הוועדה מפקחת על מדור כספים וכוללת תחומי אחריות רבים, ביניהם:

  1. התווית את המדיניות הכלכלית – פיננסית של האגודה.
  2. אישור העברות תקציביות בין סעיפים ממשרדים שונים.
  3. ממליצה על אישור התקציב למליאה.

יצירת חוברת בחינות

בראשה עומדת יו"ר ועדת כספים רותם חניה.

ועדת כספים התכנסה לישיבתה הראשונה למועצת תשפ"א בתאריך 03/01/21

הישיבה התקיימה בתאריך ה-03/01/21, במערכת הזום

לסיכומי הישיבות הקודמות:

2019
תאריך פרסום
2018
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבת ועדת כספים הראשונה לשנת תשע"ח!
  21/01/2018

  ועדת כספים התכנסה לישיבתה הראשונה שמן המניין לשנת תשע"ח!

  הישיבה נערכה ב15.01.18 בין השעות 08:00 ל10:00 במשרד מזכ"ל המועצה.

  הנושאים העיקריים שנידונו: עיקרי ההחלטות של ועדת כספים היוצאת, הצבעה על סמכויות הועדה ובחירת יו"ר הועדה.

 • סיכום ישיבת ועדת כספים מס' 2
  27/03/2018

  וועדת כספים התכנסה לישיבתה השנייה בתאריך 22/03/18

  הישיבה התקיימה במשרד מזכ"ל.

  זמן התחלה: 00: 11        זמן סיום : 00: 13

  על סדר היום:

  1. עדכוני רמ"ד כספים.
  2. אישור שינויי תקנים שאושרו בוועדות המועצה האחרות.
  3. תקצוב מינוי אחראי שימור ידע.
  4. העברה תקציבית בין סעיפי המועצה- לבקשת מזכ"לית המועצה.
  5. העברות תקציביות לבקשת הנהלת האגודה.
  6. עדכון וועדת הכספים בנוגע למס הכנסה.
 • סיכום ישיבת ועדת כספים מס' 3
  26/04/2018

  ועדת כספים התכנסה לישיבתה השלישית בתאריך 26/04/18!

  הישיבה התקיימה במשרד מזכ"ל.

  זמן התחלה: 00: 9        זמן סיום : 00: 11

  על סדר היום:

  1. עדכוני רמ"ד כספים.
  2. עדכון וועדת הכספים בנוגע למס הכנסה.
  3. דיון בהמשך ההתקשרות עם רואה החשבון והמלצה למליאה בנושא.
 • סיכום ישיבת ועדת כספים מס' 4
  26/06/2018
  1. עדכוני רמ"ד כספים
  2. דיון בבקשה של וועדת תפעול להגדיל ולשנות את תקן הגרפיקאי של האגודה.
  3. דו"ח ביקורת בנוגע לשכר.
  4. שינויים קלים בתקציב מועצת הסטודנטים לבקשת המזכ"לית.
 • סיכום ישיבת ועדת כספים מס' 5
  30/08/2018

  הישיבה התקיימה בתאריך 20/08/18 משעה 10:00 במשרד מזכ"ל

  עיקרי הישיבה

  1. עדכוני רמ"ד
  2. עדכוני יו"ר.
  3. אישור דוחות כספיים.
  4. הרחבת תקן רכזת כספים.
  5. תקן פרויקטור קשרי חוץ.
  6. תקן מלווה מקצועי לסטודיו פוזיטיב.
  7. השתתפות בהפסדי חברת ההפקה של יום הסטודנט
 • סיכום ישיבת ועדת כספים מס' 6 - אישור תקציב
  05/09/2018

  ועדת כספים התכנסה לישיבתה החמישית בתאריך 30/08/18. הישיבה התקיימה במשרד יו"ר משעה 12:00

  על סדר היום:

  1. תקציב האגודה.
  2. נוהל תרומות.
  3. הצגת דו"ח כספים מילולי
 • סיכום ישיבת ועדת כספים מס' 6
  02/12/2018

  ועדת כספים התכנסה לישיבתה השביעית בתאריך 19/11/18!

  הישיבה התקיימה במשרד מזכ"ל משעה 10:00.

