היוצא: יואב גולן
  משקיפים: יו"ר האגודה- אורי רט, חברת עמותה דורון מדרוני, חבר ועדת ביקורת: וריה אוסטרובסקי
  חסרים: בנימין חסון

  עיקרי הישיבה:

  1. בחירת יו"ר וועדה .
  2. אישור סמכויות הוועדה .
  3. מועד בחירת יו"ר וסיו"ר .
  4. הצגת פעילות הוועדה בשנה החולפת .
2015
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבה מספר 9
  02/12/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 2.12.15 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 10:00          זמן סיום: 11:00

  נוכחים:חברי הוועדה: יואב גולן, עמיחי הרן, תום אברהם לבהר משקיפים: חבר וועדת ביקורת: וריה אוסטרובסקי
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. שינוי נוהל ישיבות המועצה .
  2. שינוי בנהלים לבחירות עובדים- עובד שהתפטר .
  3. הצבעה על דיון חסוי חלקית.
  4. שינוי בנהלים לבחירות עובדים- מגוון מגדרי בראיונות עבודה .
  5. סיכום והמשך פעילות הוועדה .
 • סיכום ישיבה מספר 8
  17/08/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 17.8.15 במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 16:00          זמן סיום: 18:40

  נוכחים: חברי הוועדה: עמיחי הרן, תום אברהם לבהר, חביאר דופרסמן, יואב גולן
  משקיפים: יו"ר האגודה אורי רט, רמ"ד הסברה עודד הראל,ח"מ דורון מדרוני, מאיה נורי ,הנא אבו-רביע
  חסרים: צליל יוגב, עידו לישה, חבר ועדת ביקורת

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכון בנושא תקנון העמותה החדש .
  2. דיון בנושא אשרור פרוטוקולי ישיבות.
  3. הצגת נוהל קמפיינים.
  4. הצגת נוהל מכירת כרטיסים .
 • סיכום ישיבה מספר 7
  20/05/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 20.5.15 במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 21:30

  נוכחים: חברי הוועדה: עמיחי הרן ,תום לבהר, עידו לישה, יואב גולן
  משקיפים: חבר ועדת ביקורת- וריה אוסטרובסקי, יו"ר האגודה אורי רט , מ"ח דורון מידרוני
  חסרים: חביאר דורפסמן, צליל יוגב 

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכונים ודיון בנושא תגובת רשם העמותות לתקנון העמותה החדש.
  2. נוהל רכב.
  3. שינויים בנוהל חירום.
  4. שינוי נוהל שימוש בלוגו האגודה במכרזים.
  5. שינוי נוהל אות יקיר העמותה.
  6. דיון ראשוני במיסוד תפקידים שנבחרים בפורום מועצה.
 • סיכום ישיבה מספר 5
  27/04/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 13.1.15 במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 20:10          זמן סיום: 23:00

  נוכחים: חברי הוועדה: חביאר דורפסמן, יואב גולן, מאיה נורי, צליל יוגב, עמיחי הרן, תום לבהר
  משקיפים:חבר ועדת ביקורת- וריה אוסטרובסקי, חברת מועצה דורון מידרוני
  חסרים: עידו לישה

  עיקרי הישיבה:

  1. דיון בנושא שינוי נוהל "בחירות ליו"ר האגודה".
  2. נוהל עריכת הגרלות בעמותה.
  3. דיון בנושא נוהל התנהלות האגודה בחירום.
  4. דיון בנושא מבחנים כסיבה מוצדקת להיעדרות מישיבות מועצה.
 • סיכום ישיבה מספר 4
  25/03/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 25.3.15 במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 18:10          זמן סיום: 19:45

  נוכחים: חברי הוועדה: חביאר דורפסמן, יואב גולן, מאיה נורי, צליל יוגב
  משקיפים: חבר ועדת ביקורת- וריה אוסטרובסקי, חברת מועצה דורון מידרוני
  חסרים: עידו לישה, תום לבהר, עמיחי הרן

