הקמפוס בידיים שלכן/ם. הצביעו לנציגכן/ם במועצה!

אז איך הבחירות למועצת הסטודנטים עובדות?

הבחירות למועצה מתקיימות על פי מנדטים, המרכיבים יחדיו 33 מקומות במועצה.
לכל מחלקה או לכמה מחלקות מספר מנדטים שונה, כלומר מספר נציגים שונה שמייצג אותם במועצה. 

נהלים כלליים:

  • הבחירות למועצה הינן בלתי מפלגתיות, אזוריות, אישיות, ישירות וחשאיות.
  • כל חבר אגודה רשום רשאי להצביע בבחירות כל עוד גילו אינו נמוך מ-18 שנים – יש להציג תעודת סטודנט בעת ההצבעה.
  • ההצבעה תעשה בעזרת ציוד ההצבעה הניתן בקלפיות בלבד.
  • סטודנטים הרשומים לשתי מחלקות/פקולטות שונות יהיו זכאים להצביע באיזור בחירה אחד בלבד על פי בחירתם.
  • יש לרשום על פתק ההצבעה שם של מועמד אחד בלבד.
  • איזורי הבחירה ומיקומי הקלפיות – מפורסמים באתר האינטרנט של האגודה.

הבחירות הבאות יתקיימו בדצמבר

נגישות