חייל נח בישיבה

ביצעת שירות מילואים במהלך הסמסטר?
קיבלת צו בזמן הכי לא מתאים – תקופת המבחנים הקרובה?


בואו והכירו את הזכויות שלכם לפי תקנון המילואים:

 • סטודנט/ית המשרת/ת עשרה ימים במצטבר במהלך תקופת מבחנים או עשרה ימים רצוף במהלך הסמסטר או 21 ימים במצטבר לאורך הסמסטר – זכאי/ת למועד מיוחד בכל קורס שבו נבחן בתקופת המבחנים:
  יש לציין כי ניתן לגשת רק לשני מועדי בחינה מתוך השלושה.

 

 • סטודנט/ית שנעדר/ה ממבחן בשל שירות מילואים זכאי/ת למועד נוסף עבור כל מועד שהפסיד/ה:
  יש לפנות למזכירות המחלקה עם אישור המילואים.
  תקף עבור שני ימי מילואים ומעלה.

 

 • סטודנט/ית המשרת/ת בין שני ימי מילואים ועד תשעה במהלך תקופת מבחנים – רשאי/ת להיעדר ממועד הבחינה המתוכנן:
  שניים-שלושה ימים: רשאי/ת להיעדר ממבחן הנערך 24 שעות לאחר חזרתו/ה.
  ארבעה-שישה ימים: רשאי/ת להיעדר ממבחן הנערך 48 שעות לאחר חזרתו/ה.
  שבעה-תשעה ימים: רשאי/ת להיעדר ממבחן הנערך 72 שעות לאחר חזרתו/ה.

 

*כל הזכויות בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון המילואים.

132516
נגישות