ועדת הסברה תתכנס לישיבתה השביעית למועצת תש"פ

הישיבה תתקיים בתאריך ה-16/09/20 במשרדי האגודה ובמערכת הזום.

2019
תאריך פרסום
2018
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבת ועדה ראשונה
  29/01/2018

  הישיבה התקיימה בתאריך 16/1/2018 במשרד מזכ"ל.

  זמן התחלה: 08:00         זמן סיום: 09:30

   

  נוכחים:

  חברי הוועדה: כרם סעדי, עידן קנר ודורין רבינוביץ'.

  משקיפים:

  משקיפים שנכחו ותפקידיהם: נועה אלמן- יו"ר ועדת הסברה היוצאת וצביקה לוש- רמ"ד הסברה

  חבר ועדת ביקורת: הדר סויד.

  עיקרי הועדה:

  1. הצגת הועדה והמדור על ידי היו"רית היוצאת ורמ"ד הסברה
  2. הצבעה לתפקיד יו"ר ועדת הסברה
  3. דיון ואישור סמכויות הועדה כפי שכתובות בתקנון העמותה
 • סיכום ישיבה מספר 2
  13/03/2018

  הישיבה התקיימה בתאריך 8/3/2018 במשרד מזכ"ל המועצה.
  זמן התחלה: 14:30 זמן סיום: 18:00
  נוכחים:
  חברי הועדה: עידן קנר, דורין רבינוביץ', כרם סעדי
  משקיפים:
  רמ"ד הסברה: צביקה לוש
  חברת ועדת ביקורת: הדר סודי
  חסרים:
  אסלאם אלקרינאוי, שי שביט

   

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכוני יו"ר הועדה
  2. תיאום ציפיות
  3. איפיון מחדש של תקנים שונים במדור
  4. העברת משרד קשרי חוץ אל מדור מעורבות
 • סיכום ישיבה מספר 3
  01/05/2018

  ועדת הסברה התכנסה לישיבתה השלישית ב-22/4/18 בשעה 20:00 במשרד מזכ"ל המועצה

  על סדר היום:

  1. עדכונים של יו"ר הועדה
  2. עדכונים של הרמ"ד וסיכום שנה במדור הסברה
  3. סטטוס תוכנית עבודה וסיקור על פעילות המדור בסמסטר ב
  4. המלצות הרמ"ד היוצא לקראת חילופי בעלי התפקידים במדור
  5. דיון והצעות החלטה על הסברת המועצה
 • סיכום ישיבה מספר 4
  22/05/2018

  ועדת הסברה התכנסה לישיבתה הרביעית ב-15/05/18 בשעה 14:00 במשרד מזכ"ל

  עיקרי הישיבה

  1. עדכונים של יו"ר הועדה
  2. עדכונים של הרמ"ד
  3. סטטוס תוכניות עבודה
  4. מצעד "את לא אשמה"

   

 • סיכום ישיבה 5
  27/05/2018

  ועדת הסברה התכנסה לישיבתה החמישית ב-23/05/2018 בשעה 08:00 במשרד מזכ"ל

  עיקרי הישיבה

  1. עדכונים של יו"ר הועדה+רמ"ד
  2. הצבת מטרות למדור הסברה לשנה הבאה – התחלת בניית תוכנית העבודה

   

 • סיכום ישיבה 6
  29/07/2018

  ועדת הסברה התכנסה לישיבתה השישית לשנת תשע"ח ב-19/07/2018 בשעה 09:00 במשרד מזכ"ל

  עיקרי הישיבה

  1. עדכונים של יו"ר הועדה ועדכונים של הרמ"ד
  2. סטטוס תוכנית העבודה – סקירת התקדמות בניית התוכנית והיעדים והמשימות המרכזיות שהוצבו
  3. דיון על דו"ח ביקורת: נגישות, ודו"ח ביקורת: הסברת המועצה ועל דרכי יישום המלצותיהם
 • סיכום ישיבה 7
  11/11/2018

  ועדת הסברה התכנסה לישיבתה השביעית לשנת 2018

  ב-01/112018 בשעה 16:30 במשרד מזכ"ל

  עיקרי הישיבה

  1. עדכונים של יו"ר הועדה ועדכונים של הרמ"ד
  2. דיון והחלטה על חלופה הסברתית לקמפיין החברתי
  3. דיון והחלטה על חלופה למכתבי הבוחרים בסעיף "קשר עם הציבור" בנהלים משלימים של המועצה
  4. דיון והחלטה על העלאת 10 שעות חודשיות לכל אחד מהתקנים "דובר" ו- "אחראי מיתוג וקמפיינים"
2017
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבה מספר 8
  14/01/2018

  הישיבה התקיימה בתאריך 02.01.2018 במשרד מזכ"ל.
  זמן התחלה: 12:30            זמן סיום: 14:00

  נוכחים:

  חברי הוועדה: נועה אלמן, אנסטסיה דמידנקו, מתן צ'רניאק ושיר רבינא.