  על סדר היום:

  1. עדכוני רמ"ד
  2. תקן מזכ"ל המועצה
  3. איסוף יתרות תקציב תשע"ח.
  4. העברת יתרה ממעורבות לתרבות.
  5. הגדלת תקציב בחירות למועצה.
  6. שינוי בתקן שיווק.
  7. תקן מלווה לפוזיטיב
  8. הרחבת תקן דובר האגודה.
  9. העברה תקציבית במדור אקדמיה.

  לסיכומי הישיבות הקודמות:

2017
תאריך פרסום
 • סיכום הצבעה מרחוק- מסמך יתרות תשע"ז
  14/01/2018

  ההצבעה מרחוק התקיימה בתאריך 10.01.18 בקבוצת הווטסאפ הרשמית של הועדה.
  זמן התחלה: 12:30          זמן סיום: 14:30

  נוסח ההצבעה: "ועדת כספים מאשרת את מסמך ריכוז יתרות תשע"ז כפי שהוצג לוועדה ולועד המנהל".

   

 • סיכום ישיבת ועדת כספים מס' 9
  07/01/2018

  הישיבה התקיימה בתאריך 02.12.17 במשרד מזכ"ל.
  זמן התחלה: 21:00          זמן סיום: 23:00

  עיקרי הישיבה:

  1. דיון והחלטה בנושא שכר עובדות קבועות
  2. דיון והחלטה בנושא שימוש ביתרות תשע"ז
  3. דיון והחלטה בנושא העלאת תקן מנהלת משאבי אנוש
  4. דיון והחלטה בנושא מקור תקציבי לגמול ועד מנהל לשנת תשע"ח
 • סיכום ישיבת ועדת כספים מס' 8
  01/01/2018

  הישיבה התקיימה בתאריך 28.11.17 במשרד מזכ"ל.
  זמן התחלה: 10:00          זמן סיום: 14:00

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכונים שוטפים של רמ"ד כספים
  2. דיון בנושא שימוש ביתרות תשע"ז
  3. דיון והחלטה שינוי תקנים במשרד שיווק
  4. דיון והחלטה תקן אחראי מעונות ודיור במשרד רווחה
 • סיכום ישיבת ועדת כספים מס' 7
  07/11/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 31.12.17 במשרד מזכ"ל.
  זמן התחלה: 08:30          זמן סיום: 10:15

  עיקרי הישיבה:

   1. עדכוני רמ"ד כספים.
   2. העברת יתרת סעיף קמפיינים חברתיים (לפי החלטת מועצה).
   3. דיון בנושא גמול לחברי ועד מנהל.
   4. בקשה להעברת כספים בין סעיפים בתקציב המועצה.
 • סיכום ישיבת ועדת כספים מס' 6
  17/09/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 17.9.17 במשרד מזכ"ל.
  זמן התחלה: 10:00          זמן סיום: 14:00

  עיקרי הישיבה:

  1. תקציב תשע"ח.
  2. יתרות לשנת תשע"ז.
  3. קורס חשבי שכר בכירים.
 • סיכום ישיבת ועדת כספים מס' 5
  27/08/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 27.8.17 במשרד מזכ"ל.
  זמן התחלה: 17:30          זמן סיום: 20:30

  נוכחים: חברי הועדה: ים אטנר, אור קריף, גל מאיר.
  משקיפים: ועדת ביקורת – אבישי רט, רמ"ד כספים – רו"ח אושרת גולן, יו"ר האגודה- אופיר נפתלי.
  חסרים: נדינה לויט.

  עיקרי הישיבה:

  1. פרמיות ותק.
  2. תקן אחראי חוגים וסדנאות.
 • סיכום לישיבת כספים מס' 4
  26/07/2017

  מוזמנים/ות להגיע ולצפות בישיבה שתתקיים בתאריך 31.7.17 במשרד מזכ"ל.
  זמן התחלה: 13:00          זמן סיום משוער: 17:00

  עיקרי הישיבה:

