אגודת הסטודנטים היא הגוף המייצג של הסטודנטים בקמפוס. היא הכתובת שלכן/ם בכל נושא אקדמי מול האוניברסיטה ואחראית על קידום ופיתוח החיים הסטודנטיאליים בבאר שבע.

עיקר פעילות חברי המועצה מתבצעת בוועדות. הדיונים בוועדות מתמקדים ומתמקצעים בתחום מסוים, רובן סביב פעילות מדור מסוים באגודה. חברי המועצה משתבצים לוועדה אחת או שתי ועדות.

הוועדות הקבועות במועצה הן: אקדמיה, הסברה, מעורבות, תפעול, תרבות, כספים, תקנון.

לכל ועדה ממונה יו"ר ועדה. יו"רי הוועדות מרכיבים את הוועד המנהל, האחראי על כלל פעילות האגודה ומהווה למעשה את דירקטוריון העמותה.

ישיבות הוועדות פתוחות לכלל הסטודנטים. בעמוד זה מפורסמים מועדי הישיבות הקרובות והאחרונות. ניתן לעיין בסיכומי הוועדות ובפרטים נוספים בעמוד הוועדה, המופיע בהמשך העמוד.

הוועדות העתידות להתכנס בקרוב:

  • כספים: 20/08/18 בשעה 10:00 במשרד מזכ"ל
  • ועד מנהל: 20/08/18 בשעה 15:00 במשרד מזכ"ל
  • הסברה: 20/08/18 בשעה 08:00 במשרד מזכ"ל

זימוני הישיבות מופיעים בעמודי הוועדות

הוועדות התכנסו לאחרונה בתאריכים:

  • אקדמיה: 06/08/18 בשעה 21:00 במשרד מזכ"ל
  • מעורבות: 06/08/18 בשעה 13:00 במשרד מזכ"ל
  • תפעול: 12/08/18 בשעה 19:00 במשרד מזכ"ל
  • תרבות: 13/08/18 בשעה 13:00 במשרד מזכ"ל

סיכומי הישיבות מופיעים בעמודי הוועדות

נגישות