  משקיפים:

  משקיפים שנכחו ותפקידיהם: צביקה לוש- רמ"ד הסברה.

  חבר ועדת ביקורת: גל דורון.

  חסרים:

  איתי דרייר.

  עיקרי הישיבה:

  1. דיון והצבעה- תקן פרוייקטור שדה בוקר
  2. סיכום שנת הפעילות של הועדה

   

 • סיכום ישיבה מספר 7
  19/11/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 13.11.2017 במשרד מזכ"ל.
  זמן התחלה: 20:00            זמן סיום: 21:30

  נוכחים: חברי הוועדה: נועה אלמן,אנסטסיה דמידנקו ואיתי דרייר.
  משקיפים: רמ"ד הסברה – צביקה לוש, מנהלת קשרי חוץ- הלל פלג, חבר מועצה- דוד עזורי, חברת ועדת ביקורת – הדר סויד.

  חסרים: שיר רבינא, מתן צ'רניאק וליאור רביד.

  עיקרי הישיבה:

  1. אישור תקן פרוייקטור משרד קשרי חוץ.
  2. דיון בנושא קב' התקבלתי לבן גוריון בפייסבוק.
  3. דיון בנושא הסכמי החסויות באגודה.
  4. פתיחת תקן פרוייקטור משרד קשרי חוץ.

   

 • סיכום ישיבה מספר 6
  03/09/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 3.09.2017 במשרד מזכ"ל.
  זמן התחלה: 13:00            זמן סיום: 15:00

  נוכחים: חברי הוועדה: נועה אלמן, מתן צ'רניאק ושיר רבינא.
  משקיפים: רמ"ד הסברה – צביקה לוש, חבר ועדת ביקורת – הדר סויד.
  חסרים: אנסטסיה דמידנקו, ליאור רביד ואיתי דרייר.

  עיקרי הישיבה:

  1. אישור תוכנית העבודה של מדור הסברה לשנת תשע"ח.
  2. תוכנית העבודה של מדור הסברה לשנת תשע"ח.
 • סיכום ישיבה מספר 5
  06/08/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 6.08.2017 בחדר מעורבות.
  זמן התחלה: 12:45            זמן סיום: 14:45

  נוכחים: חברי הוועדה: נועה אלמן, מתן צ'רניאק ושיר רבינא.
  משקיפים: רמ"ד הסברה – צביקה לוש, חבר ועדת ביקורת – הדר סויד.
  חסרים: אנסטסיה דמידנקו, ליאור רביד ואיתי דרייר.

  עיקרי הישיבה:

  1. שינויים ביעדי מדור הסברה לשנת תשע"ח.
  2. אישור מסקנות והמלצות דו"ח ביקורת לבחירות יו"ר האגודה.
  3. אישור מסקנות והמלצות דו"ח ביקורת בחירות למועצה.
  4. אישור מסקנות והמלצות דו"ח ביקורת נוהל תאים פוליטיים.
  5. אישור מסקנות והמלצות דו"ח ביקורת מפרסמים.
 • סיכום ישיבה מספר 4
  19/06/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 19.06.2017 במשרד מזכ"ל.
  זמן התחלה: 18:00            זמן סיום: 20:00

  נוכחים: נועה אלמן, מתן צ'רניאק ואיתי דרייה.
  משקיפים: רמ"ד הסברה – צביקה לוש, דובר אגודה – עוז אוחיון, אחראית מיתוג וקמפיינים – ליאור ממן, מנהל משרד אינטרנט – אביב מליניאק, מנהלת משרד קשרי חוץ – הלל פלג, חברות מועצה – אלונה חובב ונאוה מליק, חברת עדת ביקורת – משכית נעמה.
  חסרים: ליאור רביד,אנסטסיה דמינקו ושיר רבינא.

