אגודת הסטודנטים היא הגוף המייצג של הסטודנטים בקמפוס. היא הכתובת שלכן/ם בכל נושא אקדמי מול האוניברסיטה ואחראית על קידום ופיתוח החיים הסטודנטיאליים בבאר שבע.

עיקר פעילות חברי המועצה מתבצעת בוועדות. הדיונים בוועדות מתמקדים ומתמקצעים בתחום מסוים, רובן סביב פעילות מדור מסוים באגודה. חברי המועצה משתבצים לוועדה אחת או שתי ועדות.

הוועדות הקבועות במועצה הן: אקדמיה, הסברה, מעורבות, תפעול, תרבות, כספים, תקנון.

לכל ועדה ממונה יו"ר ועדה. יו"רי הוועדות מרכיבים את הוועד המנהל, האחראי על כלל פעילות האגודה ומהווה למעשה את דירקטוריון העמותה.

ישיבות הוועדות פתוחות לכלל הסטודנטים. בעמוד זה מפורסמים מועדי הישיבות הקרובות והאחרונות. ניתן לעיין בסיכומי הוועדות ובפרטים נוספים בעמוד הוועדה, המופיע בהמשך העמוד.

הוועדות העתידות להתכנס בקרוב:

ועדת תרבות- הישיבה תתקיים בתאריך 26/2/2019 בחדר מזכ"לית.

לפרטים נוספים לחצו כאן

הוועדות התכנסו לאחרונה בתאריכים:

  • הסברה: 27/12/2018 בשעה 11:00 במשרד מזכ"ל
  • תפעול: 30/12/18 בשעה 20:00 במשרד מזכ"ל
  • כספים: 27/12/2018 בשעה 09:00 במשרד מזכ"ל
  • תרבות: 1/1/19 בשעה 16:00 במשרד מזכ"ל
  • תקנון: 26/12/2018 בשעה 18:00 משרד מזכ"ל
  • אקדמיה:30/12/18 בשעה 21:00 במשרד מזכ"ל
  • מעורבות: 06/12/18 בשעה 17:00 במשרד מזכ"ל
  • ועד מנהל: 10/12/18 בשעה 19:00 במשרד מזכ"ל

סיכומי הישיבות מופיעים בעמודי הוועדות

טבלה של חברי מועצת 2018 בכל ועדה:

נגישות