  1. דוחות כספיים לשנת תשע"ז
  2. העלאת תקן רכז סטודנטים ערבים
  3. אישור תקציב לסמינר הנהלה מבצ"מ כספים
  4. דיון והחלטה בנושא פרמיות מנהלים + וותק
 • סיכום ישיבת כספים מס' 3
  09/05/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 07.5.17 במשרד מזכ"ל.
  זמן התחלה: 18:30          זמן סיום: 21:00

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכוני רמ"ד כספים
  2. תיקון הצעת החלטה להעברת כספים לבצ"מ כספים
  3. דיון והצבעה בנושא העלאת תקני משרד רווחה- יו"ר תפעול
  4. דיון והצבעה בנושא העברת 10 ש' עבודה ממנהל לרכז לוגיסטי סטודיו פוזיטיב
  5. אישור הסכם עם רו"ח חדש
  6. אישור דו"ח חציון תקציבי
 • סיכום ישיבת כספים מס' 2
  22/03/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 22.3.17 במשרד מזכ"ל.
  זמן התחלה: 19:10          זמן סיום: 20:15

  עיקרי הישיבה:

  1. החלפת רואה חשבון.
 • סיכום ישיבת כספים מס' 1
  24/01/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 24.1.17 במשרד מזכ"ל.
  זמן התחלה: 18:40          זמן סיום: 20:30

  עיקרי הישיבה:

  1. בחירת יו"ר.
  2. הצבעה על סמכויות הוועדה.
  3. הצגת פעילות הוועדה בשנה הקודמת.
  4. הצגת מדור כספים ותקציב העמותה.
2016
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבה מספר 8
  11/01/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 11.1.17 במשרד המזכ"לית.
  זמן התחלה: 8:00          זמן סיום: 9:00

  נוכחים:חברי הוועדה: בנימיו וגל
  משקיפים: דניאל איטח- סיו"ר אגודה, רמ"ד כספים- אושרת גולן.
  חסרים: רותם וליעד

  עיקרי הישיבה:

  1. הצבעה על קיום הישיבה בלי נוכחות חבר וועדת ביקורת.
  2. העלת תקן עובד פוזיטיב.
  3. תקצוב ביקורת מידות.
  4. הכשרת מועצה.
 • סיכום הצבעה מרחוק
  06/12/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 6.12.2016.
  זמן התחלה: 8:30          זמן סיום: 20:00

  נוכחים:חברי הוועדה: בנימיו, גל, ליעד ורותם
  משקיפים: יונתן – יו"ר וועדת בחירות, אור – מזכל"ית המועצה
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. הוספת שעות לעובדי הקלפיות.

   

 • סיכום ישיבה מספר 6
  01/12/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 1.12.16 במשרד מזכ"ל.
  זמן התחלה: 11:20          זמן סיום: 13:30

  נוכחים:חברי הוועדה: בנימיו , גל, רותם
  משקיפים: אושרת-רמ"ד כספים, יו"ר אגודה- אורי, סיו"ר אגודה- דניאל, אור-מזכלי"ת האגודה
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1.  בצ"מ הנהלה.
  2. המלצה על בחירת רואה חשבון.
  3. קבלת מסמך העברות יתרות של שנת תשע"ו לתשע"ז.
  4. : העברות יתרות של שנת תשע"ו לתשע".
 • סיכום הצבעה מרחוק
  13/10/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 13/10/2016 במשרד המזכ"לית.
  זמן התחלה: 11:00          זמן סיום: 19:20

  נוכחים:בנימין חסון, גל לבנט, ליעד אוחנה ורותם לאביוד
  משקיפים: ועדת ביקורת-  אור קרן ,מזכ"ל המועצה- אור קרייף
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. תקצוב דוכן מועצה לפתיחת שנה.
 • סיכום ישיבה מספר 5
  27/07/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 27.7.16 במשרד מזכ"ל.
  זמן התחלה: 11:00          זמן סיום: 13:00

  נוכחים:חברי הוועדה: בנימין, דנה, גל
  משקיפים: אורי- יור אגודה, אושרת – רמ"ד כספים
  חסרים: רותם, ליעד

  עיקרי הישיבה:

  1. דיון והחלטה לגבי אופי ניהול דמי חבר והעברת כספים למדרשת שדה בוקר.
 • סיכום ישיבה
  28/06/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 28.6.16 במשרד מזכ"ל.
  זמן התחלה: 12:30          זמן סיום: 13:00