  עיקרי הישיבה:

  1. קביעת יעדי מדור הסברה לשנת תשע"ח.
  2. סרטוני "עשה ואל תעשה" לחברי המועצה.
  3. הצגת מנהלי מדור הסברה.
  4. עמוד פייסבוק למועצת אגודת הסטודנטים.
 • סיכום ישיבה מספר 3
  10/05/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 10.05.2017 במשרד מזכ"ל.
  זמן התחלה: 18:30            זמן סיום: 20:00

  נוכחים: חברי הוועדה: נסטיה דמידנקו, שיר רבינא, מתן צ'רניאק, נועה אלמן, ערבה אשכנזי ושחף נחשון.
  משקיפים: דורון מדרוני- רמ"ד הסברה יוצאת, צביקה לוש – רמ"ד הסברה נכנס.
  חסרים: ליאור רביד.

  עיקרי הישיבה:

  1. בחירת יו"ר ועדה חדש לאור התפטרותה של שחף.
  2. פרידה מדורון רמ"ד הסברה וקבלת צביקה רמ"ד הסברה נכנס.
  3. "עשה ואל תעשה" – חברי מועצה.
  4. עושים רחוב.
  5. הכרת המועצה בקרב הסטודנטים.
 • סיכום ישיבה מספר 2
  02/04/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 2.04.2017 במשרד מזכ"ל.
  זמן התחלה: 18:00            זמן סיום: 18:55

  נוכחים: חברי הוועדה: נסטיה דמידנקו, שיר רבינא, מתן צ'רניאק ושחף נחשון
  משקיפים: דורון מדרוני- רמ"ד הסברה, אור קרייף- מזכ"ל מועצה חבר ועדת ביקורת: יוב
  חסרים: ליאור רביד, ערבה אשכנזי- חברי ועדה, חברי ועדת מעורבות ין

  עיקרי הישיבה:

  1. מבנה מדור הסברה – אתר אינטרנט יוצא בקרוב לאוויר.
  2. תפקיד הועדה – שחף יו"ר הועדה פירטה מהו תפקיד הוועדה וציינה את חשיבותה בכל הנוגע למועצה.
  3. עשה ואל תעשה חברי מועצה.
  4. הכרת המועצה בקרב הסטודנטים.
 • ישיבת ועדה מספר 1
  22/01/2017

  הישיבה התקיימה בתאריך 22.01.2017 במשרד מזכ"ל.
  זמן התחלה: 18:00            זמן סיום: 20:00

  נוכחים: חברי המועצה: דורון מדרוני – רמ"ד , שמעון דיין – יו"ר יוצא, אנסטיה דמידנקו, שיר רבינא, מתן צ'רניאק, ליאור רביד, ערבה אשכנזי ושחף נחשון
  משקיפים: אור – מזכ"לית
  חסרים: יובל

  עיקרי הישיבה:

  1. סקירה כללית על פעילות הוועדה בשנה החולפת, יו"ר וועדת הסברה יוצא.
  2. דברי רמ"ד הסברה ומעבר על תוכנית העבודה של המדור לשנת תשע"ז תוכנית העבודה (חסויה) הוצגה.
  3. בחירת יו"ר וועדה.
  4. תיאום ציפיות פנימי להתנהלות הועדה בשנה הקרובה הוחלט לדחות לישיבה השניה.
  5. הצבעה על סמכויות הוועדה.
2016
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבה מספר 10
  09/11/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 9.11.2016 במשרד הסברה.
  זמן התחלה: 20:00            זמן סיום: 20:45

  נוכחים: חברי הוועדה: עדן אלקובי, גל לבנט, רמ"ד הסברה – דורון מדרוני, משכית – חברת ועדת ביקורת
  משקיפים: אין
  חסרים: שמעון דיין – יו"ר

  עיקרי הישיבה:

  1. שבוע פתיחת הלימודים.
  2. פעילות משרד שירותים בקמפוס הפקולטה לרפואה.
  3. עדכוני רמ"ד להמשך עבודה.
 • סיכום ישיבה מספר 9
  18/09/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 18.09.2016 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 12:30             זמן סיום: 13:30

  נוכחים: חברי הוועדה: שמעון דיין, גל לבנט, רמ"ד הסבר – דורון מדרוני
  משקיפים: אין
  חסרים: עדן אלקובי, נציג ועדת ביקורת – משכית

  עיקרי הישיבה:

  1. אישור תוכנית עבודה
 • סיכום ישיבה מספר 8
  24/08/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 24.08.2016 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 18:00             זמן סיום: 20:00

