מועצת הסטודנטים היא הגוף המייצג של הסטודנטים בקמפוס. היא הכתובת שלכן/ם בכל נושא אקדמי מול האוניברסיטה ואחראית על קידום ופיתוח החיים הסטודנטיאליים בבאר שבע.

עיקר פעילות חברי המועצה מתבצעת בוועדות. הדיונים בוועדות מתמקדים ומתמקצעים בתחום מסוים, רובן סביב פעילות מדור מסוים באגודה. חברי המועצה משתבצים לוועדה אחת או שתי ועדות.

הוועדות הקבועות במועצה הן: אקדמיה, הסברה, מעורבות, תפעול, תרבות, כספים, תקנון, רווחה.

לכל ועדה ממונה יו"ר ועדה. יו"רי הוועדות מרכיבים את הוועד המנהל, האחראי על כלל פעילות האגודה ומהווה למעשה את דירקטוריון העמותה.

ישיבות הוועדות פתוחות לכלל הסטודנטים. בעמוד זה מפורסמים מועדי הישיבות הקרובות והאחרונות. ניתן לעיין בסיכומי הוועדות ובפרטים נוספים בעמוד הוועדה, המופיע בהמשך העמוד.

הוועדות הצפויות להתכנס בתקופה הקרובה:

  • ועד מנהל- הישיבה התקיימה ב-17/06/2020. לזימון המלא לחץ כאן.

הוועדות התכנסו לאחרונה בתאריכים:

  • ועדת תקנון- הישיבה תתקיים בתאריך 10/06/20 במשרדי האגודה ובזום.
  • ועדת תפעול- הישיבה תתקיים בתאריך 16/06/20 במשרדי האגודה ובזום.
  • ועדת רווחה- הישיבה התקיימה בתאריך 08/06/20 במשרדי האגודה ובזום.
  • ועדת אקדמיה- הישיבה תתקיים בתאריך 11/06/20 במשרדי האגודה ובזום.
  • ועדת הסברה- הישיבה תתקיים בתאריך 10/06/20 במשרדי האגודה ובזום.
  • ועדת מעורבות- הישיבה תתקיים בתאריך 11/06/20 במשרדי האגודה ובזום.
  • ועדת תרבות- הישיבה התקיים בתאריך 16/06/20 במשרדי האגודה ובזום.
  • ועדת כספים- הישיבה התקיים בתאריך 17/06/20 במשרדי האגודה ובזום.

סיכומי הישיבות מופיעים בעמודי הוועדות

טבלה של חברי מועצת 2020 בכל ועדה: 

יש לך משהו שברצונך לקדם? מוזמן\ת ליצור איתנו קשר!

ועדהרווחהאקדמיהמעורבותתרבותתפעולהסברהתקנוןכספים
יו"ררועי אראלדקל לוידורון לבנה-מהצרינועה חסידובדין בגדדיתום לויאור ליליאןרותם חניה
יניב שמיסאביגיל שיר יוסיפוביניב גורדצקיטל אדיברון גלעדדקל לויעידו שגןשיר שפרן
טל אדיבניר בוזגלודור ישיאיילה בדשיניב שמיסדין בגדדינועה חסידוביניב גורדצקי
איילת גלבר קאופמןשיר שפרןיובל דריובל דררון גלעדברק דבירתובלי רון
טל חזייותם קיפניסאלה אסרףאל-עד כהןדולב כנעןרועי אראליטיב יחיאל
עידו שגןאיילת גליותם קיפניסיטיב יחיאלדניאל גיא צברידניאל גיא צבריאור ליליאן
איילה בדשאל-עד כהןדולב כנעןאביגיל שיר יוסיפובניר בוזגלוברק דביר

נגישות