מועצת הסטודנטים היא הגוף המייצג של הסטודנטים בקמפוס. היא הכתובת שלכן/ם בכל נושא אקדמי מול האוניברסיטה ואחראית על קידום ופיתוח החיים הסטודנטיאליים בבאר שבע.

עיקר פעילות חברי המועצה מתבצעת בוועדות. הדיונים בוועדות מתמקדים ומתמקצעים בתחום מסוים, רובן סביב פעילות מדור מסוים באגודה. חברי המועצה משתבצים לוועדה אחת או שתי ועדות.

הוועדות הקבועות במועצה הן: אקדמיה, הסברה, מעורבות, תפעול, תרבות, כספים, תקנון, רווחה.

לכל ועדה ממונה יו"ר ועדה. יו"רי הוועדות מרכיבים את הוועד המנהל, האחראי על כלל פעילות האגודה ומהווה למעשה את דירקטוריון העמותה.

ישיבות הוועדות פתוחות לכלל הסטודנטים. בעמוד זה מפורסמים מועדי הישיבות הקרובות והאחרונות. ניתן לעיין בסיכומי הוועדות ובפרטים נוספים בעמוד הוועדה, המופיע בהמשך העמוד.

הוועדות הצפויות להתכנס בתקופה הקרובה:

  • ועד מנהל- הישיבה תתקיים בתאריך 16/03/2020 בחדר יושב ראש האגודה. לזימון המלא לחץ כאן.

הוועדות התכנסו לאחרונה בתאריכים:

  • ועדת תקנון- הישיבה התקיים בתאריך 17/03/20 בחדר מזכ"ל.
  • ועדת תפעול- הישיבה התקיים בתאריך 11/03/20 בחדר יו"ר אגודה.
  • ועדת רווחה- הישיבה התקיים בתאריך 15/03/20 בחדר מזכ"ל.
  • ועדת אקדמיה- הישיבה התקיים בתאריך 15/03/20 בחדר יו"ר אגודה.
  • ועדת הסברה- הישיבה התקיים בתאריך 18/03/20 בחדר מזכ"ל.
  • ועדת מעורבות- הישיבה התקיים בתאריך 11/03/20 בחדר מזכ"ל.
  • ועדת תרבות- הישיבה התקיים בתאריך 11/03/20 בחדר מזכ"ל.
  • ועדת כספים- הישיבה התקיים בתאריך 24/03/20 בחדר יושב ראש האגודה.

סיכומי הישיבות מופיעים בעמודי הוועדות

טבלה של חברי מועצת 2020 בכל ועדה: 

יש לך משהו שברצונך לקדם? מוזמן\ת ליצור איתנו קשר!

ועדהרווחהאקדמיהמעורבותתרבותתפעולהסברהתקנוןכספים
יו"ררועי אראלדקל לוידורון לבנה-מהצרינועה חסידובדין בגדדיתום לויאור ליליאןרותם חניה
יניב שמיסאביגיל שיר יוסיפובאיילה שץטל אדיברון גלעדדקל לויעדיו שגןשיר שפרן
טל אדיבניר בוזגלודור ישיאיילה בדשיניב שמיסדין בגדדינועה חסידובאוסקר אפשטיין
איילה שץבר קאופמןשיר שפרןיובל דריובל דררון גלעדברק דבירתובלי רון
איילת גלטל חזייותם קיפניסאלה אסרףאל-עד כהןדולב כנעןרועי אראליטיב יחיאל
ניר כפריעידו שגןאיילת גליותם קיפניסיטיב יחיאלדניאל גיא צברידניאל גיא צבריאור ליליאן
איילה בדשיניב גורדצקיאל-עד כהןדולב כנעןאביגיל שיר יוסיפובניר בוזגלוברק דביר

נגישות