  נוכחים: חברי הוועדה: שמעון דיין, גל לבנט, עדן אלקובי, רמ"ד הסבר – דורון מדרוני
  משקיפים: נציג ועדת ביקורת – יובל
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. אישור והצגת שלד לתוכנית עבודה תשע"ז
 • סיכום ישיבה מספר 7
  19/07/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 19.07.2016 במשרד מזכ"ל המועצה.
  זמן התחלה: 9:00             זמן סיום: 10:30

  נוכחים: חברי הוועדה: שמעון דיין, גל לבנט, רמ"ד הסבר – דורון מדרוני
  משקיפים: יו"ר ועדת ביקורת – וריה
  חסרים: מור אליהו

  עיקרי הישיבה:

  1. הצגת יעדי המדור ואישורם לשנת עבודה תשע"ז
  2. תכנון מול ביצוע מדור הסברה תשע"ו
 • סיכום ישיבה מספר 5
  05/05/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 6.06.2016 במשרד מזכ"ל המועצה.
  זמן התחלה: 18:00            זמן סיום: 19:30

  נוכחים: חברי הוועדה: טליה ענבר, מור אליהו, שמעון דיין, גל לבנט, שירז מאירסון
  משקיפים: דורון מדרוני- רמ"ד הסברה, גלעד שוקרון- מזכ"ל, נאור דרעי- יו"ר ועדת תפעול
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. העברת משרד שירותים ממדור תפעול למדור הסברה.
  2. הקמת מערך הסברתי למועצה "שיח על אבטיח" או לחלופין "מקפה לאוזן".
 • סיכום ישיבה מספר 4
  24/05/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 24.05.2016 בחדר מעורבות.
  זמן התחלה: 20:30            זמן סיום: 21:30

  נוכחים: חברי הוועדה: מור אליהו, שירז מאירסון
  משקיפים: דורון מדרוני- רמ"ד מעורבות נכנסת, חבר ועדת ביקורת – וריה
  חסרים: גל לבנט, שמעון דיין

  עיקרי הישיבה:

  1. דיון בנושא הסברה מוגברת למערך התרמות דם.
 • סיכום ישיבה מספר 1
  10/01/2016

  הישיבה התקיימה בתאריך 10.01.2016 בחדר ארגונים בבית הסטודנט.
  זמן התחלה: 18:15            זמן סיום: 19:30

  נוכחים: מור אליהו, שירז מאירסון, יעל עמית, איתמר טרם
  משקיפים: שגיב – יו"ר ועדת ביקורת, עודד- רמ"ד הסברה, רועי – יו"ר ועדת הסברה יוצא
  חסרים: גל לבנט, עידן איזיקוביץ', טליה ענבר

  עיקרי הישיבה:

  1. סקירת פעילות הוועדה בשנה האחרונה.
  2. סקירת מדור הסברה.
  3. בחירת יו"ר וועדה.
  4. אישור סמכויות הוועדה.
2015
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבה מספר 9
  09/09/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 9.09.2015 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 19:00           זמן סיום: 20:30

  נוכחים: חברי הוועדה- דורון מדרוני, דרור בן יוסף, עידו רקובסקי, ערן יוסוב
  משקיפים: רמ"ד הסברה – עודד הראל, חבר ועדת ביקורת – וריה, יו"ר הוועד המנהל – יואב גולן.
  חסרים: רועי סלע, עומר תמרי, תדי פרימרמן

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכוני מדור.
  2. אישור תוכנית העבודה של המדור.
 • סיכום ישיבה מספר 8
  04/08/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 4.08.2015 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 18:15           זמן סיום: 20:15

  נוכחים: רועי סלע, ערן יוסוב, , צליל יוגב, דורון מידרוני ,דרור בן יוסף
  משקיפים: אור – חבר ועדת ביקורת, עודד – רמ"ד הסברה, דור – חבר מועצה
  חסרים: עידו רקובסקי, דתי פרימרמן

  עיקרי הישיבה:

  1. מצגת תכניות עבודה.
  2. אישור עץ מדור הסברה.
  3. שדרוג אתר האינטרנט של אגודת הסטודנטים.
  4. בחירות ליו"ר ועדת בחירות.
 • סיכום ישיבה מספר 7
  21/06/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 4.08.2015 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 18:15           זמן סיום: 20:15

  נוכחים: רועי סלע, ערן יוסוב, , צליל יוגב, דורון מידרוני ,דרור בן יוסף
  משקיפים: אור – חבר ועדת ביקורת, עודד – רמ"ד הסברה, דור – חבר מועצה
  חסרים: עידו רקובסקי, דתי פרימרמן

  עיקרי הישיבה:

