מועצת הסטודנטים היא הגוף המייצג של הסטודנטים בקמפוס. היא הכתובת שלכן/ם בכל נושא אקדמי מול האוניברסיטה ואחראית על קידום ופיתוח החיים הסטודנטיאליים בבאר שבע.

עיקר פעילות חברי המועצה מתבצעת בוועדות. הדיונים בוועדות מתמקדים ומתמקצעים בתחום מסוים, רובן סביב פעילות מדור מסוים באגודה. חברי המועצה משתבצים לוועדה אחת או שתי ועדות.

הוועדות הקבועות במועצה הן: אקדמיה, הסברה, מעורבות, תפעול, תרבות, כספים, תקנון, רווחה.

לכל ועדה ממונה יו"ר ועדה. יו"רי הוועדות מרכיבים את הוועד המנהל, האחראי על כלל פעילות האגודה ומהווה למעשה את דירקטוריון העמותה.

ישיבות הוועדות פתוחות לכלל הסטודנטים. בעמוד זה מפורסמים מועדי הישיבות הקרובות והאחרונות. ניתן לעיין בסיכומי הוועדות ובפרטים נוספים בעמוד הוועדה, המופיע בהמשך העמוד.

הוועדות הצפויות להתכנס בתקופה הקרובה:

  • ועד מנהל- הישיבה תתקיים בתאריך 15/1/2020 בחדר יושב ראש האגודה. לזימון המלא לחץ כאן.

הוועדות התכנסו לאחרונה בתאריכים:

  • ועדת תקנון- הישיבה התקיים בתאריך 29/12/2019 בחדר מזכ"ל.
  • ועדת תפעול- הישיבה התקיים בתאריך 30/12/2019 בחדר מזכ"ל.
  • ועדת רווחה- הישיבה התקיים בתאריך 30/12/2019 בחדר מזכ"ל.
  • ועדת אקדמיה- הישיבה התקיים בתאריך 30/12/2019 בחדר מזכ"ל.
  • ועדת הסברה- הישיבה התקיים בתאריך 01/01/2020 בחדר מזכ"ל.
  • ועדת מעורבות- הישיבה התקיים בתאריך 02/01/2020 בחדר מזכ"ל.
  • ועדת תרבות- הישיבה התקיים בתאריך 06/01/2020 בחדר מזכ"ל.
  • ועדת כספים- הישיבה התקיים בתאריך 08/01/2020 בחדר יושב ראש האגודה.

סיכומי הישיבות מופיעים בעמודי הוועדות

טבלה של חברי מועצת 2020 בכל ועדה: 

יש לך משהו שברצונך לקדם? מוזמן\ת ליצור איתנו קשר!

ועדהרווחהאקדמיהמעורבותתרבותתפעולהסברהתקנוןכספים
יו"ר

נגישות