ועדת מעורבות התכנסה לישיבתה הראשונה למועצת תשפ"א

הישיבה התקיימה בתאריך ה-07/01/2021

לכל סיכומי הישיבות הקודמות:

2020
תאריך פרסום
2019
תאריך פרסום
2018
תאריך פרסום
2017
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבה מס' 11 ואחרונה לתשע"ז!
  01/01/2018

  הישיבה התקיימה בתאריך 21.12.2017 במשרד מזכ"לית.
  זמן התחלה: 12:00          זמן סיום: 14:00.

  עיקרי הישיבה:

  1. סיכום חצי שנתי רכזת מעורבות סטודנטיאלית
  2. סיכום חצי שנתי רכזת מעורבות קהילתית
  3. סיכום חצי שנתי רכזת סטודנטים ערבים
  4. סיכום חצי שנתי של רמ"ד מעורבות סטונדטיאלית
 • סיכום ישיבה מס' 10
  19/12/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 30.11.2017 במשרד מזכ"לית.
  זמן התחלה: 12:00          זמן סיום: 13:30.

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכוני רמ"ד מעורבות
  2. עדכוני יו"ר ועדת מעורבות
  3. דיון בנושא התעסוקה במדור מעורבות
  4. דיון בנושא סיוע לתאים וארגונים
  5. דיון בנושא סיורים מטעם מדור מעורבות
 • סיכום ישיבה מספר 9
  26/11/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 7.11.2017 במשרד מזכ"לית.
  זמן התחלה: 15:00          זמן סיום: 16:00.

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכוני רמ"ד מעורבות
  2. עדכוני יו"ר ועדת מעורבות
  3. דיון בנושא עושים רחוב
  4. אירועים קרובים במדור
 • סיכום ישיבה מספר 8
  01/01/2018

  הישיבה התקיימה בתאריך 6.8.2017 במשרד מזכ"לית.
  זמן התחלה: 09:00          זמן סיום: 11:00.

  נוכחים: חברי הועדה: מתן צ'רניאק, כרם סעדי, ירדן רפפורט, אלונה חובב

  משקיפים: רמ"ד מעורבות: אלון ניסן, חברת ועדת ביקורת: הדר

  חסרים: ערבה אשכנזי, לני ציפורי

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכוני רמ"ד מעורבות
  2. אישור תוכנית עבודה לשנת תשע"ח (2017-2018)
 • סיכום ישיבה מספר 7
  06/08/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 6.8.2017 במשרד מזכ"לית.
  זמן התחלה: 15:00          זמן סיום: 17:30.

  נוכחים: חברי הוועדה: כרם סעדי, מתן צ'רניאק ולני צפורי.
  משקיפים: רמ"ד מעורבות – אלון ניסן, חברת ועדת ביקורת – הדר.
  חסרים: אלונה חובב, ירדן רפופורט וערבה אשכנזי.

  עיקרי הישיבה:

  1. שינוי נוסחי היעדים.
  2. דו"ח ביקורת בנושא תאים וארגונים.
 • סיכום ישיבה מספר 6
  05/07/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 5.7.2017 במשרד מזכ"לית.
  זמן התחלה: 18:00          זמן סיום: 20:00

  נוכחים: חברי הוועדה: אלונה חובב, כרם סעדי, ירדן רפופורט, מתן צ'קניאק, ערבה אשכנזי, יהל אשד ולני צפורי.
  משקיפים: רמ"ד מעורבות – אלון ניסן, יו"ר ועדת ביקורת – לירון.
  חסרים: אין.

  עיקרי הישיבה:

  1. העלאת שעות רכז לענייני סטודנטים ערבים.
  2. פתיחת מכרז לקמפיין חברתי לשנת תשע"ח.
 • סיכום ישיבה מספר 5
  18/06/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 18.6.2017 בחדר ישיבות מעורבות.
  זמן התחלה: 14:00          זמן סיום: 16:00

  נוכחים: חברי הוועדה: אלונה חובב, מתן צ'רניאק, לני צפורי, יהל אשד וערבה אשכנזי.
  משקיפים: חברת ועדת ביקורת – ניצן ישראל.
  חסרים: כרם סעדי, ירדן רפופורט.