  1. דו"ח ביקורת מדור הסברה.
  2. עדכוני המדור.
  3. הנגשת פעילויות האגודה בפן ההסברתי לפקולטה למדעי הבריאות.
  4. הסברה של חברי המועצה לקראת הבחירות.
  5. יעדי מדור הסברה לשנת העבודה הקרובה.
 • סיכום ישיבה מספר 6
  01/06/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 1.06.2015 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 16:00           זמן סיום: 18:00

  נוכחים: רועי סלע, ערן יוסוב, עידו רקובסקי, צליל יוגב, דורון מידרוני ודרור בן יוסף
  משקיפים:  ועדת ביקורת, עודד – רמ"ד הסברה, ליזה – רכזת הסברה, שירה – מנהלת אתר אינטרנט, – וריה שלומית – מנהלת קש"ח, מאיה ח"מ
  חסרים: תדי פרימרמן

  עיקרי הישיבה:

  1. הצגה של ראשי הסגל הזוטר את נושא מחאת הסגל.
  2. עדכוני המדור.
  3. איחוד תקן רכז וידאו.
  4. שינויים ארגוניים בתוך מדור הסברה.
  5. הסברה של המועצה והסברה של הפקולטה להנדסה.
  6. דיון על יוקר המחייה עם נציג ועד שוכרי הדירות.
  7. יוזמות חברי וועדה.
 • סיכום ישיבה מספר 5
  04/05/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 4.05.2015 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 18:00          זמן סיום: 20:00

  נוכחים:רועי סלע, ערן יוסוב, עידו רקובסקי, צליל יוגב, דורון מידרוני, תדי פרימרמן ודרור בן יוסף
  משקיפים:   רעות – רמ"ד הסברה יוצאת, עודד – רמ"ד הסברה נכנס, חבי ח"מ, ועדת ביקורת– וריה
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. הצגה עצמית ומקצועית של הרמ"ד הנכנס.
  2. סטאטוס תקן המתכנת המומר לטובת מיקור חיצוני של השירות.
  3. סקירת מצב וסיכום תפקיד – רעות רמ"ד הסברה יוצאת.
  4. החלטת סדר נוכחות של חברי הוועדה בישיבות המדור.
  5. תוכנית עבודה ויעדי מדור.
  6. יוזמות אישיות של חברי הוועדה.
 • סיכום ישיבה מספר 4
  13/04/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 13.04.2015 במשרד המועצה.
  זמן התחלה: 16:00          זמן סיום: 19:00

  נוכחים:רועי סלע, ערן יוסוב, עידו רקובסקי, צליל יוגב, דורון מידרוני ודרור בן יוסף
  משקיפים: וריה – ועדת ביקורת, מאיה נורי – יו"ר ועד מנהל
  חסרים: תדי פרימרמן, רעות – רמ"ד הסברה

  עיקרי הישיבה:

  1. דו"ח ביקורת על וועדת הסברה.
  2. יוזמות אישיות של חברי הוועדה.
  3. תוכנית העבודה ויעדי המדור.
 • סיכום ישיבה מספר 3
  16/03/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 16.03.2015 במשרד המועצה.
  זמן התחלה: 18:00          זמן סיום: 20:00

  נוכחים: רועי סלע, ערן יוסוב, עידו רקובסקי, צליל יוגב, תדי פרימרמן ודרור בן יוסף
  משקיפים: הגר – ועדת ביקורת, רעות – רמ"ד הסברה, עודד – דובר האגודה, שולמית – רכזת סברה,  דניאל – פרוייקטור סקרים, הנא – רמ"ד תרבות
  חסרים: דורון מידרוני

  עיקרי הישיבה:

  1. שינוי תקן מתכנת.
 • סיכום ישיבה מספר 1
  18/01/2015

  הישיבה התקיימה בתאריך 18.01.2015 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 21:00          זמן סיום: 22:30

  נוכחים: חברי הוועדה: דורון מדרוני, תדי פרימרמן, רועי סלע, דרור בן יוסף, עידו רקובסקי, ערן יוסוב, צליל יוגב. ראובן סולומון – מזכ"ל המועצה
  משקיפים: רעות מצא – רמ"ד הסברה, דניאל איטח – פרוייקטור סקרים, וריה – חבר ועדת ביקורת, ח"מ: יואב גולן, תום לבהר, חביאר דורפסמן.
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. בחירת יו"ר הוועדה.
  2. בחירת ממלא מקום יו"ר הוועדה.
  3. המלצת הוועדת למליאה לקבל סמכויות הוועדה.
  4. הצגת השנה החולפת.
2014
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבה מספר 8
  14/09/2014