  נוכחים:חברי הוועדה: בנימין חסון, גל לבנט, דנה
  משקיפים: ועדת ביקורת- וריה, בעלי תפקידים באגודה: אורי יו"ר, דניאל – סיו"ר, דורון – רמ"ד הסברה
  חסרים: רותם וליעד

  עיקרי הישיבה:

  1. דיון בנושא הדוחות הכפסיים של 2014-2015.
  2. דיון לגבי מכונות ותוכנת נוכחות חדשים לאגודה.
  3. החלפת סדר יום הקדמת דיון לגבי העלאת שכר של מנקת האגודה.
  4. דיום הגדלת שכרה של המנקה של האגודה.
 • סיכום ישיבה
  06/03/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 6.3.16 במשרד מזכ"ל.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 22:00

  נוכחים:חברי הוועדה: גל לבנט, טליה ענבר, ליעד אוחנה
  משקיפים: ועדת ביקורת- אור, בעלי תפקידים באגודה: אורי יו"ר
  חסרים: רותם,עידן, דנה

  עיקרי הישיבה:

  1. החלטה לגבי העברת כספים לאתר האגודה החדש.
  2. דיון בהארכת כהונת רו"ח.
 • סיכום ישיבה מספר 1
  06/01/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 6.1.16 במשרד מזכ"ל.
  זמן התחלה: 16:00          זמן סיום: 18:00

  נוכחים: חברי הוועדה: עידן איזיקוביץ, בנימין חסון, דנה אלברג, רותם לאביוד, גל לבנט.
  משקיפים: ראש ועדת ביקורת, אושרת – רמ"ד כספים
  חסרים: טליה ענבר, ליעד אוחנה

  עיקרי הישיבה:

  1. סקירה כללית על פעילות הוועדה בשנה החולפת.
  2. סקירה כספית רמ"ד כספים.
  3. בחירת יו"ר הוועדה.
  4. הצבעה על סמכויות הוועדה.
2015
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבה מספר 4
  19/05/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 19.5.15 במשרד המזכ"לית

  נוכחים:חברי הוועדה:-דרור ,אלדר,אור ,אסף ,רועי ,לאוניד ודור, וועדת ביקורת – שגיב, אשרת – מדור כספים, אורי
  משקיפים: אין
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. ועדת כספים מאשרת את העברות התקציב בין הסעיפים לאחר חציון לטובת תשלום בעקבות עלייתשכר המינימום.
  2. שיחה על תשלום החוב למס הכנסה.
  3. שיחה על שמירת על סודיות המידע המועבר בישיבות הוועדה.
  4. דיון על מתן אישור לרמ״ד כספים ליעוץ פיננסי.
  5. דיון על הכנות והתערבות ועדת כספים בתהליך תכנון ואישור התקציב השנתי של האגודה.
 • סיכום ישיבה מספר 4
  13/04/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 13.4.15 במשרד המועצה.
  זמן התחלה: 12:00          זמן סיום: 14:00

  נוכחים:חברי הוועדה: אור קזז, רועי סלע, אלדר דדון, אסף תמיר, דור אופנהיים, דרור בן יוסף
  משקיפים: וועדת ביקורת – שגיב, אושרת גולן – רמ"ד כספים
  חסרים: לאוניד ראיס

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכוני המדור בפניי הוועדה .
  2. אישור תקן "רכז הסברה בערבית.
  3. בקשה להוצאת כסף מבצ"מ הכספים לטובת סגירת תקציב "יום הסטודנט 2015".
  4. כתיבת קריטריונים ליו"ר האגודה.
  5. דיון בנושא פיקדון האגודה.
 • סיכום ישיבה מספר 1
  13/01/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 13.1.15 במשרד המועצה.
  זמן התחלה: 9:00          זמן סיום: 10:30

  נוכחים:חברי הוועדה: אור קזז, רועי סלע, אלדר דדון, אסף תמיר, דור אופנהיים, דרור בן יוסף, לאוניד ראיס, ראובן סולומון שדה – מזכ"ל המועצה
  משקיפים: וועדת ביקורת – שגיב, אשרת גולן – רמ"ד כספים
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. בחירת יו"ר הוועדה.
  2. בחירת ממלא מקום יו"ר הוועדה.
  3. המלצת הוועדה למליאה לקל סמכויות הוועדה.
  4. סיכום שנה חולפת.
2014
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבה מספר 6
  01/09/2014