  עיקרי הישיבה:

  1. יעדים למדור מעורבות לשנת תשע"ח.
  2. קביעת יעדי מדור מעורבות לשנת תשע"ח.
 • סיכום ישיבה מספר 4
  04/06/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 4.6.2017 במשרד מזכ"לית.
  זמן התחלה: 14:00          זמן סיום: 16:00

  נוכחים: חברי הוועדה: אלונה חובב, כרם סעדי, ירדן רפופורט, מתן צ'רניאק ולני צפורי.
  משקיפים: יו"ר אגודה- אופיר נפתלי, חבר ועדת ביקורת: יובל, רמ"ד מעורבות – אלון ניסן וחברת מועצה – נועה אלמן.
  חסרים: ערבה אשכנזי, יהל אשד.

  עיקרי הישיבה:

  1. תמיכה במאבק להעסקה ישירה של עובדות הניקיון בקמפוס.
  2. הטרדות מיניות.
 • סיכום ישיבה מספר 3
  30/04/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 30.4.2017 במשרד מזכ"לית.
  זמן התחלה: 15:00          זמן סיום: 16:00

  נוכחים: חברי הוועדה: לני צפורי, מתן צ'רניאק, אלונה חובב, ירדן רפופורט וכרם סעדי.
  משקיפים: רמ"ד מעורבות ונציג הנהגלת האגודה – אופיר נפתלי, חברי תא סל"ע – ערן ניסן, מור אהרוני וארנון פלג, מזכ"לית המועצה – אור קריף, חברת ועדת ביקורת- ניצן ישראל.
  חסרים: נוי בוחניק, יהל אשד.

  עיקרי הישיבה:

  1. דיון אודות נושא העסקה ישירה בשיתוף נציג תא סל"ע.
 • סיכום ישיבה מספר 2
  22/03/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 22.3.2017 במשרד מזכ"לית.
  זמן התחלה: 14:30          זמן סיום: 16:15

  נוכחים: חברי הוועדה: אלונה חובב ,כרם סעדי, יהל אשד, ירדן רפפורט ולני צפורי
  משקיפים: אופיר נפתלי – רמ"ד מעורבות, רמ"דית הסברה – דורון מדרוני, שחף נחשון – יו"ר ועדת הסברה ,נועה ויזל – סטודנטית משקיפה , וועדת ביקורת – וריה אוסטרובסקי
  חסרים: מתן צ'רניאק, נוי בוחניק

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכוני רמ"ד מעורבות .
  2. טיפול בהטרדות המיניות בקמפוס.
  3. פיתוח יוזמת "מרצה בסלון".
  4. העלאת מודעות לאירועי תאי סטודנטים.
 • סיכום ישיבה מספר 1
  25/01/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 25.1.2017 במשרד מזכ"לית.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 22:00

  נוכחים: חברי הוועדה: נוי בוחניק, לני ציפורי, מתן צ'רניאק, אלונה חובב, ירדן רפופורט, יהל אשד, כרם סעדי
  משקיפים: אילה שלזינגר – יו"רית מעורבות יוצאת,  מזכ"לית  – אור קרייף , אופיר נפתלי- רמ"ד מעורבות,חבר ועדת ביקורת- ניצן ישראל
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. בחירת יו"ר וועדה.
  2. קבלת סמכויות ועדת מעורבות.
  3. הצגת ועדת מעורבות ותפקידה.
  4. הצגת מדור מעורבות.
2016
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבה מספר 8
  19/12/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 19.12.2016 במשרד רמ"ד מעורבות.
  זמן התחלה: 15:45          זמן סיום: 16:30

  נוכחים: חברי הוועדה: יעל ארם, אילה שלזינגר
  משקיפים: מזכ"לית  – אור קרייף , אופיר נפתלי- רמ"ד מעורבות
  חסרים: בנימין חסון