  הישיבה התקיימה בתאריך 14.09.2014 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 21:00          זמן סיום: 22:30

  נוכחים: איילת קרפ, גל פינסלר ,מאיה נורי ,ליאור לוין
  משקיפים: רעות מצא – רמ"ד הסברה
  חסרים: אתי סרור

  עיקרי הישיבה:

  1. אישור תקן רכז הסברה ערבים.
  2. אישור תוכנית עבודת וועדת הסברה לשנת תשע"ה.
 • סיכום ישיבה מספר 7
  11/08/2014

  הישיבה התקיימה בתאריך 11.08.2014 בלשכת המועצה.

  נוכחים: איילת קרפ, גל פינסלר ,מאיה נורי ,ליאור לוין
  משקיפים: רעות מצא – רמ"ד הסברה
  חסרים: אתי סרור, גילי ברנשטיין, מאיה נורי

  עיקרי הישיבה:

  1. תיאור הסברת האגודה לאורך מבצע "צוק איתן".
 • סיכום ישיבה מספר 4
  07/04/2014

  הישיבה התקיימה בתאריך 7.04.2014 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 19:00

  נוכחים: איילת קרפ ,גילי ברנשטיין ,מאיה נורי ,גל פינסלר ,אוהד מזרחי ,אתי סרור
  משקיפים: ועדת ביקורת
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. דיון על תוכנית הסברה למועצה.
  2. העלאת רעיונות להסברה במועצה.
  3. הכרת המדור "ברגליים".
 • סיכום ישיבה מספר 3
  23/03/2014

  הישיבה התקיימה בתאריך 7.04.2014 בלשכת המועצה.

  נוכחים: איילת קרפ, גל פינסלר ,אוהד מזרחי ,אתי סרור, ליאור לוין
  משקיפים:אלינה נחשונוב – ועדת ביקורת, אחיה שץ – רמ"ד הסברה, רעות מצא – רכזת הסברה
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. שיח על תוכנית הסברה למועצה.
  2. הוחלט שתוקם וועדה מצומצמת שתורכב מחברי מועצה וותיקים אשר תגדיר את חזון המועצה.
  3. לאחר הגדרת החזון יוכל מדור הסברה להתחיל לבנות את התוכנית יחד עם הועדה
 • סיכום ישיבה מספר 2
  17/02/2014

  הישיבה התקיימה בתאריך 17.02.2014 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 21:30

  נוכחים: איילת קרפ, גל פינסלר ,אוהד מזרחי ,אתי סרור, ליאור לוין
  משקיפים: אלינה נחשונוב – ועדת ביקורת, אחיה שץ – רמ"ד הסברה
  חסרים: גילי ברנשטיין

  עיקרי הישיבה:

  1. הוצגה תוכנית העבודה של מדור הסברה.
  2. הוצגו סקרי אגודה בנוגע למדור הסברה.
  3. הגדלת הפרסום לנגטיב באמצעות אתר האינטרנט.
  4. במסגרת דיון על הצ'ופצ'יק, הוצגו השינויים שעבר, ומה היא הדרך הטובה ביותר להמשיך בהפצתו.
  5. הספסלים בבית הסטודנט.
2013
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבה מספר 9
  20/11/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 17.02.2013 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 21:30

  נוכחים:  חברי הוועדה: אלינור זגורי, ליאור ירוס, מתן רווה
  משקיפים: ליז אביסידריס – ועדת ביקורת
  חסרים: קטיה אברבוך

  עיקרי הישיבה:

  1. הסברת המועצה בערבית.
  2. הסברת בחירות.
  3. נושאים לבחינה על ידי וועדת ביקורת.
 • סיכום ישיבה מספר 8
  03/09/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 17.02.2013 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 17:00          זמן סיום: 18:55

  נוכחים:  חברי הוועדה: אלינור זגורי, קטיה אברבוך, ליאור ירוס, מתן רווה
  משקיפים: לינה נחשונוב – ועדת ביקורת, שי סלע – יו"ר ועדת תרבות, אחיה שץ – רמ"ד הסברה
  חסרים: אור גרנות, יונתן גויכמן

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכונים.
  2. הסברת מועצה בפתיחת שנה
 • סיכום ישיבה מספר 7
  15/07/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 17.02.2013 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 20:30          זמן סיום: 21:35

