אגודת הסטודנטים היא הגוף המייצג של הסטודנטים בקמפוס. היא הכתובת שלכן/ם בכל נושא אקדמי מול האוניברסיטה ואחראית על קידום ופיתוח החיים הסטודנטיאליים בבאר שבע.

עיקר פעילות חברי המועצה מתבצעת בוועדות. הדיונים בוועדות מתמקדים ומתמקצעים בתחום מסוים, רובן סביב פעילות מדור מסוים באגודה. חברי המועצה משתבצים לוועדה אחת או שתי ועדות.

הוועדות הקבועות במועצה הן: אקדמיה, הסברה, מעורבות, תפעול, תרבות, כספים, תקנון.

לכל ועדה ממונה יו"ר ועדה. יו"רי הוועדות מרכיבים את הוועד המנהל, האחראי על כלל פעילות האגודה ומהווה למעשה את דירקטוריון העמותה.

ישיבות הוועדות פתוחות לכלל הסטודנטים. בעמוד זה מפורסמים מועדי הישיבות הקרובות והאחרונות. ניתן לעיין בסיכומי הוועדות ובפרטים נוספים בעמוד הוועדה, המופיע בהמשך העמוד.

הוועדות העתידות להתכנס בקרוב:

ועדות המועצה החדשות יתכנסו לאחר המליאה הראשונה למניין, שתערך ב18/12/18. תאריכים ושעות יפורסמו לאחר תאריך זה.

זימוני הישיבות מופיעים בעמודי הוועדות

הוועדות התכנסו לאחרונה בתאריכים:

  • הסברה: 01/11/18 בשעה 16:30 במשרד מזכ"ל
  • כספים: 19/11/18 בשעה 10:00 במשרד מזכ"ל
  • תרבות: 25/11/18 בשעה 19:00 במשרד מזכ"ל
  • תקנון: 25/11/18 בשעה 21:00 משרד מזכ"ל
  • אקדמיה:28/11/18 בשעה 21:00 במשרד מזכ"ל
  • מעורבות: 06/12/18 בשעה 12:00 במשרד מזכ"ל
  • ועד מנהל: 10/12/18 בשעה 19:00 במשרד מזכ"ל

סיכומי הישיבות מופיעים בעמודי הוועדות

טבלה של חברי מועצת 2018 בכל ועדה:

אקדמיה מעורבות תרבות תפעול הסברה תקנון כספים
ערן בן שלום לני ציפורי עידן קנר יוסף ג'בר כרם סעדי גל מאיר שי שביט
אבי מרציאנו דורין רובינוביץ' ענת לנדסברג לני ציפורי שי שביט ערן בן שלום עמית דוד
שרון אנקר יקיר ציזר סתיו לרון אייל רובינשטיין דורין רובינוביץ' אדם לב ארי אלונה חובב
נועה מילשטיין כרם סעדי רמי קנדחורוב דביר בן שמחון גליה קלר
אדם לב ארי יוסף ג'אבר
גל מאיר
סתיו לרון
נגישות