  עיקרי הישיבה:

  1. עידכון רמ"ד.
  2. מסמך חפיפה לוועדה הבאה.
  3. קיום עקרוני ותאריך- בירה ונשירה.
 • סיכום ישיבה מספר 7
  07/11/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 7.11.2016 במשרד רמ"ד מעורבות.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 21:20

  נוכחים: חברי הוועדה: יעל ארם, אילה שלזינגר
  משקיפים: רמ"ד מעורבות- אופיר נפתלי, חבר ועדת ביקורת: אור קרן
  חסרים: בנימין חסון

  עיקרי הישיבה:

  1. עידכון ואישור נהלי תמיכה וסיוע לארגונים ותאים.
  2. בחירת נושא לאירועי "בירה ונשירה".
 • סיכום ישיבה מספר 4
  15/09/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 15.2.2016 בחדר ישיבות מעורבות.
  זמן התחלה: 20:20          זמן סיום: 22:30

  נוכחים: חברי הוועדה: יעל ארם, אביעד כהן, יעל עמית, איתמר טרם, עדן אלקובי.
  משקיפים: רמ"ד אקדמיה- אופיר נפתלי, חבר ועדת ביקורת: אור קרן
  חסרים: מור ראובן, איילה שלזינגר

  עיקרי הישיבה:

  1.  שינוי שם המדור .
  2. קיצוץ 5 שעות מרכזת שיוויון מגדרי והעברתן לרכז עושים רחוב.
  3. תמיכה כלכלית והשתתפות באירועי הגאווה העירוניים בחודש יוני.
 • סיכום ישיבה מספר 6
  15/05/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 15.9.2016 במשרד מזכ"לית.
  זמן התחלה: 14:30          זמן סיום: 16:00

  נוכחים: חברי הוועדה: יעל ארם, בנימין חסון, אילה שלזינגר
  משקיפים: אופיר נפתלי- רמ"ד אקדמיה
  חסרים: שירז מאירסון

  עיקרי הישיבה:

  1. בחירת מ"מ יו"ר וועדה.
  2. אישור תוכנית עבודה למדור מעורבות סטודנטיאלית לשנת 2016-2017.
  3. דיון בנושא צורך בקמפיין חברתי.
 • סיכום ישיבה מספר 3
  29/03/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 29.3.2016 במשרד מזכ"לית.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 22:15

  נוכחים: חברי הוועדה: מור ראובן, אביעד כהן, יעל ארם, אילה שלזינגר, יעל עמית
  משקיפים:  אופיר נפתלי- רמ"ד מעורבות,חבר ועדת ביקורת- אור קרן
  חסרים: עדן אלקובי

  עיקרי הישיבה:

  1. התייעלות ארגונית .
  2. חקלאות ישירה.
  3. תוכנית התמחויות.
  4. שיתוף פעולה עם עמותת איילים .
 • סיכום ישיבה מספר 2
  07/02/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 7.2.2016 במשרד מזכ"ל.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 22:00

  נוכחים: חברי הוועדה: יעל עמית, יעל ארם, אביעד כהן, עדן אלקובי
  משקיפים: אופיר נפתלי- רמ"ד מעורבות, רכזי מעורבות (למעט לירון אבידר, רכזת לטיפול בהטרדות מיניות ולקידום שוויון מגדרי ), חבר מועצה שמעון דיין
  חסרים: מור ראובן, איילה שלזינגר

  עיקרי הישיבה:

  1. קריטריונים לארגונים חברתיים לשליחת נציגים לערב הוקרה לפעילים חברתית.
  2. הכרת מדור מעורבות.
  3. דיון ראשוני בנושא קידום תרומות דם בקמפוס .
  4. דיו והצבעה שנושא קריטריונים לארגונים חברתיים לשליחת נציגים לערב הוקרה לפעילים חברתית.
 • סיכום ישיבה מספ 1
  05/01/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 5.1.2016 במשרד מזכ"ל.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 22:00