  הישיבה התקיימה בתאריך 1.9.2014 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 12:00          זמן סיום: 13:30

  נוכחים:חברי הוועדה: משה לוי, טל דור, תאיר טהר, שירן וקנין
  משקיפים: איתי בן יאיר – יו"ר ביקורת, אורי רט – סיו"ר אגודה
  חסרים: אלדר דדון, אורי פרידלנד

  עיקרי הישיבה:

  1. שינויים בתקציב תשע"ד.
  2. תהליך בניית תקציב תשע"ה.
 • סיכום ישיבה מספר 5
  28/08/2014

  הישיבה התקיימה בתאריך 28.8.2014 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 9:00          זמן סיום: 10:30

  נוכחים: חברי הוועדה: אלדר דדון, תאיר טהר, אורי פרידלנד, שירן וקנין
  משקיפים: שגיב בן יעקב, שירן מאור – חברי ועדת ביקורת, אבי בן הלל- יו"ר אגודה
  חסרים:טל דור, משה לוי

  עיקרי הישיבה:

  1. שכר רמ"ד כספים.
 • סיכום ישיבה מספר 3
  03/04/2014

  הישיבה התקיימה בתאריך 3.4.2014 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 9:00          זמן סיום: 10:30

  נוכחים: חברי הוועדה: אלדר דדון, משה לוי, יסמין אבולבן, טל דור
  משקיפים: רותם פאר- חבר ועדת ביקורת, אושרת גולן- רמ"ד כספים, גל פינסלר- מזכ"ל המועצה
  חסרים:ברק גולן, אורי פרידלנד

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכונים בנושא התקציב.
  2. האגודה קיבלה אישור ניהול תקין.
2013
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבה מספר 14
  24/10/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 24.10.2013 במשרד המועצה.
  זמן התחלה: 19:00          זמן סיום: 20:00

  נוכחים: דנה גל, שי סלע ,ליאור ירוס, יועד סספורטה, דוראל ישי, יואב אקשטיין
  משקיפים:  יו"ר האגודה – אבי בן הלל , רמ"ד כספים – אורנה פנקס, רואה החשבון של האגודה – עדי ליואי , חבר ועד ביקורת – שגיב בר יעקב
  חסרים:סטס גורבוביצקי, ערן לדור, קטיה אברבוך , אורן שמש, רומן סונקין, ערן לדור

  עיקרי הישיבה:

  1. אישור הדוחות הכספיים של האגודה לשנת 2012
 • סיכום ישיבה מספר 9
  17/09/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 17.9.2013 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 18:00          זמן סיום: 21:00

  נוכחים: ערן לדור ,אורן שמש, גל דריימן, יואב אקשטיין, סטס גורוביצקי, דנה גל, שי סלע, ערן לדור
  משקיפים:רותם פאר – חבר ועדת ביקורת איתי בן יאיר- יו"ר ועדת ביקורת-אורנה פנקס, רמ"ד כספים- אבי בן הלל, יו"ר האגודה, ח"מ מתן מזרחי, ח"מ: מתן רווה, ח"מ יואב גולן, מזכ"ל המועצה אלינור זגורי
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. נוהל רכש.
  2. תקציב תשע"ד.
 • סיכום ישיבה מספר 8
  19/08/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 19.8.2013 במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 20:10         זמן סיום: 22:40

  נוכחים: ערן לדור, יואב אקשטיין, יועד סספורטה, אורן שמש, גל דריימן
  משקיפים: רותם פאר- חבר ועדת ביקורת, אבי בן הלל, יו"ר האגודה ,איתי זמיר, סיו"ר האגודה, נועה גרושקה, רמ"ד תרבות, ח"מ שי סלע
  חסרים:רומן סונקין, דוראל ישי

  עיקרי הישיבה:

  1. שיפוץ מתחם האקסייטינד.
  2. העברות סעיפים: תרבות, פנקס קופונים, מתנות פתיחת שנה, קולנוע, ביקורת.
  3. אישור החרגת עובדת למודל שכר שנה שנייה.
 • סיכום ישיבה מספר 7
  23/06/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 23.6.2013 במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 10:10          זמן סיום: 12:00

  נוכחים: ערן לדור, יועד סספורטה, דוראל ישי, אורן שמש
  משקיפים: שי חלבי-חבר ועדת ביקורת ,אורנה פנקס-רמ"ד כספים ,אבי בן הלל, יו"ר האגודה , אחיה שץ, רמ"ד הסברה, ח"מ שי סלע
  חסרים:רומן סונקין, יואב אקשטיין, גל דריימן

  עיקרי הישיבה:

  1. פרוייקטור כרטיסים.
  2. העברת סעיפים ממשאבי אנוש.
  3. פיצוי לסטונט שנפצע בפעילות האגודה.
  4. עדכוני המדור.
  5. פרוייקטור תקנון.
 • סיכום ישיבה מספר 6
  06/05/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 3.4.2013 במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 15:10          זמן סיום: 16:1

  נוכחים: ערן לדור, גל דריימן, יועד סספורטה, דוראל ישי, אורן שמש
  משקיפים: שי חלבי- חבר ועדת ביקורת-אורנה פנקס, רמ"ד כספים-אבי בן הלל-יו"ר האגודה הנכנס, נתי חסון- יו"ר האגודה היוצא.
  חסרים: רומן סונקין, יואב אקשטיין

  עיקרי הישיבה:

  1. שינוי מודל שכר הנהלה.
  2. הרחבץ מודל שכר שנה שנייה.
 • סיכום ישיבה מספר 5
  22/04/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 22.4.2013 במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 19:50          זמן סיום: 20:00

  נוכחים: ערן לדור, רומן סונקין, גל דריימן, יועד סספורטה, יואב אקשטיין, דוראל ישי
  משקיפים: שי חלבי, חבר ועדת ביקורת
  חסרים:אין

  עיקרי הישיבה:

  1.  מזגן לחדר ההקרנה בנגטיב .
  2. העברות סעיפים תקציב מועצה.
 • סיכום ישיבה מספר 4
  18/04/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 17.4.2013 במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 20:30          זמן סיום: 22:30

  נוכחים: ערן לדור, רומן סונקין, גל דריימן, אורן שמש, יועד סספורטה, יואב אקשטיין, דוראל ישי
  משקיפים: שי חלבי, חבר ועדת ביקורת
  חסרים:אין

  עיקרי הישיבה:

  1. הכנה לראיונות.
  2. הקצבת 3500 ש"ח לשחזור קבצי שרת כספים.
 • סיכום ישיבה מספר 3
  27/02/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 27.2.2013 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 18:10          זמן סיום: 19:30

  נוכחים: כספים: יואב אקשטיין, דוראל ישי, גל דריימן, אורן שמש, רומן סונקין, יועד סספורטה, ערן לדור, ועד מנהל: סטס גורבוביצקי, יועד סספורטה, ערן לדור, שי סלע, ועדת ביקורת: מור צורן, אביב פרנק , שי חלבי, איתי בן יאיר
  משקיפים: נתי חסון- יו"ר האגודה-אורנה פנקס, רמ"ד כספים, עדי ליואי- רואה החשבון של האגודה
  חסרים:דנה גל, לירז יפה, דורון קרנסטי

  עיקרי הישיבה:

  1.  לימוד הדוחות הכספיים.
  2. . הבנה של הנתונים הכספיים המוצגים בדוח.
 • סיכום ישיבה מספר 2
  30/01/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 30.1.2013 במשרדי אגודת הסטודנטים.
  זמן התחלה: 14:30          זמן סיום: 16:15

  נוכחים: יואב אקשטיין, דוראל ישי, גל דריימן, אורן שמש, ערן לדור
  משקיפים: נתי חסון- יו"ר האגודה אורנה פנקס- רמ"ד כספים, שי חלבי- חבר ועדת ביקורת, מור צורן- יו"ר ועדת ביקורת
  חסרים:יועד סספורטה, רומן סונקין

  עיקרי הישיבה:

  1. לימוד התקציב.
  2. הוספת סעיף דמי התאחדות.
  3. מודל שכר רמ"דים.
 • סיכום ישיבה מספר 1
  07/01/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 7.1.2013 במשרד המועצה.
  זמן התחלה: 16:00          זמן סיום: 17:00

  נוכחים: חברי הוועדה: רומן סונקין, אורן שמש, גל דריימן, יועד סספורטה, ערן לדור, דוראל ישי, יואב אקשטיין
  משקיפים: אין
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1.  הצגה עצמית של המשתתפים .
  2. בחירת יו"ר אגודה.
2012
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבה מספר 8
  13/09/2012

  הישיבה התקיימה בתאריך 13.9.2012 במשרד המועצה.
  זמן התחלה: 11:00

  נוכחים: אוריה ברונשוויג, שירן נבעה, יועד סספורטה
  משקיפים: אין
  חסרים: אור נחושתן, ערן לדור, דדי עטר

  עיקרי הישיבה:

  1. הצגת תקציב האגודה.
 • סיכום ישיבה מספר 7
  21/08/2012

  הישיבה התקיימה בתאריך 21.8.2012 במשרד יו"ר האגודה.
  זמן התחלה: 14:30          זמן סיום: 15:55

  נוכחים: יועד סספורטה, אור נחושתן, אוריה ברונשוויג
  משקיפים: נתי חסון – יו"ר האגודה, קסם סיימון – מזכ"ל המועצה, מור צורן – יו"ר ועדת ביקורת
  חסרים: אור נחושתן, ערן לדור, שירן נבעה, דדי עטר

  עיקרי הישיבה:

  1. מדבקות מנויים נגטיב.
  2. פרמיה רמד אקדמי.
  3. העברות תקציביות מדור תפעול.
  4. מצעד הגאווה.
  5. מתנה סביבתית.
 • סיכום ישיבה מספר 6
  06/06/2012

  הישיבה התקיימה בתאריך 6.6.2012 במשרד המועצה.
  זמן התחלה: 14:45          זמן סיום: 16:30

  נוכחים: חברי הוועדה: ערן לדור, יועד סספורטה, שירן נבעה, דדי עטר, אוריה ברונשוויג
  משקיפים: נתי חסון – יו"ר האגודה, אורנה פנקס – רמ"ד כספים, מור צורן – יו"ר ועדת ביקורת
  חסרים: אור נחושתן

  עיקרי הישיבה:

  1. שינוי הגדרה רכזת כספים.
  2. שעות תקן הנהלה.
  3. תקן יו"ר ועדת בחירות.
 • סיכום ישיבה מספר 2
  24/01/2012

  הישיבה התקיימה בתאריך 24.1.2012 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 14:15          זמן סיום: 15:50

  נוכחים: חברי הוועדה :יועד סספורטה ,מעיין ארביב ,דדי עטר ,שירן נבעה ,אוריה ברונשוויג
  משקיפים: נתי חסון – יו"ר וועדת כספים היוצא, מורלי בן דוד – יו"ר וועדת כספים הנכנס, אורנה פנקס – רמ"ד כספים, קסם סיימון – מזכ"ל המועצה, אורי קידר – יו"ר אגודת הסטודנטים
  חסרים: אור נחושתן ,ערן לדור

  עיקרי הישיבה:

  1. לימוד התקציב.
  2. חירגת ועדת בחירות.
  3. משיפור עמדות קד"מ ,לטובת מע"מ על הרכישה CRM .
 • סיכום ישיבה מספר 1
  02/01/2012

  הישיבה התקיימה בתאריך 2.1.2012 במשרד המועצה.
  זמן התחלה: 16:30          זמן סיום: 17:45

  נוכחים: חברי הוועדה: :שירן נבעה ,דדי עטר ,מעיין ארביב ,ערן לדור ,אוריה ברונשוויג ,יועד סספורטה ,אור נחושתן, אורנה פנקס – רמ"ד כספים, קסם סיימון – מזכ"ל מועצת אגודת הסטודנטים
  משקיפים: לירון בן אפרים – וועדת ביקורת
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. בחירת יו"ר וועדה.
נגישות