  עיקרי הישיבה:

  1. ניסוח מסמך ציפיות לתפקיד יו"ר האגודה .
  2. שינויים בתקנון ובתיק הנהלים המשלימים בכל הנוגע לדו"ח ועדת ביקורת על הבחירות למועצה תשע"ה .
  3. שינויים בתקנון בנושא סיבות מוצדקות להיעדרות מישיבה במועצה .
  4. דיון ראשוני בנושא אופן פירוש התקנון.
 • סיכום ישיבה מספר 3
  18/03/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 18.3.15 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 18:00          זמן סיום: 20:10

  נוכחים: חברי הוועדה: חביאר דורפסמן, יואב גולן, עידו לישה, תום לבהר, עמיחי הרן, מאיה נורי
  משקיפים: חבר ועדת ביקורת- וריה אוסטרובסקי
  חסרים: צליל יוגב

  עיקרי הישיבה:

  1. דיון בנושא המלצות ועדת ביקורות בדו"חות שהוגשו בסמסטר א' תשע"ה.
  2. ניסוח פורמט אחיד לסמכויות הוועדות.
  3. דיון בנושא שמירת פרטי הגרלות .
  4. דיון בנושא שינוי האופן בו נבחרים חברי מועצה לוועדות לבחירת בעלי תפקידים.
  5. ניסוח מסמך ציפיות לתפקיד יו"ר האגודה.
  6. דיון בהמלצת ועדת ביקורת אודות "הקולות הנודדים".
 • סיכום ישיבה מספר 2
  18/02/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 18.2.15 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 18:00          זמן סיום: 20:00

  נוכחים:  חברי הוועדה: חביאר דורפסמן, יואב גולן, עידו לישה, צליל יוגב, תום לבהר
  משקיפים: חבר ועדת ביקורת- וריה אוסטרובסקי
  חסרים: עמיחי הרן, מאיה נורי

  עיקרי הישיבה:

  1. דיון בנושאים התקנוניים\נהלים של דו"ח ועדת ביקורת על הבחירות למועצה תשע"ה .
  2. דיון בנושא מה נחשב למבחן בסיבות המוצדקות להיעדרות מישיבות מועצה.
  3. דיון בהצעת ההחלטה "שינוי בנוהל ועדות המועצה הקבועות".
  4. דיון בנושא הוספת טיפולי פוריות ושמירת הריון כסיבות מוצדקות להיעדרות מישיבת מועצה .
 • סיכום ישיבה מספר 1
  12/01/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 12.1.15 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 21:00          זמן סיום: 22:30

  נוכחים: חברי הוועדה: חביאר דורפסמן, יואב גולן, מאיה נורי, עידו לישה, עמיחי הרן, צליל יוגב, תום לבהר. ראובן סולומון שדה. –מזכ"ל המועצה
  משקיפים: חברת ועדת ביקורת – וריה, יו"ר ועד מנהל – קטיה אברבוך
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. בחירת יו"ר הוועדה.
  2. בחירת ממלא מקום יו"ר הוועדה.
  3. המלצת הוועדה למליאה לקבל סמכויות הוועדה.
  4. הצגת סיכום שנה חולפת.
2014
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבה מספר 8
  26/08/2014

  הישיבה התקיימה בתאריך 26.8.14 במשרד המועצה.
  זמן התחלה: 15:30          זמן סיום: 17:00

  נוכחים: חברי הוועדה: מתן רווה (נוכחות חלקית), חביאר דורפסמן, משה לוי, קטיה אברבוך
  משקיפים: אין
  חסרים: איילת קרפ, אתי סרור

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכון נוהל בחירת חברות חיצוניות.
  2. אישור המשך התקשרות עם יועמ"ש האגודה.
  3. נוהל בחירות ליו"ר האגודה.
 • סיכום ישיבה מספר 4
  08/04/2014