  נוכחים: חברי הוועדה: יעל ארם, מור ראובן, איתמר טרם, יעל עמית, אביעד כהן, עדן אלקובי, איילה שלזינגר
  משקיפים: רמ"ד מעורבות סטודנטיאלית-אופיר, חבר ועדת ביקורת: אור קרן
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. בחירת יו"ר ועדת מעורבות .
  2. היכרות עם המדור והועדה.
2015
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבה מספר 13
  25/12/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 25.12.2015 בחדר מועצה.
  זמן התחלה: 11:00          זמן סיום: 13:00

  נוכחים: מאיה נורי שקד ,הנא אבו רביעה, תום לבהר
  משקיפים: רמ"ד מעורבות, יעיר אילן, אחיאב לנקרי
  חסרים: חן אליהו

  עיקרי הישיבה:

  1. אישור רשמי של שיתוף הפעולה עם "ועד שוכרי הדירות בב"ש.
  2. ישור תכנית העבודה של הקמפיין החברתי.
  3. עדכון מדורי.
 • סיכום ישיבה מספר 10
  26/10/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 26.10.2015 במשרד המועצה.
  זמן התחלה: 18:30          זמן סיום: 20:25

  נוכחים: חברי הוועדה: אסף תמיר, מאיה נורי, הנא אבו רביעה, תום לבהר
  משקיפים: אופיר נפתלי- רמ"ד מעורבות, מ"מ מזכ"ל המועצה- דורון מדרוני
  חסרים: חן אליהו, נועם דיין

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכון מדורי.
  2. בירה ונשירה.
  3. תקן רכזת מעורבות קהילתית.
  4. לקחים מפורום ארגונים.
 • סיכום ישיבה מספר 11
  09/09/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 9.9.2015 בחדר מועצה.
  זמן התחלה: 12:45          זמן סיום: 14:40

  נוכחים: חן אליהו, נועם דיין ,הנא אבו רביעה, תום לבהר
  משקיפים: רמ"ד מעורבות- אופיר נפתלי, מ"מ מזכ"ל המועצה- דורון מדרוני ,ועדת ביקורת- שגיא ,ח"מ- דרור בן יוסף
  חסרים: אסף תמיר. מאיה גלסמן, מאיה נורי

  עיקרי הישיבה:

  1. הצגת התוכנית השנתית.
 • סיכום ישיבה מספר 9
  05/07/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 5.7.2015 בחדר מועצה.
  זמן התחלה: 19:30          זמן סיום: 21:15

  נוכחים: חן אליהו, מאיה נורי, נועם דיין, הנא אבו רביעה, תום לבהר
  משקיפים: רמ"ד מעורבות, מ"מ מזכ"ל המועצה- דורון מדרוני, ועדת ביקורת- אור קרן. דרור בניוסף.
  חסרים: אסף תמיר, מאיה גלסמן

  עיקרי הישיבה:

  1. דירוג היעדים של רכז סטודנטים ערבים.
  2. בחירות למ"מ.
  3. דיון בנוגע לנוהל קמפיינים חברתיים.
 • סיכום ישיבה מספר 7
  23/06/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 23.6.2015 בחדר מועצה.
  זמן התחלה: 19:30          זמן סיום: 21:15

  נוכחים: חן אליהו, מאיה נורי, מאיה גלסמן, נועם דיין, אסף תמיר
  משקיפים: רמ"ד מעורבות, מ"מ מזכ"ל המועצה- דורון מדרוני, ועדת ביקורת- אור קרן, ניתאי אריה, צליל יוגב, דור אופנהיים
  חסרים: הנא אבו רביעה, תום לבהר

  עיקרי הישיבה:

  1. הגדרה ברורה למה זה התארגנות סטודנטיאלית.
  2. בחירת יעדים ודירוג על ידי חברי הוועדה.
 • סיכום ישיבה מסםר 7
  22/06/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 22.6.2015 בחדר מועצה.
  זמן התחלה: 16:00          זמן סיום: 18:15