  נוכחים: חברי הוועדה: אלינור זגורי, קטיה אברבוך, מתן רווה, ליאור ירוס
  משקיפים: יועד סספורטה, אחיה שץ – רמ"ד אקדמיה, הישיבה הוקלטה לצורך ביקורת
  חסרים: אור גרנות, יונתן גויכמן

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכוני המדור.
 • סיכום ישיבה מספר 6
  03/06/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 3.06.2013 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 19:00          זמן סיום: 21:20

  נוכחים: חברי הוועדה: קטיה אברבוך, מתן רווה, יונתן גויכמן, אלינור זגורי, ליאור ירוס
  משקיפים: דורון קרסנטי – ועדת ביקורת, ח"מ אורחים – שי סלע, אדם פארס, ליאור לוין אחיה שץ – רמ"ד אקדמיה, מחמד חלאילה ודיראן שלאבנה – רכזי סטודנטים ערבים
  חסרים: אור גרנות

  עיקרי הישיבה:

  1. עדוני המדור.
  2. הסברת אגודה בשפות זרות.
 • סיכום ישיבה מספר 5
  06/05/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 6.05.2013 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 18:30          זמן סיום: 20:00

  נוכחים: חברי הוועדה: מתן רווה, אלינור זגורי, אור גרנות, קטיה אברבוך, ליאור ירוס
  משקיפים: דורון קרסנטי – ועדת ביקורת, ח"מ אורחים יואב גולן, ליאור לוין, אחיה שץ – רמ"ד אקדמיה, יועד סספורטה – יו"ר ועד מנהל
  חסרים: יונתן גויכמן

  עיקרי הישיבה:

  1. הבעיות והקשיים באתר האינטרנט.
  2. הסברת מועצה.
 • סיכום ישיבה מספר 4
  10/04/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 10.04.2013 במשרדי המועצה.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 21:50

  נוכחים: חברי הוועדה: מתן רווה, אלינור זגורי, בר חיים, ליאור ירוס, אחיה שץ – רמ"ד אקדמיה
  משקיפים: דורון קרסנטי – ועדת ביקורת
  חסרים: יונתן גויכמן, אור גרנות, קטיה אברבוך

  עיקרי הישיבה:

  1. ביקור אובאמה.
  2. השיח בוועדת תרבות בנושא מערכת חלוקת כרטיסים לאירועי האגודה והפן ההסברתי של העניין.
 • סיכום ישיבה מספר 4
  24/03/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 20.03.2013 במשרדי המועצה.
  זמן התחלה: 19:00          זמן סיום: 21:00

  נוכחים: חברי הוועדה: מתן רווה, בר חיים, יונתן גויכמן, אלינור זגורי , קטיה אברבוך , אור גרנות, ליאור ירוס
  משקיפים: דורון קרסנטי – ועדת ביקורת, יועד סספורטה וליאור לוין – חברי המועצה, עדיאל אשרוב – יו"ר הסברה יוצא, נתי חסון – יו"ר אגודת הסטודנטים, אחיה שץ – רמ"ד הסברה
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. בחירות ליו"ר הסברה.
 • סיכום ישיבה מספר 2
  23/01/2013

  הישיבה התקיימה בתאריך 23.01.2013 במשרדי המועצה.
  זמן התחלה: 18:00          זמן סיום: 20:00

  נוכחים: חברי הוועדה :עדיאל אשרוב ,מתן רווה, ליאור ירוס. עובדי האגודה :רמ"ד הסברה אחיה שץ ,רות שפיר ,איתי בר. חברת וועדת ביקורת דורון קרסנטי
  משקיפים: אין
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. הכרת עובדי משרד הסברה ותפקידם.
  2. עדכונים ממשרד הסברה.
  3. דיון בדרכי אפיון האפליקציה.
  4. דיון בדרכים לשיפור הסברת המועצה.

   

2012
תאריך פרסום
 • סיכום ישיבה מספר 7
  10/08/2012

  הישיבה התקיימה בתאריך 5.08.2012 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 20:00          זמן סיום: 21:15

  נוכחים: חברי הוועדה : ח"מ :אוריה ברונשוויג ,רועי שבתאי ,בן מלול
  משקיפים: אין
  חסרים: לירז יפה

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכוני רמ"ד הוועדה.
  2. עדכוני יו"ר הוועדה.
 • סיכום ישיבה מספר 5
  31/05/2012

  הישיבה התקיימה בתאריך 31.05.2012 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 18:10          זמן סיום: 19:40