  הישיבה התקיימה בתאריך 12.1.14 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 17:05          זמן סיום: 18:10

  נוכחים: חברי הוועדה: משה לוי, איילת קרפ, מתן רווה, חביאר דורפסמן, קטיה אברבוך
  משקיפים: איתי בן יאיר – יו"ר וועדת ביקורת, שירן מאור – חברת וועדת ביקורת
  חסרים: אתי סרור, יואב גולן

  עיקרי הישיבה:

  1.  נוהל אחוז חסימה .
  2. המשך דיון בנוגע לפרויקטור לכתיבת תקנון.
 • סיכום ישיבה מספר 3
  30/03/2014

  הישיבה התקיימה בתאריך 12.1.14 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 19:30

  נוכחים: חברי הוועדה: איילת קרפ, אתי סרור, משה לוי, יואב גולן, מתן רווה, חביאר דורפסמן
  משקיפים: אין
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. פירוש סעיף 42.9 בתקנון.
  2. קביעת מועד קרוב לישיבה הבאה.
 • סיכום ישיבה מספר 2
  02/03/2014

  הישיבה התקיימה בתאריך 2.3.14 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 19:40          זמן סיום: 21:15

  נוכחים: חברי הוועדה: יואב גולן, משה לוי, איילת קרפ, מתן רווה, חביאר דורפסמן
  משקיפים: חברת וועדת ביקורת – רותם פאר
  חסרים: אתי סרור

  עיקרי הישיבה:

  1. נוהל לקבלת דו"ח בחירות מיו"ר ועדת בחירות בתום מילוי התפקיד מועצה לשעבר.
  2. דיון בנושא התנעת פרוייקטור לכתיבת התקנון.
2013
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבה מספר 6
  25/06/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 25.6.13 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 19:30          זמן סיום: 21:40

  נוכחים: חברי הוועדה: יואב גולן, לירז יפה, ערן לדור, קטיה אברבוך
  משקיפים: איתי בן יאיר – חבר וועד ביקורת
  חסרים: ח"מ רומן סונקין, ח"מ משה לוי

  עיקרי הישיבה:

  1. הצעה להמשך העסקתו של היועמ"ש .
  2. ה"ה פיילוט לפרויקטור לכתיבת תקנון.
  3. ה"ה אשרור הצעות החלטה לשינויים תקנונים ממועצות קודמות .
 • סיכום ישיבה מספר 5
  04/06/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 4.6.13 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 18:00          זמן סיום: 20:00

  נוכחים: חברי הוועדה: יואב גולן, לירז יפה, ערן לדור, משה לוי קטיה אברבוך
  משקיפים: איתי בן יאיר – חבר וועד ביקורת
  חסרים: רומן סונקין

  עיקרי הישיבה:

  1. ה"ה שינוי תקנוני פרק 11, פורום בחירת עורך עיתון.
  2. ה"ה שינוי תקנוני פרק 11, הרכב הוועדה למינוי מחדש.
  3. פרויקטור לכתיבת תקנון.
  4. ה"ה שינוי תקנוני בנוהל הסתייגויות.
  5. דיון בנושא פרשנות מניין חיסורים בתקנון.
 • סיכום ישיבה מספר 4
  05/05/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 12.1.13 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 21:30

  נוכחים: חברי הוועדה: רומן סונקין, יואב גולן, לירז יפה, ערן לדור, משה לוי קטיה אברבוך
  משקיפים: איתי בן יאיר- חבר וועדת ביקורת
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. בחירת יו"ר ועדה חדש.
  2. שינוי תקנוני של מנהל כספים .
  3. עדיפות לחבר מאותה ועדה למכרז.
  4. דיון בנושא מספר הוועדות שחבר מועצה רשאי להיות חבר בהן.
 • סיכום ישיבה מספר 3
  18/03/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 18.3.13 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 17:00          זמן סיום: 18:15