  נוכחים: חן אליהו, מאיה נורי, מאיה גלסמן, נועם דיין, תום לבהר
  משקיפים: רמ"ד מעורבות, מ"מ מזכ"ל המועצה- דורון מדרוני, ועדת ביקורת- אור קרן, יואב גולן, צליל יוגב.
  חסרים: אסף תמיר, הנא אבו רביעה

  עיקרי הישיבה:

  1. דיון לגבי נוהל המאבקים.
  2. דיון לגבי הדברים שחברי הועדה רוצים לקדם.
  3. דיון לגבי היעדים.
 • סיכום ישיבה מספר 6
  01/06/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 1.6.2015 בחדר מועצה.
  זמן התחלה: 12:00          זמן סיום: 13:50

  נוכחים: חן אליהו, מאיה נורי, אסף תמיר, הנא אבו רביעה, מאיה גלסמן, נועם דיין, דורון מדרוני
  משקיפים: רמ"ד מעורבות, תום לבהר, ועדת ביקורת- אור קרן, דרור בניוסף, יואב גולן
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. היכרות עם הרכזות החדשות.
  2. עדכון מדורי ע"י רמ"ד מעורבות.
  3. דיון בנושא מאבקים חברתיים באגודת הסטודנטים.
 • סיכום ישיבה מספר 5
  17/05/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 17.5.2015 בחדר ארגונים.
  זמן התחלה: 18:00          זמן סיום: 20:00

  נוכחים: חן אליהו, מאיה נורי, אסף תמיר, דורון מדרוני.
  משקיפים:מעיין פלטי נגב-רמ"ד מעורבות היוצאת, אופיר נפתלי-רמ"ד מעורבות הנכנס.
  חסרים: נועם דיין, מאיה גלסמן, הנא אבו רביעה

  עיקרי הישיבה:

  1. מעבר על תכנית העבודה ועמידה בה.
  2. בחינת בעלי תפקידים חדשים.
 • סיכום ישיבה מספר 2
  26/01/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 26.1.2015 במשרד המועצה.
  זמן התחלה: 18:00          זמן סיום: 21:30

  נוכחים: מאיה גלסמן, חן אליהו, הנא אבו רביעה, דורון מדרוני, נועם דיין, מאיה נורי, אסף תמיר
  משקיפים: ועדת ביקורת- אור קרן, מעיין רמ"ד מעורבות, רכז קשרי קהילה- מתן, רכזת שוויון מגדרי- יפית, רכז סטודנטים ערבים, רכזת מעורבות חברתית- רותם
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. הצגת המדור תכנית העבודה ויעדי המדור .
  2. נושא התרומה של בירה ונשירה.
  3. חלוקה לתחומי אחריות.
  4. הצעת החלטה:ועדת מעורבות ממליצה למליאת מועצת הסטודנטים לתמוך ולקדם את  מאבק "קול הסטודנטים" בכל פלטפורמה העומדת לרשות האגודה"
 • סיכום ישיבה מספר 1
  18/01/2014

  הישיבה התקיימה בתאריך 18.1.2015 במשרד יו"ר אגודה.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 21:30

  נוכחים: חברי הוועדה: מאיה נורי, מאיה גלסמן, נועם דיין, דורון מדרוני, חן אליהו, הנא רבו רביע, אסף תמיר,גל פינסלר – מזכ"ל המועצה היוצא
  משקיפים: ועדת ביקורת- אור קרן, מעיין רמ"ד מעורבות
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1.  בחירת יו"ר הוועדה.
  2. בחירת ממלא מקום יו"ר הוועדה.
  3. המלצת הוועדה למליאה לקבל סמכויות הוועדה.
  4. . הצגת סיכום שנה חולפת.
2014
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבה מספר 9
  16/06/2014

  הישיבה התקיימה בתאריך 16.6.2014 בחדר ארגונים.
  זמן התחלה: 19:00          זמן סיום: 23:00