  נוכחים: ח"מ :אוריה ברונשוויג ,לירז יפה , רועי שבתאי ,בן מלול ,רועי זרוצ'ינסקי
  משקיפים: אין
  חסרים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. עדכוני רמ"ד הוועדה.
  2. עדכוני יו"ר הוועדה.
  3. לקחים של חברי הוועדה מיום הסטודנט.
  4. https://bgu4u.co.il/wp-content/uploads/2017/06/31.5.12-הסברה.pdfגיבוש צוות תגובות מתוך המועצה.
 • סיכום ישיבה מספר 4
  27/03/2012

  הישיבה התקיימה בתאריך 27.03.2012 בחדר ארגונים.
  זמן התחלה: 16:15          זמן סיום: 17:50

  נוכחים: ח"מ :אוריה ברונשוויג ,לירז יפה , רועי שבתאי ,בן מלול
  משקיפים: מור צורן – ועדת ביקורת
  חסרים: רועי זרוצ'ינסקי

  עיקרי הישיבה:

  1. העדפות מדור לחציון.
  2. עדכוני רמ"ד וועדה.
  3. קמפיין שוכרים חכם.
  4. תקופת מכרזים.
  5. מתנות פתיחת שנה.
  6. הסברת המועצה.
 • סיכום ישיבה מספר 3
  15/02/2012

  הישיבה התקיימה בתאריך 15.02.2012 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 20:15             זמן סיום: 21:30

  נוכחים: ח"מ :אוריה ברונשוויג ,לירז יפה ,רועי זרוצינסקי ,רועי שבתאי, בן מלול
  משתתפים נוספים: שני ורון – רמ"ד הסבר, דניאל איסלר – דובר אגודה
  משקיפים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. הסברת מועצה – דובר על איך ניתן לשפר את הסברת המועצה ולהגדיל את חשיפת הסטודנטים לחשיבותה ופועלה.
  2. עדכונים של הרמ"ד – התחלת בניה חוברת "שוכרים חכם" לשנה הבאה.
  3. צוות תגובות – הדובר הציג את הצורך בצוות קבוע של אנשים שיגיבו באתרים ובפורומים השונים לפניות של סטודנטים.
  4. מתנות פתיחת שנה.
 • סיכום ישיבה מספר 2
  26/01/2012

  הישיבה התקיימה בתאריך 26.01.2012 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 20:15             זמן סיום: 21:45

  נוכחים: ח"מ :אוריה ברונשוויג ,לירז יפה ,רועי זרוצינסקי ,רועי שבתאי, בן מלול
  משתתפים נוספים: שני ורון – רמ"ד הסבר, אורי קידר – יו"ר האגודה, קסם סיימון – מזכ"ל המועצה.
  משקיפים: אין

  עיקרי הישיבה:

  1. פירוט מבנה מדור הסברה.
  2. אישור להוספת שעות תקן של עורך משנה האתר.
  3. נהלי התכנסות הוועדה.
 • סיכום ישיבה מספר 1
  02/01/2012

  הישיבה התקיימה בתאריך 2.01.2012 בלשכת המועצה.
  זמן התחלה: 18:00             זמן סיום: 19:10

  נוכחים: חברי הוועדה: אוריה ברונשוויג ,לירז יפה ,רועי זרוצינסקי ,רועי שבתאי.
  משקיפה: מור צורן – נציגת ביקורת.
  חסר: בן מלול.

  עיקרי הישיבה:

  1. רמ"ד הסברה- שני :תפקיד הרמ"ד ,אופי כתיבת תוכנית העבודה בהתאם ליעדים ,מקום להארות 1 והערות ,היכרות עם בעלי התפקיד בועדה- יגיעו בהדרגה לישיבות ,הכרות עם גרפיקה ומודעות לעומס הרבה ,מענה לשאלות.
  2. מזכ"ל:
   א. פירוט חלקים בתקנון הרלוונטיים לעבודת הועדה.
   ב. סמכויות הועדה- הקראה ,דיון והצבעה .הסמכויות אושרו פה אחד.
  3. יו"ר ועדת הסברה היוצא- אבינועם: יעדים ורציונאל הועדה .צורך בדגש על פרסום עשיית המועצה 3 כלפי חוץ לשאר הסטודנטים ,מענה על שאלות
  4. בחירת יו"ר ועדה
   א. פירוט נהלי הצבעה- מזכ"ל.
   ב. בחירת יו"ר ועדה – ליו"ר ועדת הסברה נבחר ח"מ רועי שבתאי
נגישות