  נוכחים: חברי הוועדה: נטלי אוז, רומן סונקין, משה לוי, יואב גולן, לירז יפה
  משקיפים: יו"ר וועד מנהל – יועד סספורטה,חבר וועדת ביקורת- איתי בן יאיר
  חסרים: ערן לדור

  עיקרי הישיבה:

  1. שינוי פרק בחירות בתקנון בהתאם לשינויים שנידונו בוועדה.
  2. שינוי תקנוני בנוגע להוספת סיבות מוצדקות להיעדרות מישיבת מועצה.
  3. קבלת "נוהל אחוז חסימה אזורי" ו"נוהל מנדטים עודפים".
2012
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבה מספר 4
  20/10/2012

  הישיבה התקיימה בתאריך 10.10.12 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 21:00

  נוכחים: חברי הוועדה :עדיאל אשרוב ,אפרת הולצמן ,חן כהן, חברי מועצה :קסם סיימון
  משקיפים: חברת וועדת ביקורת -מור צורן
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. שינוי הגדרת יום לימודים .
  2. הגדרת ישיבה סגורה .
  3. פרסום זימון לישיבה .
  4. וועדת בחירות וקלפי .
 • סיכום ישיבה מספר 3
  21/05/2012

  הישיבה התקיימה בתאריך 21.5.12 בחדר מועצת האגודה.
  זמן התחלה: 18:20          זמן סיום: 20:00

  נוכחים: חברי הוועדה :עדיאל אשרוב ,אפרת הולצמן ,חן כהן, קסם סיימון משקיפים:חברת וועדת ביקורת -מור צורן
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. קביעת הפירוש התקנוני המדויק לישיבה שלא מן המניין.
  2. סליקה באמצעות כרטיסי אשראי .
  3. מינוי בע"ת באגודה .
  4. עדכון נוהל רכש .
  5. דו"ח ביקורת לבחירות תשע"ב .
 • סיכום ישיבה מספר 2
  06/03/2012

  הישיבה התקיימה בתאריך 16.3.12 חדר מועצת האגודה.
  זמן התחלה: 18:20          זמן סיום: 22:00

  נוכחים: חברי הוועדה :עדיאל אשרוב ,אפרת הולצמן ,חן כהן ,נורית רודיך , חברי מועצה :רועי שבתאי ,אוריה ברונשוויג
  משקיפים: יו"ר וועדת ביקורת – יוחאי זוהר
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. תיק נהלים.
  2. עדכון נוהל רכש.
  3. המלצה להמשך התקשרות עם היועץ המשפטי לאגודה.
  4. ה"ה תקנונית – הרחבת הסיבות המוצדקות להיעדרות מישיבות המועצה.
  5.   . ה"ה תקנונית – בחירת חברי מועצה מצטיינים.
 • סיכום ישיבה מספר 1
  14/01/2012

  הישיבה התקיימה בתאריך 14.1.12 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 18:00

  נוכחים: רומן סונקין ,יואב גולן ,לירז יפה ,ערן לדור,
  משקיפים: וועדת ביקורת ,יו"ר ועדת תקנון היוצא -חן כהן
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. נהלים,תקנון ,סמכויות.
  2. סקירה כללית
  3. בחירת יו"ר וועדה.
 • סיכום ישיבה מספר 1
  09/01/2012

  הישיבה התקיימה בתאריך 9.1.12 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 19:00          זמן סיום: 19:50

  נוכחים: חברי הוועדה: אפרת הולצמן ,חן כהן ,נורית רודיך ,עדיאל אשרוב ,רועי זרוצינסקי
  משקיפים: קסם סיימון- מזכ"ל המועצה
  חסרים: ערן לדור

  עיקרי הישיבה:

  1. פירוט חלקים בתקנון הרלוונטיים לעבודת הועדה.
  2. בחירת יו"ר וועדה.
נגישות