  נוכחים: רותם אלדאג, אורי פרינדלנד, יואב גרוס ,מאיה נורי, ליאור לוין, אוהד מזרחי, מיכאל סידורוב
  משקיפים: רמ"ד מעורבות ,חבר ועדת ביקורת
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. היעדים למדור מעורבות לשנת 2014-2015.
  2. הצבעה בנוגע לדירוג היעדים.
 • סיכום ישיבה מספר 7
  09/06/2014

  הישיבה התקיימה בתאריך 9.6.2014 במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 18:45זמן סיום: 21:30

  נוכחים: רותם אלדאג, אורי פרינדלנד, יואב גרוס ,מאיה נורי, ליאור לוין, אוהד מזרחי
  משקיפים: רמ"ד מעורבות ,חבר ועדת ביקורת, יו"ר אם תרצו, יו"ר יש עתיד, יו"ר תא וויז, יו"ר תא אופק, יו"ר עו"סים שינוי
  חסרים: מיכאל סודורוב

  עיקרי הישיבה:

  1.  דיון עם ראשי ארגונים לגבי שיתוף הפעולה עם המדור.
  2. דיון לגבי היעדים.
  3. עוס"ים שינוי פנו בבקשת עזרה תקציבית מהמדור.
 • סיכום ישיבה מספר 6
  27/05/2014

  הישיבה התקיימה בתאריך 27.5.2014 במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 21:30

  נוכחים: רותם אלדאג, אורי פרינדלנד, מיכאל סודורוב, יואב גרוס ,מאיה נורי, ליאור לוין
  משקיפים: רמ"ד מעורבות היוצא והנכנסת, חבר ועדת ביקורת, מזכ"לית המועצה, יו"ר הוועד המנהל, יו"ר ועדת אקדמיה יואב גולן
  חסרים: אוהד מזרחי

  עיקרי הישיבה:

  1.  הצגת הצעת ההחלטה של ח"מ ליאור לוין לשינוי שם האגודה .
  2. הצגת עמידה בתכנית העבודה.
 • סיכום ישיבה מספר 6
  12/05/2014

  הישיבה התקיימה בתאריך 12.5.2014 במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 21:40

  נוכחים: רותם אלדאג, אורי פרינדלנד, מיכאל סודורוב, יואב גרוס ,מאיה נורי, ליאור לוין
  משקיפים: רמ"ד מעורבות, חבר ועדת ביקורת, יו"ר האגודה, רכז התיישבות בנגב, נטלי רכבי ותמר- נציגות של עוס"ים שינוי, מזכל"ית המועצה
  חסרים: אוהד מזרחי וליאור לוין

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכון מדורי מפי איתי בר הרמ"ד היוצא.
  2. דיון בנושא עוס"ים שינוי.
  3. דיון לגבי הצעה של רכז התיישבות סטודנטים בנגב מתן סעד.
 • סיכום ישיבה מספר 9
  31/03/2014

  הישיבה התקיימה בתאריך 31.3.2014 במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 21:00          זמן סיום: 22:00

  נוכחים: רותם אלדאג, אורי פרינדלנד, , ליאור לוין, מיכאל סודורוב, יואב גרוס ,מאיה נורי
  משקיפים: ח"מ הנא אבו רביעה, ח"מ יסמין אבולבאן, דיראן שהאלבנה- רכזת סטודנטים ערבים בהתאחדות ולשעבר באגודה
  חסרים: אוהד מזרחי

  עיקרי הישיבה:

  1. דיון בנושא איחוד התקנים והשינוי המדורי שאושר בישיבה הקודמת.
  2. עלה הנושא בדבר הצורך המיידי לסיוע לסטודנטים ערבים הוא במדור אקדמיה, מעורבות והסברה.
  3. הצבעה בנושא שעות תקן רכז סטודנטים ערבים במדור מעורבות.
  4. דיון לגבי איגוד תחומי עיסוק המדור בתקנון ובהחלטות מועצה.
  5. דיון על עיגון ההטבות של האגודה בכרטיס בוגר.
 • סיכום ישיבה מספר 3
  12/03/2014

  הישיבה התקיימה בתאריך 12.3.2014 במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 22:00

  נוכחים: רותם אלדאג, אוהד מזרחי, אורי פרינדלנד, , ליאור לוין ומאיה נורי
  משקיפים: איתי בר- רמ"ד מעורבות, גל פינסלר-מזכ"ל מועצה, שגיב בן יעקב- חבר ועדת ביקורת
  חסרים: מיכאל סודורוב, יואב גרוס

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכון מדורי על ידי רמ"ד מעורבות.
  2. הוצגה תכנית העבודה של המדור.
2013
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבה מספר 9
  15/09/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 15.9.2013 במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 15:00          זמן סיום: 17:15

  נוכחים: מירב הגן, נטלי עוז, ליאור לוין, איתי פורמן
  משקיפים: איתי בר, רמ"ד מעורבות סטודנטיאלית. איתי יאיר ,יו"ר ועדת ביקורת
  חסרים: דנה גל, שחר דומיניץ

  עיקרי הישיבה:

  1. הצגת תכנית העבודה לשנה הבאה, בהתאם ליעדים שנקבעו על ידי הוועדה.
 • סיכום ישיבה מספר 8
  06/07/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 6.7.2013 במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 23:15

  נוכחים: מירב הגן, נטלי עוז, שחר דומיניץ, איתי פורמן, דנה גל
  משקיפים: איתי בר, רמ"ד מעורבות סטודנטיאלית. רותם, חבר ועדת ביקורת
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. קביעת יעדי המדור לקראת השנה הבאה.
 • סיכום ישיבה מספר 6
  27/05/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 27.5.2013 במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 22:00

  נוכחים: מירב הגן, נטלי עוז, שחר דומיניץ, איתי פורמן, דנה גל, ליאור לוין
  משקיפים: אבי בן הלל, יו"ר האגודה איתי בר, רמ"ד מעורבות הדס אגלמז, רכזת בארגון בת גוריון אביב פרנק, חברת ועדת ביקורת
  חסרים: עדי הבורסי

  עיקרי הישיבה:

  1. מאבק עובדות הניקיון.
  2. דיון על הסגל הזוטר.
  3. הועדה עודכנה לגבי ההתפתחויות שהיו בפגישה בין נציגי אגודת הסטודנטים לבין נציגי האוניברסיטה.
  4. ח"מ ליאור לוין התייעץ עם חברי הועדה ועם נציגי האגודה לגבי יוזמה שלו ושל ח"מ דוראל להכנסת 4 נציגים של הסטודנטים לוועדות של העירייה.
 • סיכום ישיבה מספר 6
  28/04/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 28.4.2013 במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 16:30          זמן סיום: 18:55

  נוכחים: מירב הגן, נטלי עוז, עדי הבורסי, שחר דומיניץ, איתי פורמן, דנה גל
  משקיפים: נתי חסון- יו"ר האגודה, ח"מ- דוראל ישי ,אילנה בריל- פעילה חברתית בעיר ,אביב פרנק-חברת ועדת ביקורת
  חסרים: ליאור לוין

  עיקרי הישיבה:

  1. הטרדות מיניות – הוסכם לא לנקוט בפעולות נוספות עד הפגישה של יו"ר האגודה עם נשיאת האוניברסיטה.
  2. מעורבות בעיר.
  3. יום הוקרה לפצועי צה"ל.
  4. שינוי תקנים בקרב רכזי המדור.
 • סיכום ישיבה מספר 5
  04/11/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 11.4.2013 במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 22:00

  נוכחים: מירב הגן, נטלי עוז, ליאור לוין, דנה גל
  משקיפים: יועד סספורטה- יו"ר הועד המנהל, אבי בן הלל- רמ"ד מעורבות, אביב פרנק- חברת ועדת ביקורת
  חסרים: שחר דומיניץ, איתי פורמן, שי סלע

  עיקרי הישיבה:

  1. תיעדוף בקשות המדור לקראת החציון.
 • סיכום ישיבה מספר 4
  18/03/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 18.3.2013 במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 22:00

  נוכחים: מירב הגן, נטלי עוז, שי סלע, שחר דומיניץ, ליאור לוין, איתי פורמן, דנה גל
  משקיפים: סטס גורבוביצקי- ח"מ, יועד סספורטה- יו"ר הועד המנהל, אבי בן הלל-רמ"ד מעורבות, נתי חסון- יו"ר אגודת הסטודנטים, דורון קרסנטי- חברת ועדת ביקורת
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1.  קד"מים של חברות סיגריות.
  2. דיון בנושא קביעת קוד התנהלות חדש לעבודה של האגודה מול עסקים חיצוניים.
 • סיכום ישיבה מספר 3
  13/02/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 13.2.2013 במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 22:00

  נוכחים: מירב הגן, נטלי עוז, שי סלע, שחר דומיניץ, ליאור לוין, איתי פורמן, דנה גל
  משקיפים: אבי בן הלל-רמ"ד מעורבות , דורון קרסנטי – חברת ועדת ביקורת
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. שינוי מודל ההעסקה של עובדת הניקיון שמנקה את משרדי האגודה .
  2. תוכנית מחזור.
  3. ניטרליות מגדרית.
 • סיכום ישיבה מספר 1
  15/01/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 27.5.2013 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 22:00

  נוכחים: ח"מ: שי סלע, מירב הגן, דנה גל, איתי פורמן, ליאור לוין, נטלי עוז
  משקיפים: אין
  חסרים: שחר דומיניץ

  עיקרי הישיבה:

  1. הצגת עיקרי פעילות מדור מעורבות סטודנטיאלית .
  2. בחירת יו"ר וועדה.
  3. סיכום מזכ"ל המועצה.
2012
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבה מספר 4
  16/02/2012

  הישיבה התקיימה בתאריך 16.2.2012 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 19:00          זמן סיום: 21:00

  נוכחים: ח"מ : אסף רוטברד, איתמר יוגב ,אפרת הולצמן,רועי שבתאי, אהוד פרי
  משקיפים: אין
  חסרים: עודד מלמד ,נורית רודיך

  עיקרי הישיבה:

  1.  תוכנית עבודה לסמסטר ב 'לטובת מאבק חברתי מוביל של האגודה בנוגע להעסקה ישירה של עובדות הנקיון באוניברסיטה.
  2. עדכוני מדור מעורבות – צרכים משאביים.
 • סיכום ישיבה מספר 3
  05/02/2012

  הישיבה התקיימה בתאריך 5.2.2012 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 19:30          זמן סיום: 22:00

  נוכחים: ח"מ : אסף רוטברד ,נורית רודיך ,איתמר יוגב ,אפרת הולצמן ,עודד מלמד,רועי שבתאי, אהוד פרי
  משקיפים: אורי קידר – יו"ר האגודה
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. סטטוס מאבק חברתי מוביל של האגודה בנוגע להעסקה ישירה של עובדות הנקיון באוניברסיטה.
  2. .עדכוני מדור מעורבות.
 • סיכום ישיבה מספר 1
  01/01/2012

  הישיבה התקיימה בתאריך 1.1.2012 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 17:45

  נוכחים: ח"מ :רועי שבתאי ,אסף רוטברד ,נורית רודיך ,עודד מלמד ,איתמר יוגב ,אהוד פרי ,אפרת הולצמן.
  משקיפים: רמ"ד מעורבות סטודנטיאלית –  עמית פיוטרקובסקי ,קסם סיימון- מזכ"ל המועצה
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1.  הצגת עיקרי פעילות מדור מעורבות סטודנטיאלית.
  2. בחירת יו"ר וועדה.
  3. סיכום מזכ"ל המועצה.
נגישות